Sabtu, 26 November 2011

Salam Maal Hijrah.

Marilah kita sama-sama berhijrah ke arah:
~ lebih baik
~ lebih rajin
~ lebih bertanggungjawab
~ lebih berdisiplin
sebagai:
~ hamba-Nya,
~ insan,
~ warga negara
~ ibu / bapa / anak
~ suami /isteri
~ pekerja
~ pelajar

Selasa, 22 November 2011

Selesai menjawab Sejarah SPM...
Bagaimana perasaan anda sekarang?
Benarkan subjek Sejarah itu mudah...

Apapun...
Tawakal, berdoa banyak2...
Mohon doa dilembutkan hati pemeriksa yang memeriksa kertas kita...

Dan hingga saat ini..
doa dan restu cikgu tetap untuk kecemerlangan anak-anak didik cikgu

(* walapun lepas ni tak bergelar calon spm... Jengah2 la blog cikgu ya)

Selasa, 15 November 2011

Panduan Menjawab Kertas Sejarah

1) Tetapkan target/sasaran markah
2) Untuk memperoleh 40% (sekadar lulus)
i) kumpul 56 markah daripada kertas 1 dan kertas 2
ii) Pastikan jawab semua soalan KBKK. Bilangan isi berdasarkan jumlah markah yang
tertera.Lazimnya:
Kertas 2 Bahagian A: 4 pecahan soalan merupakan soalan KBKK dan
memperuntukkan sekurang-kurangnya 8 markah

Bahagian B : 3 pecahan soalan merupakan soalan KBKK
yang memperuntukkan minimum 12 - 18 markah.
3) Kertas 1 - 40 soalan Objektif daripada 19 bab. Lazimnya, 20 soalan Tingkatan
Empat, dan 20 soalan tingkatan 5. Ada soalan daripada setiap bab.

4) Baca soalan dan pilihan jawapan - minimum dua kali. Garisi kehendak soalan. Fahamkan. Baca soalan dan padankan dengan jawapan A,B,C, D.Pilih mana yang paling tepat.

5) Tinggalkan dahulu soalan yang tidak dapat dijawab. Apabila selesai menjawab soalan yang lain, kembali fikirkan soalan yang ditinggalkan tadi.

6) Kira jumlah jawapan A, B, C, D. Lazimnya antara 8 - 12 sahaja.

7) Lazimnya tiada jawapan A, B, C atau D berturutan melebihi 2 kali.

8) Tawakal setelah menjawab.

Untuk kali ini sahaja....

SPM bermula lagi.....
Sejarah.... teras tapi.............

Bacalah nak,
pergunakan kemahiran yang ada
manfaatkan segala yang dipelajari
dan
jawablah
peluang untuk cemerlang
luas terbentang


Tingkatan 4
Tema 7 : Bab 1 : Tamadun Indus, Tamadun Hwang Ho
Bab 3 : Pengaruh Hindu dan Buddha - monumen, bahasa sanskrit

Tema 8 : Bab 5 : Perjanjian Aqabah, Hijrah, Piagam madinah, Perang dalam Islanm
pembukaan semula Kota Makkah
: Bab 6 : Khalifah Uthman, Khalifah Ali, Pertembungan Tamadun Islam dengan
tamadun lain di dunia
: Bab 8 : Kesan pengaruh Islam - pentadbiran, pendidikan, perdaganagn, gaya
hidup
Tema 9 : Bab 10 : Dasar British, Akta Tanah Simpanan Melayu, pekebun kecil, sistem
pengangkutan, kemasukan buruh asing

Tingkatan 5 :
Tema 10 : Bab 1 : Birokrasi barat di asia Tenggara - Inndonesia, Thailand, Filipina,
Burma
Bab 2 : Penentangan Sarawak, Gerakan Islah, isu akhbar/majalah

Tema 11 : Bab 4 : Malayan Union
Bab 5 : Suruhanjaya Reid, Persekutuan Tanah Melayu 1957
Bab 6 : Pembentukan Malaysia
Bab 7 : Perlembagaan
Bab 8 : Dasar Pelajaran, bahasa Kebudayaan, wawasan 2020
Tema 12 : Bab 9 : Perang Dunia 1 dan 2, OIC, NAM, Komanwel, Negara-negara Selatan

Untuk kali ini sahaja....

Isnin, 14 November 2011

Untuk anak-anak didik calon SPM 2011

Selamat Menghadapi Peperiksaan SPM. Semoga beroleh taufik dan hidayah-Nya semasa menjawab soalan. Buktikan anda tidak membuang masa selama 11 tahun berada dalam alam persekolahan anda ( 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah)

Selasa, 16 Ogos 2011

Modul Skor A - Untuk Rujukan

Soalan Struktur

Soalan 1:

Senaraikan peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun
622 – 630 Masihi.

Perang Badar
Perang Uhud
Perang Khandak
Perang Tabuk
Mana-mana 2 x 1 m

Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam
dalam peperangan.


Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang menyerah diri
Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
Dilarang merobohkan tempat ibadat

Mana-mana 2 x 1 m

Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.

Apabila diserang oleh musuh
Untuk mencari keamanan
Untuk memelihara tempat ibadat
Menjaga maruah negara
Memelihara daripada kemusnahan harta benda
Melindungi orang yang tidak berdosa

Mana-mana 2 x 1 m

Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan.

Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai

Mana-mana 2 x 1 m

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan
peperangan daripada berlaku ?


Mengamalkan akhlak yang mulia
Saling bertolak ansur
Kepimpinan melalui teladan
Menghormati hak asasi
Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan
(Mana-mana yang munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m

Soalan 2:

Dua ciri pendidikan tidak formal formal


Pendidikan awal atau asuhan keluarga
Menekankan pengajaran nilai-nilai moral
Dipelajari melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian
Melalui kaedah bercerita- cerita binatang dan jenaka
Melalui pergaulan social- pantang larang dan adat istiadat
Disampaikan melalui pantun, peribahasa dan teka -teki


Apakah fungsi istana dalam masyarakat Melayu tradisional

Pusat pengajian agama
Tempat ulama mengajar agama
Tempat ulama bertemu dan berbincang hal agama
Tempat mengembangkan ilmu tasawuf
Tempat menyimpan buku-buku hikayat
Tempat mempelajari ilmu politik dan pentadbiran


Nyatakan ciri-ciri sistem pendidikan pondok dalam masyarakat Melayu tradisonal

Dilaksanakan secara teratur
Penekanan kepada ilmu keagamaan
Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama dan untuk masyarakat
Meluas di Kedah, Kelantan,Terengganu, Perlis dan Pattani
Tidak mempunyai batasan waktu
Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian


Bagaimanakah sistem madrasah dijalankan

Diperkenalkan oleh Bani Saljuk di Iraq
Berdasarkan sukatan pelajaran
Dilaksanakan secara kelas
Pendidikan mengikut tahap
Tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan
Diawasi oleh mudiriaitu guru besar
Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewanganPada pandangan anda mengapakah pendidikan tidak formal diperlukan oleh masyarakat hari ini

Menanamkan nilai-nilai murni
Mengekalkan kemahiran tradisional
Menghormati orang tua
Melahirkan masyarakat yang bermoral
Membasmi gejala sosial
Melahirkan masyarakat yang bersopan santun
( mana-mana jawapan calon yang munasabah )


Soalan 3:
Berikan tiga sebab Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan
Union ?


Raja-Raja Melayu diugut
Akan diturunkan takhta
Kebanyakan Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding i
Atas dasar setiakawan


Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu sekiranya Malayan Union dilaksanakan.

Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu
Tiada sebarang kuasa
Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu
Tiada kuasa untuk memungut zakat fitrah


Senaraikan dua kesan pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang
dagang.


Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi
Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
Ekonomi orang Melayu akan merosot
Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur
Pendidikan orang lambakan bangsa lain di Tanah Melayu


Sebutkan dua sebab golongan radikal Melayu menyokong gagasan Malayan
Union.


Dasar menyatukan negeri-negeri Melayu menjadi satu unit politik
Dapat melicinkan pentadbiran
Dasar sama rata Malayan Union yang akan menghapuskan hak-hak
perlindungan kepada orang Melayu
Kerakyatan MU yang terbuka dapat mengekalkan kerakyatan asal mereka Mempercayai janji British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu


Pada pandangan anda , apakah tindakan yang akan diambil oleh anda bagi menghalang Malayan Union?

Berbincang/mesyuarat.
Demonstrasi secara aman
Berkabung
Mengadakan sembahyang hajat
Bersatu
Mana-mana jawapan munasabah

Soalan 4:
Apakah matlamat penubuhan NAM ?


Mengekalkan keamanan dunia
Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis
Membangunkan negara anggota
Mengelak campur tangan asing
Bertukar-tukar pendapat untuk keamanan dan pembangunan
Menyelesaikan sebarang pertelingkahan melalui rundingan dan persefahaman


Senaraikan tiga prinsip perjuangan NAM.

Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
Menghormati kedaulatan sesebuah negara
Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara
melalui rundingan dan persefahaman
Menghormati hak asasi manusia
Membela kepentingan negara anggota / negara sedang membangun


Nyatakan empat isu-isu yang dibangkitkankan oleh Malaysia dalam Persidangan Negara-negara Berkecuali (NAM)

Menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin
Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh oleh mana-mana negara.
menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan
Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun
menubukan Kumpulan G15
ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota
menghidup kembali NAM
Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq


Sumbangan Malaysia dalam NAM

Mengemukakan cadangan menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan
Dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM Belgrade,Yugoslavia
Dilantik sebagai ahli Kumpulan G16
Menjadi Tuan Rumah kepada Sidang Kemuncak NAM ke13
Mengeluarkan Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM
Pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika terhadap Iraq

Soalan Esei:
Soalan 5:
Nyatakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah.Lelaki yang merdeka
Beragama Islam
Memiliki pengetahuan tentang Islam
Bersifat adil dan sanggup melaksanakan hukum Allah
Mempunyai akhlak yang baik
Tubuh yang sihat dan sempurna serta berfikiran cerdas
Pandai mentadbir kerajaan


Senaraikan tugas-tugas khalifah dalam Islam.


Menjadi ketua negara
Memelihara kedudukan agama Islam
Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah
Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah
Memastikan kelicinan pentadbiran negara
Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
Melantik atau melucutkan jawatan pegawai pantadbiran negara
Menjaga kebajikan rakyat
Menjaga dan meneruskan ajaran Allah
Mengekalkan perpaduan Ummah
Memantapkan Sistem perundangan Islam
Menguruskan kewangan negara
Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat


Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab semasa pemerintahan beliau.

Politik Pentadbiran

Menubuhkan Majlis Syura - dianggotai oleh golongan Ansar dan Muhajirin
Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah
Beliau melantik Wali / Gabenor sebagai ketua pentadbir awam
Menubuhkan beberapa jabatan penting-
Cth ; Jabatan tentera, Polis, Percukaian dan Perbendaharaan Negara
Jabatan diketuai oleh khatib atau setiausaha
Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain
Hakim dibayar gaji lumayan


Sosial
Mengembangkan pengajian al-Quran
Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran
Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah
Memperkenalkan kalendar hijrah
Tahun Hijrah menjadi titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam.
Ketenteraan
Khalifah Umar menyusun semula sistem ketenteraan
Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela
Tentera dibayar gaji
Tentera diberi pakaian seragam
Beliau membina markas tentera dibandar utama

Membina kubu pertahanan di sempadan yang menghadap negara musuh
Beliau mewujudkan jawatan panglima tentera
Menggantikan Khalid al- Walid dengan Abu Ubaidah al-Jarah sebagai panglima

Ekonomi
Membina terusan dan taliair- untuk meningkatkan hasil pertanian
Cth: Empangan Abu musa ( Basrah ) dan Terusan Amirul Mukminin ( Mesir )
Menggalakkan rakyat menceburi bidang pertanian
Meneroka tanah baru dan mengusahakan tanah terbiar
Memperkenalkan pelbagai jenis cukai/Jizyah ( cukai kepala ) / Kharaj ( cukai tanah )
Mendirikan Baitulmal
Mewujudkan sistem pentadbiran tanah-tanah bertuan dan tanah tidak bertuan

Soalan 6:

Istana merupakan tempat ulama membicarakan hukum Islam dengan sultan dan pembesar negeri

Ulama menyampaikan ilmu pengetahuan Islam dan menasihati sultan di istana

Istana juga merupakan pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan

Surau ialah tempat pengajaran al-Quran

Gurunya mengajar secara tidak tetap

Madrasah ialah tempat melaksanakan sistem pendidikan formal

Pondok atau dayah merupakan pusat pendidikan Islam formal terawal

Mata pelajaran yang diajar di pondok ialah Fikah,Usuludin,Tasauf,Hadis dan Tafsir
Bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan Arab

Keperluan asas di pondok seperti makan minum disediakan oleh pelajar sendiri

Pelajar yang menuntut di pondok terdiri daripada masyarakat tempatan dan dari negara lain di Asia

Terdapat pusat penterjemahan karya agama yang menjadi tempat rujukan kerajaan Islam seperti di Samudera Pasai

Sistem pendidikan di Acheh

Acheh menggantikan Melaka sebagai pusat pendidikan

Sistem pendidikan di Acheh lebih sistematik

Terdapat beberapa peringkat sistem pendidikan di Acheh
Peringkat rendah/rangkang
Peringkat menengah/munasah
Peringkat pengajian tinggi / universiti (Jamiah Bait al- Rahman)

Ramai relajar dari luar Acheh mendalami ilmu pengetahuan Islam di Acheh

Acheh digelar Serambi Mekah

Wanita juga digalakkan belajar di Acheh

Mereka diberi peluang memegang jawatan dalam pentabbiran
Mana-mana 2 x 1m

Kepentingan ilmu dalam Islam

Umat Islam wajib menuntut ilmu sama ada lelaki atau perempuan

Sikap terhadap kepentingan ilmu dapat ditanamkan ke dalam jiwa semua golongan masyarakat

Sikap mementingkan ilmu menjadi titik tolak kepada perkembangan pendidikan

Kewujudan institusi pendidikan Islam formal sebagai tempat menimba ilmu

Soalan 7:
Nyatakan perubahan sistem pentadbiran di Filipina kesan penjajahan Sepanyol.
Sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dipanggil barangay
Barangay diperintah oleh golongan datu
Selatan filipina wujud kerajaan Islam
Selepas kedatangan Sepanyol, sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan di Filipina
Peringkat pusat diketuai oleh Gabenaor Jeneral
Pentadbiran wilayah diketuai oleh Ketua Datuk Bandar
Pentadbiran bandar diketuai oleh Gabenor Kecil
Pentadbiran tempatan mengikut Sistem Encomienda
Pemerintah Encomienda dikenali sebagai Encomiendero
Tugas Encomindero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai, dan mengkristiankan penduduk barangay
Sistem Encomienda dibenci kerana mengenakan cukai yg tinggi dan kerahan tenaga
Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu
Mana-mana 8 x 1 m

(i) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.
Gerakan dakyah pimpinan Jose Rizal
Disokong oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat
Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
Bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol
Diberikan hak kebebasan bersuara
Menubuhkan Liga Filipina
Bertujuan mendesak Sepanyol membuat pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
Kerajaaan Sepanyol berasa terancam
Jose Rizal ditangkap, dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao, dan dibunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan
Gerakan dakyah berakhir
Mana-mana 4 x 1 m

(ii) Terangkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina

Bermula apabila Andres Bonifacio
menubuhkan Katipunan
menentang secara radikal
matlamat menyatukan bangsa Filipina
mencapai kemerdekaan melalui revolusi
menggunakan media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat
Kalayan merupakan akhbar rasmi
melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan Sepanyol tetapi gagal
Katipunan semakin lemah selepas Andres Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguilnaldo

Emilio Aguinaldo
Anggota Katipunan dan Datuk Bandar di Cavite
Bersama-sama Andres Bonifacio melancarkan pemberontakan
dilantik sebagai Presiden Kerajaaan Revolusi Filipina (1897)
Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Sepanyol (1898)
kesannya, penguasaan Amerika Syarikat di Filipina
Pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo (1899) tidak disahkan oleh Amerika Syarikat
Revolusi diteruskan sehingga Aguilnaldo ditangkap (1901)

Amerika Syarikat membenarkan penubuhan parti politik sederhana
Sergio Osmena dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan
Parti Nasional memenangi pilihan raya(1907)
Nasionalis Filipina menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan (1930-an) setelah pucuk pimpinan Amerika Syarikat bertukar kepada pemimpin liberal

Mana-mana 4 x 1 m


Bagaimanakah mengekalkan kedaulatan negara ?

Melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran
Menyemai sikap patriotik kepada rakyat
Mengeratkan perpaduan rakyat
Mengelakkan pergantungan kepada kuasa luar
Keberanian yang tinggi
Memantapkan ekonomi negara
Mewujudkan kestabilan politik
Mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 4 x 1 m

Soalan 8:

Apakah peristiwa yang membawa berlakunya Perang Dunia Pertama
(1914-1918)


Berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah.
Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar.
Kuasa-kuasa besar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan.
Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing.

Wujud pakatan negara-negara Eropah.
iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga.
Pakatan Kuasa Tengah terdiri Jerman, Austria-Hungry dan Italy
Pakatan Bertiga terdiri Britain , Peranchis dan Rusia.
Persaingan antara kedua-dua pakatan ini mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada masa itu.

Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi.
bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah
dan untuk memasarkan barang keluaran mereka

Faktor politik
Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya dibunuh oleh pengganas Serbia.
Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.
Serbia pula disokong oleh sekutunya Rusia dan Peranchis

Serangan Jerman terhadap Peranchis
Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkan kemarahan Britain.
Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.
Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika turut terlibat dalam perang itu.
Mana-mana 10 x 1 m


Huraikan kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara yang terlibat

Dari segi politik
Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
Persidangan Damai(Jun 1919) memeterai Perjanjian Versailles
Penubuhan Liga Bangsa[1919)
Mengubah peta Eropah
Pembentukan negara baharu di Eropah seperti Poland
Dari segi ekonomi
Negara-negara yang berperang mengalami inflasi
Menanggung hutang peperangan yang tinggi kerana perbelanjaan perang yang besar
Diakhir perang Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion
Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion
Membawa kepada masalah pengangguran
Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun
ia memberi kesan kepada negara Eropah terutama Britain
Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya

Dari segi sosial

Kematian yang tinggi iaitu 8.5 juta orang
Kemusnahan harta benda
Mana-mana 5 x 1 m

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya peperangan?

Mematuhi dan mengamalkan undang-undang
Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain
Menanam kesedaran pentingnya keamanan
Mengutamakan keharmonian kaum
Berbaik-baik dengan semua negara
Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar
Mematuhi matlamat Piagam PBB
Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
Kerjasama di peringkat antarabangsa
Bersama-sama menentang keganasan
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 5 x 1 m

Bengkel Skor A Sejarah SPM Daerah Kulaijaya
Tarikh : 27 dan 28 Julai 2011
Tempat : SMK Bandar Tenggara 2, Kulaijaya
Peserta Murid : 97 orang
Guru : 25 orang
Penceramah :1) Pn. Ginawati binti Raji
2) Pn. Shamsiwati binti Sidi Ahmad
3) Pn. Soranam a/p Karupayah
4) En. Azman Achuttan Abdullah

TERIMA KASIH KEPADA PPD KULAIJAYA, JKD SEJARAH KULAIJAYA, PENCERAMAH, SEMUA GURU SEJARAH SMK KULAIJAYA DAN PESERTA BENGKEL.

Anak-anak Didik yang dikasihi,
Selamat Menghadapi Peperiksaan Percubaan PMR dan SPM. Semoga mampu menyerlahkan kehebatan. Insya-Allah, ada balasan atas segala usaha murni anda.

Isnin, 8 Ogos 2011

Glosari Sejarah

Abad
Jangka masa seratus tahun
(atau satu drpd jangka masa seratus tahun yg berurutan yg dimulai dgn kejadian yg terpenting)

Abdi
orang yg dimiliki oleh seseorang lain dan terpaksa melakukan apa- apa saja yg diperintahkan oleh tuannya
(tanpa mempunyai kebebasan atau hak sendiri),
hamba tebusan
hamba

Abdikasi
turun dr takhta kerajaan dgn kehendak (kerelaan) seseorang raja itu sendiri.

Abintara
pesuruh raja,
bentara.

Absolutisme
Prinsip yg menekankan bahawa pemerintah (raja, pemimpin dsb) mestilah mempunyai kuasa yg mutlak atau tidak terbatas.


Adat Istiadat
Peraturan dan kebiasaan yang diamalkan sejak dahulu lagi.

Adiningrat
gelaran bangsawan yg tertinggi.

Agraria
Urusan tanah (pertanian, perkebunan, dll).

Ahkam
Hukum,
Undang-undang.

Akta
1) Undang-undang (yg digubal dan diluluskan oleh parlimen dsb)
2) Surat sijil ,
3) Surat keterangan yg disahkan oleh suatu badan rasmi atau badan pemerintah: ~
notaris; ~ syarikat undang-

Aktivisme
Amalan yg berteraskan tindakan kekerasan utk mencapai tujuan politik.

Al-Quran
Kitab Suci agama Islam

Analekta
Buku yang mengandungi semua ajaran Confucius

Anarki
1) Keadaan tidak ada atau tidak berasaskan undang-undang
(ketertiban umum atau pemerintahan yg teratur):
kalau orang tidak patuh lagi akan undang-undang,timbullah ……
2) kekacauan atau porak-peranda (dlm negeri dll).

Anarkisme
1) Fahaman (pendirian) bahawa segala bentuk kerajaan atau pemerintahan bersifat
menindas dan wajar dimansuhkan

2) Penolakan segala bentuk kekuasaan atau kawalan paksaan

Antropologi
Kajian saintifik tentang asal usul manusia seperti perkembangan fizikal, budaya, cirri-ciri ras serta kepercayaan

Ansar
1) Orang Madinah yg menyambut Nabi Muhammad sewaktu baginda berhijrah ke
Madinah dan membantu baginda dlm perjuangannya sehingga dapat menakluki kota
Mekah kembali.

Aristokrasi
Pemerintahan oleh kaum bangsawan.

Aristokrat
1) Kaum bangsawan

2) Penganut faham bahawa pimpinan pemerintahan harus dipegang oleh kaum
bangsawan (orang kaya-kaya dan orang-orang yg tinggi martabatnya).

Arkeologi
1) kajian saintifik tentang sesuatu kebudayaan (terutama kebudayaan prasejarah)
dgn cara penggalian dan penghuraian kesan-kesan tinggalannya, kaji purba;
ahli ~ orang yg pakar dlm bidang arkeologi.

Arkib
1) Kumpulan naskhah (piagam) yg disimpan
2) Tempat menyimpan naskhah-naskhah, rekod umum dan dokumen-dokumen sejarah
sesebuah Negara
3) (Komp) tempat menyimpan atur cara dan data komputer bagi jangka masa yg
lama;

Artifak
barang-barang buatan manusia (terutamanya alat perkakas, senjata) yg merupakan peninggalan sesuatu zaman.

Artisan
Pekerja yang mahir dalam sesuatu lapangan perusahaan atau tukang

a.s (‘Alaihis salam)
Bererti sejahtera atasnya

Asabiyah
Semangat setiakawan yang melampau yang diamalkan oleh
masyarakat Arab Jahiliyah berdasarkan darah keturunan

Asal Usul
1) Punca
2) Yang mula-mula
3) Sebab atau
4) Keadaan yang mula-mula

Asimilasi
Persepaduan pelbagai unsur (kebudayaan dll)

Askar Upahan
Askar yang berkhidmat kerana upah

Astrologi
Ilmu nujum (ilmu peramalan sesuatu berdasarkan kajian bintang-bintang).

Astronomi
Ilmu falak (pengetahuan tentang bintang-bintang yg melibatkan
kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yg
berkaitan dgn bintang).

Ateis
Orang yg tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan.

Autokrasi
1) Pemerintahan oleh orang atau individu yg mempunyai kuasa penuh (tidak terhad)
2) Negara yg diperintah oleh individu yg mempunyai kuasa penuh.

Autokrat
Pemerintah yg mempunyai kuasa penuh (kuasa mutlak).

Autokratik
Bberasaskan atau mempunyai kuasa penuh (bkn pemerintah,
pemerintahan,pengurusan, dsb)
amalan pengurusan yg berbentuk ~ dan birokratik

Autonomi
Pemerintahan sendiri (tanpa penguasaan atau pengendalian oleh pihak lain.

Baiah
1) Perakuan sumpah setia kpd seseorang yg diberi kuasa
2) Sokongan terhadap perjanjian yg dibuat ( dgn menyebut nama Allah sbg tanda
sokongan).

Bala
Pasukan (biasanya pasukan tentera)


Balairung, Balairuang seri
tempat raja dihadap rakyat

Bangsawan
(orang) berbangsa
(orang) keturunan mulia

Baron
1) Anggota taraf terendah dlm kedudukan bangsawan di Britain
2) Orang bangsawan di Eropah

Berkabilah
1) Berpuak-puak
2) Bersuku-suku

Bendahara
Perdana Menteri

Bias
Bersikap berat sebelah


Birokrasi
1) Sistem pemerintahan atau pentadbiran yg dikendalikan atau dijalankan oleh
pegawai-pegawai kerajaan (yg tidak dipilih oleh rakyat)
2) Cara pemerintahan atau pentadbiran dgn pegawai-pegawai kerajaan yg mempunyai
kuasa yg besar
3) Cara pentadbiran yg melibatkan berbagai-bagai peringkat atau proses
pengurusan dan banyak peraturan;

Betara
1) Dewa: dewa-dewa dan ~;
2) Gelaran utk dewa atau raja: ~ Bisnu; ~ Majapahit.


Beti-beti Hamba raja yg terdiri drpd kaum perempuan.


Biduanda
1) Budak kundang,
2) Budak raja,
3) Juak-juak,
4) Hamba (suruhan) raja: baginda ... membuat segala anak tun-tun akan ~ kecil,
pekerjaannya akan membawa segala alat raja.


Borjuis
1) Orang drpd kelas pertengahan
2) (mengikut teori Marxisme) orang yg tergolong dlm kelas pertengahan yg
memiliki kebanyakan harta dlm sistem kapitalis
3) Orang yg perangai dan pandangannya dipengaruhi oleh nilai atau kepentingan
golongan kelas pertengahan.
4) Para pemodal
5) Golongan kelas menengah


Buapak
Ketua perut yg bertanggungjawab utk menyelesaikan perselisihan
faham dlm perut di bawah jagaannya.


Bumi Hangus
1) Pemusnahan segala yg berguna bagi musuh
2) Taktik yang digunakan British semasa kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu,
Sarawak

Cap mohor
1) Alat untuk menurunkan tanda ke atas kertas, surat dll
2) Cap kerajaan
3) Cap pedagang


Candi
Bangunan purba yg dibuat drpd batu (tempat orang Hindu atau
Buddha menyembah berhala, menyimpan abu mayat, dll).

Cari Gali
Kegiatan atau usaha mencari bahan galian (minyak, gas, emas
dsb) dgn menggerudi jauh ke dlm tanah atau dasar laut


Censor
Badan penapis/ orang yang tugasnya menapis atau memeriksa
sesuatu yang akan diterbitkan


Ceper
Perkakas seperti dulang (piring), biasanya dibuat daripada tembaga


Ciri
Tanda atau sifat


Cukai
Bayaran yang dikenakan oleh kerajaan atau pemerintah terhadap orang perseorangan dan barang-barang untuk perbelanjaan Negara dan lain-lainCuneiform
1) Bentuk tulisan seperti pepaku di atas tanah liat
2) Tulisan masyarakat Sumeria (Mesopotamia)3)


Count
1) Gelaran bangsawan di Eropah- setaraf gelaran Earl di England


Dagang
1) Barang yang diniagakan
2) merantau atau
3) mengembara


Dakwah
Menyebarkan sesuatu ajaran seperti agama IslamDasawarsa
1) Masa sepuluh tahun
2) Dekad


Daulat
1) bahagia, kebahagiaan (pd raja-raja yg memerintah);
~ dirgahayu mudah-mudahan berbahagia dan lanjut usia
2) Ya, benar (digunakan ketika menyambut titah raja dsb)
3) Kuasa (raja, kerajaan)
4) Ark tulahDeclaration of Indulgences
Pengisytiharan 1687 – memansuhkan diskriminasi ke atas golongan Katolik dan bukan Anglican.


Demografi
kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk (dr segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran, kematian, dsb) dlm tempoh waktu tertentu


Demokrasi
1) pemerintahan oleh rakyat atau wakil yg dipilih dlm pilihan raya; ~
berparlimen (perwakilan) pemerintahan demokrasi yg dijalankan secara
perwakilan
2) Unit politik atau sosial yg pd dasarnya dikuasai oleh semua anggotanya
3) Keadaan sosial tanpa perbezaan keistimewaan kelas;


Demonstrasi
1) Penerangan, peragaan, dll tentang cara kerja sesuatu mesin, keluaran, dll

2) Tunjuk perasaan dgn cara berkumpul beramai-ramai, berarak,Derhaka
1) Tidak taat atau khianat kpd negara (Tuhan, orang tua, dll), menentang
kekuasaan yg sah

Desentralisasi
1) perihal memberi kuasa yg lebih kpd kerajaan negeri (daerah) yg bersekutu
oleh kerajaan pusat
2) Pengagihan kuasa pusat.


Despot
1) Pemerintah mutlak
2) Pemerintah kuku besi.Despotisme
1) Pemerintahan seorang despot,
2) Pemerintahan kuku besi.


Destar
1) Setangan kepala,
2) Tengkolok
3) Tanjak
4) kain (ikat) kepala


Dakyah/ Diayah
1) Penyiaran (penyebaran) sesuatu ideologi (doktrin, pendapat, dsb) utk
mendapat sokongan, propagandaDikri
Titah perintah raja/pemerintah yang memupunyai kuasa undang
undangDiktator
Pemerintah mutlak, terutamanya yg merampas kuasa tanpa
mengikut perlembagaan dan menggunakannya secara zalim


Dinasti
1) Jurai raja-raja pemerintah yg berasal drpd satu keturunan (keluarga):
mengikut suatu rekod drpd ~ Ming,
2) Tempoh sesebuah negeri diperintah oleh raja-raja yg berasal drpd satu
keturunan.


Dinar
1) Mata wang emas yang digunakan pada awal pemerintahan Islam
2) Berasal dari Rom
3) Berat sedinar ialah 4.55 gm


Diplomasi
seni atau amalan mengurus hubungan antarabangsa:

Diplomatik
1) Hubungan antarabangsa: kenyataan pejabat negara ini telah menggemparkan
kalangan ~ British; banyak negara telah mengadakan hubungan ~ antara satu
sama lain
2) Berhati-hati (samar-samar) apabila mengatakan sesuatu.


Dirgahayu
(mudah-mudahan) lanjut usia, panjang umur.Dirham
Wang emas atau Perak yang berasal dari Parsi


Diskriminasi
Perlakuan membeza-bezakan warna kulit, keturunan, dsb:


Doktrin
Ajaran berkenaan agama, fahaman, ilmu pengetahuan, pegangan kepada ajaran


Duke
Orang bangsawan yang mempunyai gelaran tertinggi, boleh juga
diwariskan turun-temurun


Earl
Gelaran bagi satu kategori bangsawan Inggeris ( setaraf dengan
Count)


Emigres
Golongan pelarian politik


Enakmen
Undang-undang atau statut


Enlightenment
1) Falsafah yang emngutamakan keunggulan dan keupayaan akal dan pancaindera
manusia
2) Antiagama kerana mementingkan kepercayaan kepada ghaib
3) Antitradisi lama seperti system feudal


Entreport
Pusat perdagangan yang mengendalikan urusan import dan eksport sekali gus


Epik
1) Puisi (sajak) panjang yg menceritakan bakti seseorang pahlawan (biasanya
pahlawan dlm sejarah atau legenda)
2) karya sastera, filem, dll yg menjadikan bakti kepahlawanan sbg perkara
sesebuah epic

Etnik
Berkaitan bangsa, kaum


Era
1) jangka masa tertentu (yg lama) dlm sejarah: penelitian rekod dr ~ penjajahan
dan revolusi
2) Jangka masa tertentu yg dianggap mempunyai sesuatu keistimewaan


Faktor
Unsur atau sebab yg menyumbang kpd sesuatu hasil:


Fasis
1) Ahli politik sayap kanan berasaskan parti yang bersifat autokratik
2) Amat antikomunis
3) Aliran atau fahaman politiknya dipanggil fasisme


Feudalisme
1) Sistem kemasyarakatan yg dikuasai oleh kaum bangsawan

2) Sistem pembahagian tanah kpd kaum bangsawan di Eropah pd zaman dahulu (dgn kaum petani yg mengusahakan tanah diwajibkan memberikan khidmat kpd kaum bangsawan yg menjadi tuan punya tanah).Firaun
Raja Mesir (pd zaman purbakala).Gahara
Keturunan raja yg lahir drpd permaisuri; anak ~ anak raja drpd
permaisuri; sama ~ keturunan yg sedarjat.Gundik 1) Isteri yg bukan gahara,
2) Isteri tidak rasmi;
3) Bini gelapHamba Berhutang
Orang yang terikat kepada majikannya sebagai hamba abdi kerana berhutang kepada majikannyaHellenistik
Paduan kebudayaan antara Yunani dengan kebudayaan Timur


Hieroglif
1) Bentuk tulisan yang diukir pada batu
2) Tulisan orang mesir Purba


Hierarki
Susunan atau kedudukan tinggi rendah (dlm organisasi,
masyarakat,dsb) berdasarkan taraf atau kekuasaanHijrah
1) Perpindahan Nabi Muhammad SAW dr Mekah ke Madinah

2) Tahun H~ tahun Islam yg bermula dr tarikh perpindahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah (pd tahun 622 Masihi): Nabi Muhammad SAW wafat pd tahun 13 H~;Humanisme
1) Aliran atau sistem yang memberikan tumpuan kepada faedah dan persoalan
manusia sejagat dan bukan individu
2) Tidak menumpukan kepada persoalan atau aspek keagamaan
3) Sering dikaitkan Zaman Renaissance


Ideogram
1) Betuk tulisan melambangkan benda atau idea bercorak symbol
2) Digunakan dalam tamadaun Hwang Ho3)


Ideologi
Fahaman (ajaran) yg dipakai atau yg dicita-citakan utk dasar
pemerintahan dll:Jahiliah
1) Gelaran kpd umat Arab (sebelum lahirnya Nabi Muhammad) yg tidak menerima kebenaran (ajaran para nabi dan rasul sebelum kedatangan Islam
2) zaman ~ zaman sebelum kedatangan Islam.Jen
Ajaran Confucius yang menitikberatkan perasaan perikemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri


Jus Soli
Hak mendapat kerakyatan di sesebuah negara berdasarkan kelahiran
di negara itu.Kader
1) Teras anggota tentera yg profesional dan terlatih yg menjadi asas utk
melatih unit baru atau pengembangan lain
2) Anggota sesebuah parti politik, angkatan tentera, dsb yg sangat aktif dan
terlatihKafilah
1) Rombongan orang (berserta dgn unta dan barang-barang yg dibawa) dlm
perjalanan di padang pasir


Kanun
Undang-undang, hukum, peraturan;Kapitalis
1) Orang (golongan) yg mempunyai modal (utk pelaburan dlm perniagaan, perusahaan, dsb); faham ~ kapitalisme; negara ~ negara yg menganut (berasaskan) kapitalisme -orang yg menyokong kapitalisme.Kapitalisme
1) Sistem ekonomi dan politik yg pemilikan harta benda, industri, dan perniagaannya lebih banyak tertumpu pd sektor swasta drpd kerajaan, dan syarikat-syarikat digalakkan bersaing antara satu dgn lain utk membuat keuntungan.Karma
1) Semua tingkah laku, perkataan dan pemikiran seseorang semasa hidupnya akan
menentukan kehidupannya di akhirat
2) Amalan penganut Hind dan Buddha


Khalifah
1) Pengganti (kpd Nabi Muhammad SAW)
2) (gelaran) ketua agama dan
3) raja di negara Islam
Sayidina Abu Bakar menjadi ~ yg pertama selepas wafat Nabi Muhammad SAW;
~ Allah setiap insan yg diamanahkan atau dipertanggungjawabkan oleh Allah utk mengurus dan mentadbir dunia ini mengikut syariat AllahKolonialisme
Dasar atau amalan oleh sesebuah negara meluaskan penguasaannya
ke atas sesebuah negara lain.Komanwel
Perikatan negara-negara merdeka yg pernah diperintah oleh
British yg mengiktiraf raja British yg memerintah sbg ketua
Komanwel, persemakmuran; persidangan perdana menteri ~
persidangan yg disertai oleh perdana menteri negara-negara
anggota Komanwel.Komunis
Orang (golongan) yg menganut atau mengamalkan faham
KomunismeKomunisme
Fahaman politik yg (hendak) menjadikan faktor pengeluaran dan
barang-barang pengguna milik negara atau milik bersama
rakyat


Konfrontasi
1) Persemukaan (keadaan saling berhadapan) antara dua orang (pihak, negeri, dll) yg bertentangan (berselisihan, bermusuhan)
2) Pertentangan (permusuhan) secara langsung yg menyebabkan orang atau pihak yg terlibat menghadapi kemungkinan berlakunya pergaduhan (peperangan dsb)Konsul
1) Pegawai yg dilantik oleh sesebuah negara utk menjaga kepentingan perdagangan dan membantu warganya di negara asing; ~ jeneral konsul yg terutama atau ketua konsul (yg mengetuai konsul-konsul lain).Kronologi
1) Susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaanLaissez-faire
- Kapitalis


Legalisme
Kepatuhan sepenuhnya kpd undang-undangLegislatif
Mempunyai kuasa utk menggubal undang-undang.Levellers Golongan radikal/pelampau di England yang memperjuangkan hak
sama rata yang menyeluruh


Liberal
1) Condong kpd kebebasan dan pemerintahan yg demokratik
2) Bersifat atau berpandangan bebas
3) Berpandangan terbuka (tidak terkongkong kpd sesuatu aliran pemikiran dsb


Luddisme
Gerakan dalam kalangan petukang/ pekerja mahir di England yang
menentang penggunaan mesin dalam perindustrian tekstil
keranamenjadikan kemahiran pekerja tidak diperlukan lagiLingua Franca
Bahasa perantaraan atau bahasa perhubungan antara masyarakat
atau orang-orang yg berlainan bahasa:Luak
1) Daerah
2) Jajahan


Maharaja
1) Raja besar
2) Gelaran atau sebutan bagi orang besar:


Mahmudah
Terpuji


Masihi

Tahun yang dikira sesudah kelahiran nabi Isa a.sMandat
1) Amanah yg diberikan oleh orang ramai atau sesuatu kumpulan kpd wakil mereka (dlm mesyuarat dll utk mengemukakan pendapat, memajukan permintaan,

2) Kuasa yg diberikan oleh pihak yg lebih tinggi

3) Surat kuasa, surat perintah (membayar dll)

4) kuasa yg diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa (sekarang Bangsa-Bangsa Bersatu) kpd sesebuah negara utk mentadbir sesuatu wilayah dsb

5) Kuasa mentadbir sesebuah negara asing dll yg diamanahkan kpd sesuatu pihak berkuasa


Maritim
1) Berkaitan dgn kelautan, perkapalan, pelayaran, dsb;
2) Terletak di atau berdekatan dgn lautMarxisme
1) Teori politik dan ekonomi Karl Marx yg memperjuangkan kesamaan taraf manusia (masyarakat tanpa kelas atau kasta) dan percaya bahawa kapitalisme akhirnya diambil alih oleh sosialisme.Masihi
Tahun yg dihitung dr tarikh Nabi Isa dilahirkan.Masyarakat Majmuk
Terdiri daripada dua kaum atau lebih / pelbagai kaum


Memorial
Sesuatu yg dibina (didirikan dsb) utk memperingati seseorang tokoh
atau sesuatu peristiwa bersejarahMitos
1) Cerita zaman dahulu yg dianggap benar, terutamanya yg mengandungi unsur-unsur konsep atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa, kejadian-kejadian alam, dsb
2) Cerita tentang seseorang atau sesuatu yg tidak benar atau direka-reka, dongeng;Monarki
kerajaan (negara) yg diperintah oleh raja, sistem pemerintahan
beraja: politik dan ~ Melayu.Mufti
Orang yg dipertanggungjawabkan mengeluarkan fatwaMuhajirin
Orang yg berhijrah bersama Nabi dr Mekah ke Madinah.Nakhoda
1) Pemimpin atau ketua perahu (kapal)
2) Juragan
3) Kapten kapal;


Nasionalisme
1) Perasaan cinta akan bangsa dan negara sendiri yg mendalam: sekolah rakyat dlm cerita itu akan menjadi simbol ~

2) Ppergerakan utk mencapai kebebasan ekonomi dan politik drpd kuasa asingNegara kota
Kota / Bandar yang merupakan negeri yang berdaulat dan merdekaNeokolonialisme
Peluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar ke atas
Negara lain yg baru merdeka, terutamanya melalui tekanan ekonomi.Neolitik
1) Peringkat akhir Zaman Batu apabila manusia mula tinggal
menetap, bercucuk tanam, berternak, dan mengasah batu utk
dijadikan alat kegunaan seharian.

2) Manusia mula mencipt alatan daripada tembikarNepotisme
Perbuatan atau amalan yg mementingkan atau melebihkan
sanak saudara dan kawan-kawan sendiri sahaja.Nirvana/
Moksha
Kebahagiaan muttakhir yang tercapai apabila roh seseorang menjadi
sebati dengan alam semestaOligarki
1) Pemerintahan yg dijalankan oleh sekumpulan kecil orang yg berkuasa sahaja

2) Sekumpulan kecil orang yg menguasai dan mentadbir sesebuah negara atau organisasi.Ordinan
1) Perintah
2) Peraturan
3) Statut, dsb oleh sesuatu pihak berkuasa, undang-undang.Organisasi
1) Kesatuan (susunan dsb) yg terdiri drpd bahagian-bahagian (orang dll) dlm sesuatu pertubuhan (perkumpulan, perbadanan, dll) utk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama dsb), pertubuhanPax Romana
1) Zaman kegemilangan Rom dari segi politik, dan ekonomi
2) Bererti Keamanan RomPendeta
1) orang yg banyak ilmu (pandai-pandai)
2) Ulama agama Hindu (Kristian dll)
3) Orang yg bertapa (dlm cerita-cerita lama);Penggawa
1) Ketua pasukan
2) Ketua kampung (daerah), penghulu; ~ marga (Palembang)
Pilihan Raya
Pemilihan umum yg diadakan utk memilih wakil di Parlimen, Dewan
Undangan NegeriPiagam
Perjanjian, persetujuan, pakatan bertulis


Politisme
Kepercayaan kpd lebih drpd satu Tuhan.Portfolio
1) Bidang tugas dan tanggungjawab seseorang menteri
2) keseluruhan pelaburan yg dipegang oleh seseorang individu atau sesebuah syarikatProletariat
Kelas bawahan – golongan pekerja yang makan gaji di kilang/ industryRadikal
1) Secara menyeluruh (tidak sedikit-sedikit atau terbatas), secara yg menjejaskan (mengubah dsb) aspek atau sifat asas sesuatu: perubahan yg ~ dlm adat resam sosial, politik, ekonomi, dan estetik; manusia boleh berubah dgn ~;

2) Memperjuangkan (menyokong atau cenderung kpd) perubahan-perubahan dasar pd bidang atau keadaan politik (ketatanegaraan, ekonomi, sosial, dll)Raja Mutlak
1) Mendakwa menaiki takhta kerana hak turun-temurun
2) Tidak tertakluk kepada parlimen / institusi lain


Realpolitik
1) Aliran politik yg berdasarkan kenyataan-kenyataan, politik yg praktikal
2) Mewajarkan apa-apa sahaja untuk mencapai cita-cita politikRitual
1) Tatacara dlm upacara keagamaan, adat, dsbSekular
Sesuatu yang terpisah atau yang bertentangan dengan ajaran agama
/ tidak berasaskan agamaSerf
Seseorang yang kerjanya bergantung kepada tanah pertanian tuannyaSistem Kerah dan Serah
1) Sistem kerja yang diarahkan oleh tuan terhadap orang bawahannya tanpa membayar gaji.
2) Kerja yang dibuat sebagai balasan kepada perlindungan yang diberikan oleh tuan tanah
/ Ganti pembayaran cukai kepada tuanSosialisme, sosialis
Falsafah politik berdasarkan konsep semua harta benda yang dimiliki
secara bersama


Zaman
Jangka masa tertentu

Sabtu, 6 Ogos 2011

Tudingan SPM 2011 - Kita hanya merancang

TEMA 10 :BAB 1 : KEMUNCULAN GERAKAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

(1) Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah
telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk
menguasai ekonomi kawasan tersebut.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? ( Buku Teks ms. 3 )
F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
F2 Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu

(b) Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat
menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut. ( Buku Teks ms. 5 )

F1 Kedudukannya strategik, laluan perdagangan laut antara China dengan
India
F2 Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China
F3 Tanah yang subur untuk pertanian dagang
F4 Kaya dengan bahan mentah

(c) Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia
Tenggara. (Buku Teks ms. 6)
(i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Sue

F1 Muatan lebih banyak
F2 Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat
F3 Memendekkan jarak perjalanan
F4 Perjalanan lebih selamat
F5 Menjimatkan kos

(ii) Penciptaan Telegraf
F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat
F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur
F3 Urusan perdagangan lebih mudah
F4 Perdagangan antarabangsa lebih pesat


d) Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan
persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara.
( Buku Teks ms. 6 )
F1 Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan
F2 Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan
F3 Mereka lebih maju dan bertamadun
F4 Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah
kesejahteraan.
F5 Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur
F6 Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan

Tajuk : Perubahan Sistem Politik
(2) Bagi mengukuhkan cita-cita imperialisme untuk menguasai ekonomi di rantau ini,
pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara.

(a) Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia
Tenggara. ( Buku ms.8 )
F1 Penubuhan kerajaan pusat
F2 Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
F3 Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)
F4 Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro
F5 Pengenalan undang-undang

(b) Nyatakan perubahan yang diperkenalkan Belanda dalam sistem pemerintahan
tradisional tempatan di Indonesia. (Buku Teks ms. 9)
F1 Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan
F2 Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3 Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan dengan pengawasan
pegawai Belanda
F4 Penubuhan jabatan kerajaan
F5 Penubuhan Dewan Tempatan

(c) Nyatakan tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan
Sepanyol di Filipina. (Buku Teks ms. 9 )
F1 Menjaga keamanan
F2 Mengutip cukai
F3 Mengkristiankan penduduk barangay

(d) Berikan tiga kesan penguasaan British terhadap Burma selepas Perang
Inggeris - Burma III. (Buku Teks ms. 10 - 11 )
F1 Berakhirnya Dinasti Konbaung
F2 Institusi raja tersingkir
F3 Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus
F4 Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma
F5 Pentadbiran tradisional lenyap
F6 Sistem undang-undang Barat diperkenalkan.
F7 Majlis Perundangan diperkenalkan
F8 Beberapa jabatan ditubuhkan


(3) Huraikan sistem pemerintahan di Indo China sebelum dan selepas kedatangan
Perancis ke negara tersebut. (Buku Teks ms.11 – 12)

Sebelum Kedatangan Perancis
F1 Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak.
F2 Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan.
F3 Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin.
F4 Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China.
F5 Dipilih melalui peperiksaan

Selepas Kedatangan Perancis
F1 Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral.
H1a Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian
Tanah Jajahan di Paris.
F2 Gabenor Jeneral dibantu Leftenan Gabenor yang menjadi pemerintah
wilayah jajahan / naungan.
F3 Gabenor Jeneral juga dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen
Wilayah
F4 Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise.
F5 Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis.
F6 Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat.
F7 Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga(4) Apakah perubahan yang dilaksanakan oleh Mongkut dan Chulalongkorn untuk
mengekalkan kemerdekaan Thailand ( Buku Teks ms. 12 – 13 )

Pembaharuan Raja Mongkut
F1 Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan.
F2 Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan
F3 dan pelabuhan.
F4 Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam.
F5 Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan.

Pembaharuan Raja Chulalongkorn
F1 Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat
Tertinggi dan Kabinet Menteri.
F2 Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan
negara.
F3 Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan.
F4 Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak

(5) Huraikan Perubahan sistem politik di Tanah Melayu sebelum kedatangan
Portugis dan British

Sebelum kedatangan Portugis
F1 Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan beraja.
F2 Dibantu dengan sistem pembesar empat lipatan.

Selepas kedatangan Portugis
F1 Institusi Beraja tersingkir.
F2 Pentadbiran diketuai oleh wizurai.
F3 Pentadbiran tempatan dikekalkan.

Selepas kedatangan British
F1 Tanah Melayu terbahagi kepada 3 jenis pentadbiran.
H1a Iaitu Negeri-negeri Selat , Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan
Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.
F2 Pentadbiran Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gabenor Negeri-negeri
Selat.
H2a Terdiri negeri Melaka, Pulau Pinang dan Singapura.
H2b Diperingkat negeri pentadbiran diketuai oleh Residen Kaunselor.
H2c Pentadbiran tempatan dikekalkan.
F3 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu.
H3a Sultan terpaksa menerima seorang Residen.
H3b Residen berperanan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua hal
kecuali agama dan adat resam.
H3c Residen di keempat-empat negeri pula bertanggungjawab kepada Gabenor
Negeri-negeri Selat.

F4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.
H4a Sultan-sultan masih berkuasa walaupun menerima seorang Penasihat
British.
H4b Peranan Penasihat British memberi nasihat kepada sultan jika
diperlukan.

(6) Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem
pentadbiran di Asia Tenggara.
F1 Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan.
F2 Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh
undang-undang barat.
F3 Terhapusnya institusi raja ,
C3a contohnya di Burma. Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi
menggantikan raja sebagai pemerintah tertinggi.
F4 Penguasaan Pegawai Barat.
F5 Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal
pentadbiran.
F6 Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan.
F7 Penubuhan Kerajaan Pusat
H7a hasil penyatuan wilayah-wilayah.
F8 Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran
tempatan.
F9 Pengenalan sistem undang-undang Barat

(7) Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan
nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

Dari segi Sifat / bentuk gerakan.
F1 Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat.
F2 Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua bersifat nasional.
Dari segi Organisasi gerakan nasionalisme.
F3 Gerakan tahap pertama tiada organisasi.
F4 Tetapi gerakan tahap kedua mempunyai organisasi yang tersusun.
Matlamat perjuangan pula.
F5 Matlamat gerakan nasionalisme tahap pertama ialah mennuntut
pembaharuan dalam bidang kebudayaan, agama dan hak peribumi.
F6 Gerakan tahap pertama tidak menuntut kemerdekaan segera.
F7 Manakala gerakan tahap kedua mempunyai matlamat menuntut
kemerdekaan.
F8 dan membentuk kerajaan sendiri.
Pemimpin perjuangan
F9 Gerakan tahap pertama dipimpin golongan pertengahan
H9a yang mendapat pendidikan di Barat dan Timur Tengah
F10 Tetapi gerakan tahap kedua dipimpin golongan berpendidikan tinggi
yang berpengetahuan barat dan Asia Barat
Kaedah perjuangan
F11 Gerakan tahap pertama bersifat sederhana.
H11a Menggunakan kaedah memberi kesedaran melalui karya kesusasteraan
F12 Tetapi gerakan kedua menggunakan gerakan bersifat radikal.
H12a Melancarkan revolusi untuk mencapai matlamat

(8) Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan
nasionalisme negara lain di Asia Tenggara ?
F1 Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah.
F2 Pada gerakan nasionalisme tahap pertama rakyat menentang penguasaan politik
kerabat diraja.
F3 Mereka mengadakan penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak.
F4 Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros.
F5 dilancarkan untuk menggulingkan raja berkuasa mutlak.
F6 Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh rasa tidak puas hati
terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.
F7 Mengadakan pelbagai pembaharuan untuk menyekat penguasaan itu.
F8 Menggubal undang-undang menyekat monopoli ekonomi oleh orang Cina .
C8a Antaranya Membubarkan akhbar dan menutup sekolah Cina.


BAB 2: GERAKAN NASIONALISME DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA
(1) Terangkan bagaimana pendudukan Jepun menjadi pemangkin gerakan nasionalisme
di Tanah Melayu?
F1 Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun.
H1a Pemerintah Jepun menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu.
H1b Jepun memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya.
H1c Ahmad Boestamam menubuhkan Barisan Pemuda di Perak

F2 tekanan Jepun, gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku.
H2a PKM telah menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun.
H2b MPAJA menjalankan perang gerila terhadap Jepun

F3 Orang Melayu menubuhkan Force 136 / Pasukan Wataniah.
H3a Anggotanya terdiri daripada guru/pegawai tadbir kerajaan/orang kampung.
H3b Bekerjasama dengan British menentang Jepun

F4 KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan Tanah Melayu bersama Indonesia.
H4a Untuk menubuhkan negara Melayu Raya/Indonesia Raya.
H4b KRIS ditubuhkan untuk melaksanakan tugas

F5 Kesengsaraan hidup zaman penjajah memberi pengajaran.
H5a membenci semua penjajah samada British ataupun Jepun.
H5b mereka menganggap semua penjajah adalah zalim

F6 Konsep Kesemakmuran Asia diperkenalkan Jepun.
H6a Ia menekankan kebebasan negara-negara Asia.
H6b Menentakan kemajuan masing-masing
H6c dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara


(2) Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda
menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat jelata.

F1 Menanam semangat patriotisme dalam setiap tindakan yang dilakukan.
F2 Menanam perasaan cinta dan sayangkan negara
F3 Menjamin kedaulatan negara, tidak dijajah oleh kuasa asing.
F4 Semangat mempertahankan negara dan bangsa.
F5 Semangat bersaing dan berusaha untuk memajukan diri/bangsa/negara.
F6 Menyemai perasaan menghargai perjuangan dan pengorbanan pejuang terdahulu.
F7 Mendorong semangat berkorban demi bangsa dan negara. F8 Mana-mana yang munasabah


(3)Rajah di atas merujuk kepada perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu
pada abad ke-20.

(a) Gerakan Islah ialah
F1 Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan
pandangan terhadap Islam.

(b) Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah menyebarkan idea
perjuangan mereka?

F1 al-Imam
F2 Neracha
F3 Idaran Zaman
F4 Pengasuh

(c) Sebutkan dua tokoh yang mempelopori gerakan Islah.
F1 Sheikh Tahir Jalaluddin
F2 Syed Sheikh al-Hadi
F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy

(d) Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui gerakan Islah oleh oleh Kaum
Muda.

F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2 Gesaan memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu
F3 Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam
F4 Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang
Melayu

(e) Berikan sebab-sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak di
Negeri-Negeri Melayu kecuali di Negeri-Negeri Selat sahaja.

F1 Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua
F2 Undang-undang dikeluarkan di Negeri-negeri Melayu untuk menghalang pengaruh
Kaum Muda
F3 Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecuali mendapat keizinan Sultan
F4 Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke negeri-negeri itu.

(f) Apakah sumbangan Kaum Muda dalam pendidikan?
F1 menubuhkan beberapa buah madrasah
F2 memperkenalkan Sistem Pendidikan Islam
F3 merangkumi pendidikan dunia dan akhirat
F4 mata pelajaran terdiri fardhu ain , Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris
F5 memebri peluang kepada pelajar perempuan

(3) Peranan yang dimainkan oleh akhbar, majalah dan novel dalam menggerakkan
kesedaran kebangsaan orang Melayu pada tahun 1930-an adalah amat jelas .
Nyatakan isu yang dibangkitkan akhbar-akhbar Melayu tahun 1930-an


Sosial / Pendidikan

F1 Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang Melayu.
F2 Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan.
F3 Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan malas berusaha.
F4 Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tangan.
F5 Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri.
F6 Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomi.
F7 Memartabatkan bahasa Melayu dalam pentadbiran British.
F8 Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam.
F9 Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Ekonomi
F1 Menggalakkan syarikat kerjasama.
F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang.
F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu.
F4 Melarang orang Melayu menjualkan tanah mereka.
F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat.
F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur

Politik
F1 Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu.
F2 Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan tanggungjawab
sewajarnya untuk rakyat
F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan.
F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S) untuk melindungi orang
Melayu dalam perkhidmatan kerajaan
F5 Menyeru orang Melayu bersatu di bawah satu pertubuhan kebangsaan.
F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan


(4) Jelaskan isu-isu berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar, majalah
dan novel Melayu pada tahun 1930-an
.

F1 Pendidikan untuk anak perempuan.
F2 Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri.
F3 Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur.
F4 Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.
F5 Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya.
F6 Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan.
F7 Perpaduan di kalangan guru-guru perempuan Melayu Johor

(6) Berikan tema-tema semangat kebangsaan oleh Ishak Haji Muhammad melalui novel karangannya

F1 Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan.
F2 Mencintai tanah air dan menjaga maruah bangsa
F3 Berasa bangga dengan kebolehan sendiri.
F4 Menghargai warisan bangsa sendiri.
F5 Menolak kesenangan demi maruah bangsa.

(7) Kemunculan Persatuan-persatuan Negeri awal abad ke 20 membincangkan pelbagai
persoalan bangsa Melayu berkaitan isu ekonomi, sosial dan politik bangsa.

(a) Tuliskan tiga tujuan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan negeri
Melayu.


F1 Menjaga kepentingan sosio-ekonomi penduduk Melayu
F2 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu
F3 Menggalakan ahli persatuan berkenal-kenal
F4 Menggalakkan ahli persatuan bertukar-tukar pendapat
F5 Memajukan diri dan bangsa Melayu
F6 Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan Melayu
F7 Membincangkan nasib Melayu dalam ekonomi / pendidikan / perkhidmatan kerajaan

(b) Nyatakan peranan Mohammad Eunos Abdullah melalui Kesatuan Melayu Singapura
KMS)

F1 Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British
F2 Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat
F3 Melalui desakannya, kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian
British
F4 Memperoleh sebuah kawasan petempatan khas bagi orang Melayu di Singapura
F5 Mendorong penubuhan cawangan KMS di Melaka, Pulau Pinang dan di Negeri-
Negeri Melayu


(c) Apakah tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ?
F1 Menggalakkan ahli berkenal-kenal
F2 Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa
F3 Menggalakkan perpaduan / persaudaraan orang Melayu seluruh Semenanjung
Tanah Melayu

(d) Senaraikan tindakan-tindakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang bersifat
politik.

F1 Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu
F2 Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun
F3 Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda anti-British
F4 Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan
F5 Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif
F6 Menubuhkan tentera semut untuk menentang British

(e) Apakah hasil daripada kongres Melayu yang telah diadakan pada tahun 1939 dan
1940 ?

F1 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan dibincangkan
F2 Layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan telah didedahkan
F3 Perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar-
akhbar Melayu
F4 Perpaduan Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik dapat
diwujudkan
F5 Perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu dapat diatasi

(f) Mengapakah kesedaran berpersatuan tidak menonjol di Sabah pada awal abad
ke-20?

F1 Tidak tersebar ke kawasan pedalaman
F2 Kesulitan perhubungan
F3 Taraf pendidikan yang rendah
F4 Kurang kesedaran penduduk

TEMA 11 : BAB 3 – KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

(1) Berikan dua persamaan kandungan antara UUT Kerajaan Johor pada tahun 1895
dengan UUT Negeri Terengganu pada tahun 1911 ?


Raja Berperlembagaan.
F1 mengamalkan pemerintahan bercorak Raja Berperlembagaan.
F2 Sultan dibantu oleh Majlis Negeri / Majlis Mesyuarat Kerajaan dan
Jemaah Menteri.
Menteri Besar.
F3 Menteri Besar menjadi pengerusi Majlis Negeri / Majlis Mesyuarat
Kerajaan dan Jemaah Menteri.
F4 Menteri Besar dilantik oleh Sultan..
F5 Menteri Besar dibantu oleh Jemaah Menteri.

Jemaah Menteri.
F6 Jemaah Menteri mempunyai kuasa melantik Naib Menteri Besar dengan
perkenan Sultan.

Orang Melayu.
F7 Orang Melayu diiktiraf sebagai rakyat negeri.
F8 Jemaah Menteri mestilah berbangsa Melayu, Islam dan rakyat negeri.
F9 Menteri mesti mengangkat sumpah taat setia kepada Raja dan kerajaan
Pewaris Tahta.
F10 Pewaris takhta mestilah beragama Islam, berbangsa Melayu, lelaki dan
waris Sultan

Larangan.
F11 Raja atau menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain.
Islam
F12 Kedua-dua UUT menjadikan Islam sebagai agama negeri

(2) Huraikan Sistem Pentadbiran Jemaah Menteri di Kelantan

F1 Konsep pentadbiran bermula semasa Sultan Muhammad 1.
H1a Baginda melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbirannya
F2 Sultan Muhammad II membentuk Sistem Jemaah Menteri.
H2a Tujuan untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan
F3 Terdapat 8 Badan Jemaah Menteri ditubuhkan.
H3a setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar.
F4 Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing
F5 Penyingkiran kerabat diraja Kelantan kerana terlibat dalam pertikaian
merebut kuasa.
H5a Urusan pentadbiran digantikan golongan pembesar yang bergelar Nik dan
Wan.
H5b Golongan pembesar ini membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan
Muhammad II
F6 Jemaah Menteri yang ditubuhkan
C6a seperti JM Penasihat Raja / JM Istana / JM Keadilan dan Kehaikman
JM Dalam Negeri / JM Luar / JM Perbendaharaan / JM Peperangan / JM
Pentadbiran Dan Mengimarahkan Negeri

(3) Terangkan Sistem pentadbiran dalam Persekutuan Negeri Sembilan yang
dikatakan mempunyai unsur demokrasi.

F1 Pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih.
H1a Mengikut adat perpatih Kedaulatan berada di tangan rakyat
F2 Perlantikan pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah.
H2a Iaitu anak buah melantik buapak, buapak melantik lembaga, lembaga melantik
Undang. Undang melantik Yang Dipertuan Besar
F3 Yang Dipertuan Besar tidak berhak melantik pembesar.
H3a Walaupun YDB merupakan pemerintah tertinggi.
H3b Pembesar dilantik oleh Undang, Lembaga, Buapak dan Anak Buah
F4 Yang Dipertuan Besar tidak boleh membuat keputusan dalam pentadbiran.
H4a keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Besar adalah hasil perundingan
dengan Undang
F5 Pemerintahan tidak mengamalkan kuasa mutlak.
H5a Mengagihkan kuasa kepada individu mengikut peringkat.
F6 Undang akan mengetuai daerah atau jajahan yang dipanggil Luak.
F7 Lembaga pula bertanggungjawab terhadap suku masing-masing.
F8 Buapak pula akan menjadi rujukan anak buah bagi setiap masalah
F9 Permuafakatan antara suku dalam memilih pemimpin.
H9a Pemilihan seseorang ketua atau pemimpin juga mengambil kira suara majoriti.


BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Nyatakan syarat-syarat Perjanjian Malayan Union?
Antara syarat Perjanjian Malayan Union ialah
F1 negeri Melayu disatukan
F2 pentadbiran Singapura diasingkan
F3 pentadbiran diketuai Gabenor
F4 kewarganegaraan sama rata/prinsip jus soli
F5 raja-raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
F6 raja hanya membincangkan soal agama dan adat
F7 Pesuruhjaya Negeri mengetuai pentadbiran negeri

2.Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union?
Orang Melayu menentang Malayan Union kerana
F1 tindakan MacMichael menggugut sultan
F2 sultan tidak diberi masa untuk berunding
F3 sultan menandatangi perjanjian atas dasar setia kawan
F4 sultan kehilangan taktha dan ketua orang Melayu
F5 bimbang agama Islam akan tercabar
F6 zakat fitrah dipungut bawah nama Gabenor
F7 kerakyatan yang longgar
F8 mengancam status quo orang Melayu
F9 jumlah orang Melayu menjadi kecil
F10 ekonomi dan pendidikan orang Melayu bertambah mundur
F11 bimbang kehilangan warisan tamadun Melayu


3. Nyatakan tindakan orang Melayu membantah Malayan Union?
Cara orang Melayu membantah Malayan Union ialah
F1 bantahan melalui akhbar
F2 seperti Utusan Melayu, Majlis, Warta Negara
F3 mengadakan demonstrasi secara aman
F4 menghantar telegram dan surat bantahan
F5 menubuhkan United Malay Organization (U.M.O)
F6 berkongres
F7 mengadakan rapat umum
F8 Raja-raja Melayu menyatakan bantahan
F9 memulaukan ucapara pengisytiharan MU
F10 bergabung selama tujuh hari


4. Pada pendapat anda, apakah akan terjadi sekiranya Malayan Union terus
dilaksanakan di Tanah Melayu?

Pada pendapat saya ialah sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di Tanah Melayu….
F1 pentadbiran disatukan dalam satu unit poliitik
F2 negara kesatuan terbentuk
F3 kuasa raja-raja Melayu hilang
F4 bilangan penduduk asal menjadi kecil
F5 bilangan kaum pendatang bertambah
F6 Tanah Melayu kekal sebagai tanah jajahan
F7 semua penduduk mempunyai hak yang sama
F8 hak istimewa orang Melayu hilang
F9 penentangan orang Melayu akan berpanjangan
F10 suasana tidak aman/rusuhan kaum
F11 agama Islam tercabar
F12 ekonomi dikuasai kaum pendatang
F13 orang Melayu terus mundur
F14 orang Melayu hilang warisan bangsa
F15 perpaduan Melayu semakin kukuh


5 Nyatakan iktibar daripada peristiwa penentangan orang Melayu terhadap
Malayan Union?

Iktibar daripada peristiwa penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union
ialah
F1 perlu bertegas dalam menyatakan bantahan
F2 perpaduan dalam kalangan orang Melayu
F3 mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat
F4 berhati-hati dengan tindakan orang asing
F5 pentingnya pemimpin berwibawa
F6 kepentingan sesebuah organisasi seperti UMNO

(6) Berikan dua situasi yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menandatangani
Perjanjian Malayan Union. (B/Teks ms. 98)


F1 diugut akan diturunkan daripada takhta
F2 masa yang singkat untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri
F3 atas dasar setia kawan kepada British

(b) Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. (B/Teks ms. 99)

F1 Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
F2 Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu
F3 Tiada sebarang kuasa
F4 Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu
F5 Tida kuasa untuk memungut zakat fitra

(c) Sebutkan kesan ke atas orang Melayu terhadap syarat kerakyatan Malayan
Union yang longgar. (B/Teks ms. 99)

F1 Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi
F2 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F3 Ekonomi orang Melayu menjadi mjundur
F4 Ketinggalan dalam bidang pendidikan

(d) Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu sebagai tanda bantahan
mereka terhadap gagasan Malayan Union. (B/Teks ms. 100 - 101)


F1 Menyuarakan bantahan melaui akhbar-akhbar Melayu
F2 Mengadakan demonstrasi sedara damai
F3 Menghidupkan semula persayuan-persayuan Melayu untuk menentang Malayan Union
F4 Menghantar telegram / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London
F5 Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu
F6 Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union
F7 Mengadakan rapat umum
F8 Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

1 Namakan ahli-ahli Suruhanjaya Reid.
F1 Lord Reid (Ketua) - Britain
F2 Sir Ivor Jennings - Britain
F3 Sir William Mckell - Australia
F4 Tuan B. Malik - India
F5 Tuan Abdul Hamid - Pakistan


2. Nyatakan isu yang menjadi panduan untuk merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka.

F1 kedudukan Raja-raja Melayu
F2 hak istimewa orang Melayu
F3 pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat
F4 pemberian kuasa autonomi kepada negeri
F5 pembentukan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu3 Senaraikan syarat-syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

F1 pembentukan kerajaan persekutuan
F2 Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara
F3 mengamal institusi raja berpelembagaan
F4 mengamal sistem demokrasi berparlimen
F5 kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
F6 Islam agama rasmi
F7 bahasa Melayu bahasa kebangsaan4. Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957?
Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah

F1 wujud pakatan murni
F2 wujud perpaduan
F3 amal demokrasi berparlimen
F4 raja berpelembagaan
F5 Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
F6 mendapat hak mutlak mentadbir


5. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh kemerdekaan berikut:

Tunku Abdul Rahman

F1 mengasaskan pakatan murni
F2 mengetuai Parti Perikatan
F3 mengetuai Rombongan Kemerdekaan
F4 Ketua Menteri dan Perdana Menteri pertama

Tun Abdul Razak
F5 terlibat dalam Rombongan Kemerdekaan
F6 perunding Perlembagaan Kemerdekaan
F7 Perdana Menteri yang kedua

Tun H.S. Lee
F8 pemimpin MCA
F9 memulakan kerjasama antara kaum melalui Parti Perikatan
F10 Terlibat dalam Rombongan Kemerdekaan

Tun V.T. Sambanthan
F11 Presiden MIC
F12 menyokong kerjasama antara kaum


6 Apakah keistimewaan cara Tanah Melayu mencapai Kemerdekaan?

Keistimewaan cara Tanah Melayu mencapai Kemerdekaan ialah
F1 tanpa pertumpahan darah
F2 melalui perundingan
F3 kerjasama antara kaum
F4 pakatan murni
F5 pemimpin yang berwibawa
F6 menyatupadukan kaum


BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Idea pembentukan Malaysia yang mula dikemukakan pada awal abad ke-19 dibangkitkan semula oleh beberapa orang tokoh disebabkan oleh beberapa faktor yang merujuk kepada masalah keselamatan, ekonomi dan sosial.

(a) Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan tentang pembentukan Malaysia.
(i) Lord Brassey
F1 Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-
Negeri Selat.

(ii) Sir Malcolm MacDonald dan Dato’ Onn
F2 Mencadangkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu
digabungkan.
(iii) Lee Kuan Yew
F3 Menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja.

(b) Nyatakan dua perkara yang disebut oleh Tunku Abdul Rahman dalam sidang akhbar di Singapura ( Buku Teks ms. 138 )

F1 Menyetujui gagasan Malaysia
F2 Berharap Malaysia menjadi negara yang disegani di rantau ini.
F3 Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan.
F4 Memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan.

(c) Berikan dua sebab Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. ( B / Teks 139 - 140)

F1 Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura.
F2 Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan
Rakyat pada masa depan
F3 Barisan Sosialis boleh menggugat rancangan British memberi
kemerdekaan kepada Singapura.
F4 Ancaman komunis.
F5 Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras
pengaruh komunis.

(d) Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak, Sabah dan Brunei
menganggotai Malaysia ? (B / Teks ms. 139 - 140)

F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.
F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo.
F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri
pertanian.
F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.
F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota

2 Terangkan faktor-faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
Faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963 ialah


Faktor politik
F1 menghalang pengaruh komunis di Singapura
F2 mempercepatkan kemerdekaan Singapura, Sabah, Sarawak
F3 proses dekolonisasi
F4 arahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
F5 menstabilkan politik di Asia Tenggara

Faktor ekonomi
F6 pasaran luas
F7 galakan pelaburan
F8 memanfaat keistimewaan
F9 memanfaat kekayaan seperti bijih timah
F10 menikmati pembangunan

Faktor sosial
F11 Mewujudkan kesepakatan
F12 Semangat setia kawan
F13 Majukan anggota belum membangunkan
F14 Imbangi jumlah kaum
F15 Antara Melayu dan bukan Melayu

2. Jelaskan reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia.

Reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia ialah
F1 PAP dan Lee Kuan Yew menyokong
F2 bimbang pengaruh Barisan Sosiolis
F3 Barisan Sosiolis menentang
F4 menganggap penjajahan baru
F5 menuntut pandangan rakyat
F6 referendum diadakan
F7 rakyat Singapura setuju menyertai Malaysia

3. Jelaskan reaksi Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia.

Reaksi Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia ialah
F1 reaksi awal menolak
F2 ingin kekal di bawah British
F3 SUPP bimbang Sabah dan Sarawak dikuasai Persekutuan Tanah Melayu
F4 UNKO bimbang penguasaan orang Melayu
F5 BERJASA mahukan merdeka dahulu
F6 akhirnya semua parti setuju kecuali SUPP

4 Jelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia.

Langkah-langkah pembentukan Malaysia ialah
F1 lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak
F2 menerangkan tujuan penubuhan
F3 mengadakan rundingan antara pegawai British, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah
dan Singapura
F4 Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
F5 berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
F6 mengumpulkan pandangan penduduk
F7 menubuhkan Suruhanjaya Cobbold (1962)
F8 dipengerusikan oleh Lord Cobbold
F9 bertujuan meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan
Malaysia
F10 satu per tiga menyokong tanpa syarat
F11 satu per tiga inginkan kemerdekaan dahulu
F12 penentukan tarikh penubuhan Malaysia
F13 bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
F14 penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
F15 membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah
F16 penubuhan Suruhanjaya PBB
F17 meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
F18 majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju

5. Apakah inti pati Perjanjian Malaysia 1963?
F1 hal ehwal luar adalah kuasa persekutuan
F2 agama Islam agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak
F3 agama lain bebas diamalkan
F4 bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan
F5 bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan
F6 taraf yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu
F7 Singapura memperoleh 15 kerusi perwakilan parlimen


6. Apakah kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini?

Kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini ialah
F1 keluasan negara bertambah
F2 bilangan penduduk bertambah
F3 pertahanan negara lebh kukuh
F4 komunis dapat dibanteras
F5 penjajahan asing ditamatkan
F6 merapatkan hubungan antara kaum
F7 memperkaya budaya negara
F8 meluaskan pasaran dalam negara
F9 sumber hasil diperkaya
F10 negeri-negeri yang kurang maju dibangunkan


7) Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.
Indonesia

F1 Membantah pembentukan Malaysia.
F2 Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk neokolonialisme.
H2a Boleh mengancam Indonesia
F3 Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi.
H3a Slogan “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 Januari 1963.
H3b Menyerang kapal-kapal nelayan Malaysia.
F4 Pasukan Tentera Udaranya menceroboh ruang udara Malaysia.
F5 Kemudian melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor, Sarawak dan
Sabah.
F6 Indonesia juga memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia
Ketiga

Filipina
F1 Membuat pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah.
H1a Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu.
F2 Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overback sebagai
asas tuntutan.

(8) Huraikan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi
penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia.


F1 Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan
pencerobohan ruang udara.
F2 Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwel terhadap serangan bersenjata
Indonesia .
F3 Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
berhubung pencerobohan itu.
F4 Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan
lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro-Asia.
F5 Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan
antara Malaysia dengan Indonesia.
F6 Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.


BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA NEGARA MALAYSIA

1. Apakah yang dimaksudkan dengan badan perundangan?
Maksud badan perundangan ialah
F1 Parlimen
F2 terdiri YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat
F3 Parlimen berperanan menggubal undang-undang
F4 dinamakan akta


2. Nyatakan ciri-ciri Dewan Negara.
Ciri-ciri Dewan Negara ialah
F1 dewan tertinggi
F2 mengandungi 69 orang ahli
F3 40 ahli dilantik Yang di-Pertuan Agong
F4 Ahli digelar Senator
F5 tempoh keanggotaan 3 tahun
F6 berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
F7 taraf sama dengan Ahli Parlimen
F8 boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri


3. Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat.
Ciri-ciri Dewan Rakyat ialah
F1 ahlinya dipilih rakyat dalam pilihan raya
F2 mewakili kawasan pilihan raya
F3 tempoh keanggotaan lima tahun
F4 tugas menggubal undang-undang
F5 berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
F6 mengandungi 219 orang ahli


4. Nyatakan proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen.

Proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen ialah
F1 cadangan oleh kementerian
F2 rang undang-undang oleh Peguam Negara
F3 bacaan pertama di Dewan Rakyat bagi baca tajuk
F4 bacaan kedua di Dewan Rakyat dibahaskan
F5 perbincangan terperinci oleh Jawatankuasa di Dewan Rakyat
F6 bacaan ketiga di Dewan Rakyat. Dibahaskan semula dan diluluskan
F7 pembentangan di Dewan Negara
F8 diperkenankan oleh YDA
F9 pewartaan dalam Warta Kerajaan


5. Jelaskan ciri-ciri badan pelaksana.
Ciri-ciri badan pelaksana ialah
F1 pembuat dasar tertinggi negara
F2 terdiri daripada Jemaah Menteri /Kabinet
F3 diketuai Perdana Menteri
F4 Menteri mengetuai kementerian
F5 Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri
F6 KSN mengawasi perjalanan kementerian
F7 kakitangan awam melaksanakan dasar kerajaan


6. Apakah peranan mahkamah?

Peranan mahkamah ialah
F1 mentafsir perlembagaan Negara
F2 melaksanakan undang-undang
F3 mentafsir undang-undang
F4 mengisytiharkan undang-undang persekutuan atau negeri
F5 mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang


7. Jelaskan ciri-ciri hakim.

Ciri-ciri hakim ialah
F1 dilantik YDA
F2 dengan nasihat Perdana Menteri
F3 dilindungi daripada pengaruh politik
F4 bagi menjamin keadilan
F5 dan kesaksamaan undang-undang
F6 tidak dibenarkan terlibat dalam politik


8 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?

Peranan SPR ialah
F1 menjalankan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil
F2 dengan adil, dan saksama
F3 menjalankan pendaftaran pemilih
F4 menentukan sempadan pilihan raya


9. Apakah syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya?

Syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya ialah
F1 warganegara Malaysia
F2 berumur 21 tahun
F3 bermastautin di Malaysia
F4 sempurna akal
F5 bukan orang muflis
F6 tidak disabitkan dengan kesalahan mahkamah
F7 tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
F8 mengemukakan kertas penamaan calon


10. Apakah syarat-syarat untuk menjadi pengundi?

Syarat-syarat untuk menjadi pengundi ialah
F1 berumur 21 tahun
F2 bermastautin atau tidak bermastautin
F3 mendaftar daftar pemilih
F4 pasukan keselamatan mengundi melalui pos


11. Mengapakah pilihan raya kecil diadakan?

Pilihan raya kecil diadakan kerana
F1 kematian wakil rakyat
F2 peletakan jawatan wakil rakyat
F3 pelucutan jawatan wakil rakyat

12. Mengapakah negara kita mengadakan pilihan raya?

Negara kita mengadakan pilihan raya kerana
F1 melibatkan rakyat memilih pemimpin negara
F2 menentukan bentuk kerajaan
F3 menjamin kerajaan yang cekap
F4 melaksanakan sistem demokrasi


13. Nyatakan maksud lambang pada jata negara.

Maksud lambang pada jata negara ialah

Maksud lambang pada jata negara ialah
F1 harimau – keberanian
F2 pokok Melaka – negeri Melaka
F3 pokok Pinang – Pulau Pinang
F4 bulan sabit – Islam agama rasmi
F5 Bintang – 14 negeri dalam Malaysia
F6 lima bilah keris – Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor
F7 bunga raya – bunga kebangsaan


14 Mengapakah cogan kata negara ditulis dalam tulisan Jawi?

Cogan kata negara ditulis dalam tulisan Jawi kerana
F1 tulisan pertama negara
F2 identiti bangsa
F3 warisan bangsa dan budaya


15. Jelaskan latar belakang penghasilan bendera negara.

Latar belakang penghasilan bendera negara ialah
F1 dipilih melalui pertandingan
F2 oleh Majlis Perundangan Persekutuan
F3 reka bentuk En. Muhamad bin Hamzah dipilih
F4 berkibar pertama kali di Istana Selangor

16 Bagaimanakah anda boleh mengambil inspirasi daripada cogankata negara bersekutu bertambah mutu?
Inspirasi daripada cogankata bersekutu bertambah mutu ialah
F1 perpaduan membawa kekuatan
F2 bersatupadu menjamin keharmonian negara
F3 perpaduan pemangkin pembangunan
F4 bersatupadu membentuk kesejahteraan
F5 perpaduan menjamin keamanan


17 Mengapakah Jata Negara penting kepada negara?

Jata Negara penting kepada negara kerana
F1 lambang kemegahan penduduk
F2 lambang rasmi negara
F3 identiti sesebuah negara
F4 menjadi kebanggaan warga negara
F5 simbol perpaduan
F6 lambang kedaulatan negara
F7 memangkin semangat patriotik rakyat


18 Jelaskan maksud pada lambang bendera negara kita.

Maksud pada lambang bendera negara kita ialah
F1 Merah – berani
F2 Putih – kesucian
F3 Biru – perpaduan
F4 Kuning – kedaulatan raja
F5 Bulan sabit – Islam agama rasmi
F6 Bintang pecah 14 – gabungan 14 negeri


19 Apakah tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan?
Tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan ialah
F1 bangga
F2 menghormati
F3 memuliakan
F4 mengibarkan
F5 memahami maksud lambang negara

20 Mengapakah negara kita mempunyai bendera kebangsaan?

Negara kita mempunyai bendera kebangsaan kerana
F1 membangkitkan semangat patriotik
F2 menimbulkan rasa bangga terhadap negara
F3 tanda ketaatan dan negara
F4 lambang kemegahan penduduk
F5 lambang rasmi negara
F6 identiti sesebuah negara
F7 simbol perpaduan


21. Apakah mesej dalam lagu kebangsaan negara kita?

Mesej dalam lagu kebangsaan negara kita ialah
F1 mencintai negara kita
F2 bangga terhadap negara
F3 setia pada negara
F4 metaati raja
F5 mengamal hidup bersatu
F6 memajukan diri dan negara
F7 bersyukur kepada tuhan


22 Mengapakah setiap negara mempunyai lagu kebangsaan?

Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan kerana
F1 memupuk kesetiaan rakyat
F2 melahirkan rasa bersyukur
F3 menyemai sikap sanggup berkorban
F4 membangkitkan semangat patriotik
F5 menimbulkan rasa bangga
F6 Simbol perpaduan, kebanggaan dan kedaulatan

BAB 8 :PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
1. Nyatakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

Matlamat DEB ialah
F1 membasmi kemiskinan
F2 menambah pendapatan
F3 menyediakan peluang pekerjaan
F4 merapatkan jurang ekonomi
F5 menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi


2. Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Kedua (RMD).
Perlaksanaan DEB dalam RMD ialah
F1 penubuhan Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN)
F2 menstabilkan harga padi
F3 penubuhan LKIM
F4 meningkatkan taraf hidup nelayan
F5 menubuhkan UDA
F6 bagi membangunkan bandar
F7 menubuhkan RISDA
F8 membantu pekebun kecil getah
F9 menubuhkan PETRONAS dan PKEN


3. Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Ketiga (RMT).
Perlaksanaan DEB dalam RMT ialah
F1 buka tanah secara besar-besaran
F2 di bawah program pembangunan wilayah
F3 oleh KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR
F4 menanam getah dan kelapa sawit


4. Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Keempat (RME).
Perlaksanaan DEB dalam RME ialah
F1 majukan perusahaan berat
F2 perlu modal dan teknologi tinggi
F3 perlu buruh mahir
F4 menubuhkan HICOM
F5 laksana Dasar Pensyarikatan dan Penswastaan
F6 Tubuh PNB dan ASN

5. Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Kelima (RML).

Perlaksanaan DEB dalam RML ialah
F1 bangunkan luar bandar
F2 majukan industri desa
F3 insentif Bank Pertanian
F4 galak pelaburan asing
F5 galakkan pelancongan


6. Jelaskan kejayaan DEB.
Antara kejayaan DEB ialah
F1 kemiskinan menurun
F2 jurang antara kaum lebih rapat
F3 pendapatan bumiputera meningkat
F4 saham bumiputera meningkat
F5 saham orang asing menurun


7. Apakah tujuan Rukun Negara dibentuk?

Tujuan Rukun Negara dibentuk ialah
F1 mengukuhkan perpaduan
F2 memelihara hidup diplomatik
F3 mencipta masyarakat yang adil
F4 menjamin sikap liberal terhadap tradisi budaya
F5 membina masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi

8. Nyatakan lima prinsip Rukun Negara.
Lima prinsip Rukun Negara ialah
F1 Kepercayaan kepada Tuhan
F2 Kesetiaan kepada raja dan negara
F3 Keluhuran perlembagaan
F4 Kedaulatan undang-undang
F5 Kesopanan dan kesusilaan9. Jelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara.
Prinsip-prinsip Rukun Negara ialah
F1 kepercayaan kepada Tuhan
F2 agama Islam agama rasmi tetapi agama lain boleh diamalkan
F3 kesetiaan kepada raja dan negara
F4 rakyat setia kepada raja dan negara
F5 keluhuran perlembagaan
F6 perlembagaan undang-undang utama
F7 kedaulatan undang-undang
F8 rakyat mesti hormati undang-undang

10. Apakah cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956?
Cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956 ialah
F1 sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu
F2 sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Inggeris, Tamil dan Cina
F3 sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu
F4 sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris
F5 bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diajar di semua sekolah
F6 Kurikulum diseragamkan11. Nyatakan cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan.

Cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan ialah
F1 sekolah umum menjadi sekolah kebangsaan
F2 sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu
F3 bahasa Melayu digunakan di semua sekolah menengah
F4 pelajaran agama Islam diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F5 bahasa Cina dan Tamil diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F6 peperiksaan awam dalam bahasa kebangsaan
F7 pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah12. Nyatakan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974.

Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 ialah
F1 menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M)
F2 kenaikan darjah secara automatik
F3 bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
F4 sukatan pelajaran sekolah swasta disamakan
F5 kokurikulum dan disiplin asas perpaduan
F6 penekanan sekolah vokasional


13. Jelaskan usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu.

F1 dijadikan bahasa kebangsaan
F2 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan
F3 Minggu Bahasa diadakan
F4 menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah
F5 menubuhkan UKM
F6 digunakan di mahkamah
F7 meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan


14. Nyatakan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Hasrat yang terkandung dalam FPK ialah
F1 memperkembang potensi individu
F2 secara menyeluruh
F3 melahirkan insan yang seimbang
F4 dan harmonis
F5 dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI)
F6 patuh kepada tuhan
F7 berilmu pengetahuan
F8 berakhlak mulia


15 Apakah matlamat Wawasan 2020 diperkenalkan?
Matlamat Wawasan 2020 ialah

F1 menjadikan Malaysia negara maju
F2 mengikut acuan sendiri
F3 kekayaan fizikal dan bersepadu
F4 seperti perpaduan, kestabilan politik, taraf hidup, nilai moral


16. Nyatakan cabaran dalam Wawasan 2020.
Cabaran dalam Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang
F1 bersatu padu
F2 berjiwa bebas, tenteram, yakin
F3 demokratik dan matang
F4 bermoral dan beretika
F5 liberal dan bertoleransi
F6 maju dan saintifik
F7 berbudaya penyayang
F8 adil dan saksama ekonomi
F9 makmur


17. Bagaimanakah untuk mencapai hasrat Wawasan 2020?
Untuk mencapai hasrat Wawasan 2020 dalam
F1 membina masyarakat bersatu padu melalui
H1a pendidikan
H1b bahasa kebangsaan
H1c kebudayaan
H1d sukan
F2 masyarakat saintifik melalui
H2a budaya ilmu
H2b invatif
H2c kreatif
F3 masyarakat yang bermoral dam beretika melalui
H3a kepatuhan agama
H3b amal budaya
H3c pendidikan


18. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020?

Pada pendapat saya, ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020 ialah
F1 bersatu padu
F2 berilmu pengetahuan
F3 kreatif dan inovatif
F4 bersifat patriotik
F5 bersifat penyayang
F6 berkeyakinan tinggi
F7 mengamalkan nilai murniTEMA 12 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

1) Nyatakan sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama.

Sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama ialah
F1 nasionalisme yang kuat di Eropah
F2 persaingan meluaskan tanah jajahan
F3 persaingan meluaskan pengaruh
F4 persaingan dalam ekonomi
F5 mendapatkan bahan mentah
F6 mencari kawasan pasaran baru
F7 pembentukan sistem pakatan di Eropah


2) Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama.

Kesan-kesan Perang Dunia Pertama ialah
F1 Perjanjian Versailies ditandatangani
F2 peta Eropah berubah
F3 Liga Bangsa terbentuk
F4 inflasi berlaku
F5 masalah pengangguran
F6 hutang perang yang tinggi
F7 pemerintahan beraja ditamatkan


3) Nyatakan sebab yang mencetuskan Perang Dunia Kedua.

Sebab yang mencetuskan Perang Dunia Kedua ialah
F1 Jerman tidak puas hati dengan Perjanjian Versailles
F2 kehilangan tanah jajahan
F3 membayar pampasan tinggi
F4 saiz tentera dikurangkan
F5 muncul Adolf Hitler
F6 berlaku kemelesetan ekonomi
F7 muncul kuasa Jepun
F8 wujud pakatan seperti Kuasa Paksi dan Bersekutu


4) Jelaskan peristiwa Perang Dunia Kedua.

Peristiwa Perang Dunia Kedua ialah
F1 berlaku apabila Jerman menyerang Poland
F2 terdiri daripada Kuasa Bersekutu dan Kuasa Paksi
F3 berlaku di Eropah dan Asia
F4 Jepu menyerang Pearl Harbour
F5 Jepun menguasai Tanah Melayu
F6 Jerman ditewaskan
F7 Jepun tewas selepas bom atom digugrkan di Hiroshima


5) Apakah kesan Perang Dunia Kedua.

Kesan Perang Dunia Kedua ialah
F1 Jerman terbahagi, Jerman Barat dan Jerman Timur
F2 kemerdekaan tanah jajahan
F3 Filipina, Tanah Melayu, Indonesia
F4 jumlah korban tinggi
F5 penubuhan PBB
F6 kemunculan blok dunia
F7 berlaku Perang Dingin


6) Nyatakan perkara-perkara dalam Perjanjian Versailles yang menimbulkan rasa tidak puas hati pemimpin Jerman
F1 Kehilangan tanah jajahan
F2 Pampasan perang yang tinggi
F3 Diarah mengurangkan saiz angkatan tenteranya


7) Apakah maksud blok dunia ?
F1 Merujuk kepada negara-negara yang sehaluan bersatu dan bertindak bersama
untuk menjaga kepentingan ahli.
F2 Blok ini tampil dalam pelbagai bentuk sama ada berdasarkan aspek politik,
ekonomi dan geografi.

8) Berikan sebab berlakunya Perang Dingin
F1 Berlaku hubungan yang tegang antara USA dan Rusia.
H1a Kedua-dua kuasa cuba kukuhkan kemajuan melalui pengintipan, propaganda
dan kegiatan subversif.
F2 Ideologi dan fahaman politik yang berbeza.
F3 Persaingan antara blok kapitalis yang diketuai oleh Amerika dengan blok komunis
yang diketuai oleh Siviet Union.
F4 Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpa konflik senjata.
H4a Berusaha menyebarkan pengaruh masing-masing di Eropah dan Asia.
H4b Tiada berlaku konfrontasi secara langsung antara mereka.
F5 Punca berlakunya Perang Dingin kerana perbezaan fahaman politik dan sosio
ekonomi.
F6 USA menjadi jaguh demokrasi sementara Rusia jaguh komunis.
H6a USA berpegang kepada sistem kapitalis dan Rusia
H6b pemiliknegarakan semua harta benda.
H6c Masing –masing cuba menyekatkan perluasan pengaruh.
H6d USA meluaskan pengaruh ke Barat dan Rusia ke Timur.
F7 USA wujudkan Pakatan NATO dan Rusia WARSAW.
F8 Semasa Perang Korea USA sokong Korea Selatan dan Rusia pula Korea Utara.
F9 Seato diwujudkan bagi menghalang perluasan kuasa komunis di Asia Tenggara.
F10 USA paksa Rusia menarik balik senjata nuklear yang dibekalkan kpd Cuba Perang
Dingin ini tamat 1980an

9) Nyatakan faktor-faktor yang menjadi asas dasar luar Malaysia pada tahap pertama.
F1 Ancaman komunis di Asia Tenggara dan dalam negara
F2 Bantuan pertahanan daripada negara-negara komanwel
F3 Konfrontasi dengan Indonesia
F4 Terputusnya hubungan dengan Filipina
F5 Keluarnya Singapura daripada Malaysia
F6 Pergantungan Malaysia kepada Britain dalam ekonomi
F7 Malaysia adalah blok sterling
F8 Mengharapkan permintaan Britain terhadap bijih timah dan getah
F9 Pelabur Britain menguasai ekonomi Malaysia

10) Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia ke arah memupuk hubungan
luar dengan negara jiran pada tahun 1960-an ?

F1 Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) bersama-sama
Thailand dan Filipina pada tahun 1961.
F2 Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia pada tahun 1962.
F3 Menubuhkan ASEAN bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura

11) Berikan sebab-sebab Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan
berbaik dengan semua negara menjelang tahun 1970-an.

F1 Kurangnya peranan AMDA (Perjanjian Pertahanan Inggeris – Tanah Melayu)
F2 Kurangnya pengaruh Britain di Timur
F3 Pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dengan
China

12) Berikan usaha yang dilakukan untuk memantapkan ekonomi negara melalui dasar
luar Malaysia pada tahap ketiga.

F1 Mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN
F2 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur
F3 Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan.
F4 Membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri.
F5 Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua belah
pihak
F6 Menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan semua negara.
13) Nyatakan kepentingan dasar luar Malaysia.

Kepentingan dasar luar Malaysia ialah
F1 menjamin keselamatan rakyat
F2 menjamin keselamatan negara
F3 mengekalkan kedaulatan negara
F4 memelihara kepentingan nasional
F5 menggalakkan pembangunan
F6 meluaskan pasaran
F7 mengekalkan keamanan sejagat


14) Nyatakan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia.

Faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia ialah
F1 faktor sejarah
F2 Melaka pernah berdagang dengan China
F3 mengamalkan dasar pro-Barat dan anti komunis
F4 faktor ekonomi
F5 mengamalkan pasaran bebas
F6 faktor politik
F7 mengamal prinsip demokrasi berparlimen
F8 Malaysia berpegang kepada prinsip keamanan sejagat

15) Nyatakan matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).
Matlamat penubuhan OIC ialah
F1 mengeratkan hubungan negara-negara Islam
F2 bersuara bagi kepentingan umat Islam
F3 mengekalkan keamanan antara negara-negara Islam
F4 memastikan tempat suci Islam dihormati


16) Apakah peranan Malaysia dalam OIC?
Peranan Malaysia dalam OIC ialah
F1 Tunku Abdul Rahman menjadi setiausaha pertama
F2 menjadi tuan rumah Persidangan OIC
F3 menyokong perjuangan rakyat Palestin yang ditindas Israel
F4 orang tengah menyelesaikan Perang Iran-Iraq
F5 menubuhkan Universti Islam Antarabangsa (UIA)
F6 memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar OIC
F7 mengesyorkan penggunaan dinar emas

17) Apakah faedah Malaysia menganggotai OIC?

Faedah Malaysia menganggotai OIC ialah
F1 mendapat pinjaman Bank Pembangunan Islam
F2 melaksanakan projek pembangunan
F3 mendapat bantuan menubuhkan UIA
F4 mendapat pengiktirafan daripada negara-negara OIC
F5 menjalin hubungan rapat
F6 memelihara tempat suci orang Islam
F7 menjadi tuan rumah persidangan


18) Apakah prinsip perjuangan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)?

Prinsip perjuangan NAM ialah
F1 mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
F2 menghormati kedaulatan sesebuah negara
F3 menyelesaikan persengketaan melalui perundingan
F4 menghormati hak asasi Malaysia


19) Nyatakan usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM.
usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM ialah
F1 isu Palestin yang ditindas Israel
F2 benua Antartika dijadikan warisan dunia
F3 dasar Apartied di Afrika Selatan
F4 serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq
F5 kerjasama ekonomi negara anggota
F6 menghidupkan kembali NAM


20) Apakah kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13?

Kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13 ialah
F1 penyertaan tertinggi negara anggota
F2 mendaftar negara baru Timur Leste dan Pulau Catalina
F3 menganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC
F4 Deklarasi Kuala Lumpur untuk menghidupkan kembali NAM
F5 penyataan bersama tentang kedudukan Palestin
F6 penyataan bersama tentang serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq


21) Apakah kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13?

Faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota Komanwel ialah
F1 perjanjian pertahanan Malaysia dengan Britain
F2 bantuan tentera menghapuskan PKM
F3 bantuan pertahanan semasa konfrontasi
F4 Cukai rendah ke atas eksport
F5 menerima bantuan teknikal dan biasiswa melalui Rancangan Colombo
F6 tuan rumah Sukan Komanwel 1998
F7 tuan rumah mesyuarat CHOGM 1989


22) Apakah tanggungjawab anda sebagai warga global?

Tanggungjawab saya sebagai warga global ialah
F1 mematuhi undang-undang
F2 menghormati hak asasi manusia
F3 mengelakkan pencemaran
F4 menderma wang bantuan bencana alam
F5 menyokong usaha keamanan sejagat
F6 menganggotai AMAN Malaysia


Tajuk : Teknologi Maklumat

(a) Apakah X ?
F1 Koridor Raya Multimedia/Multimedia Super Corridor (MSC

(b) Nyatakan dua tujuan penubuhan X.
F1 Untuk memanfaatkan sepenuhnya perkembangan teknologi maklumat.
F2 Melahirkan masyarakat
bermaklumat
F3 Mengalakkan penggunaan ICT di kalangan pelajar sekolah
F4 Dapat membangunkan ekonomi Negara berasaskan pengetahuan K- ekonomi

(c) Berikan empat kawasan yang sudah diwartakan oleh kerajaan sebagai program
awal rancangan bertanda x.
F1 Putrajaya
F2 Cyberjaya F3 Taman Teknologi Malaysia
F4 KLIA

(d) Nyatakan tiga contoh usaha yang telah dilaksanakan melalui K – masyarakat
F1 Sekolah Wawasan untuk memupuk perpaduan
F2 Sekolah Bestari untuk memupuk rasa cinta pada IT
F3 Kurikulum diubahsuai supaya pelajar kreatif, dinamis serta berfikiran kritis
dan analitis.
F4 Penyelidikan dan Pembangunan
R&D)
F5 Menyediakan peruntukan yang besar untuk R&D untuk mengalakkan penciptaan
baru


Anda berusaha, anda berjaya