Khamis, 19 Ogos 2010

Tudingan 2010 Tingkatan 5

BAB 1 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ?

F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
F2 Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu

2. Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat
menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut.

F1 Kedudukannya strategik, laluan perdagangan laut antara China dengan
India
F2 Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China
F3 Tanah yang subur untuk pertanian dagang
F4 Kaya dengan bahan mentah


3. Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.
(i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez
F1 Muatan lebih banyak
F2 Mempercepat perjalanan Timur-Barat
F3 Memendekkan jarak perjalanan
F4 Perjalanan lebih selamat
F5 Menjimatkan kos
(ii) Penciptaan Telegraf
F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat
F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur
F3 Urusan perdagangan lebih mudah
F4 Perdagangan antarabangsa lebih pesat

4. Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan
antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara
F1- Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan
F2- Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan & kekuatan
F3- Mereka lebih maju dan bertamadun
F4- Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah
kesejahteraan.
F5- Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur
F6- Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan

5. Nyatakan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara.

Ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara ialah
F1 menubuhkan kerajaan pusat.
F2 diketuai Gabenor Jeneral.
F3 menubuhkan biro.
F4 diketuai pegawai Barat
F5 pengenalan undang-undang Barat.

6. Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol
di Filipina.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina ialah
F1 wujud pentadbiran pusat
F2 Gabenor Jeneral pemerintah tertinggi
F3 wilayah diketuai Datuk Bandar
F4 bandar diketuai Gabenor Kecil
F5 barangay disatukan membentuk Ecomienda
F6 diketuai oleh Encomiendero
F7 Ecomeindero berperanan mengutip cukai

7. Senaraikan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia.
Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Belanda di Indonesia ialah
F1 wujud pentadbiran pusat
F2 diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3 tubuh jabatan kerajaan
F4 tubuh Dewan Tempatan sebagai penasihat
F5 Volksraad ditubuhkan sebagai langkah ke arah kemerdekaan
F6 pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan
F7 tetapi diawasi Belanda

8. Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja
Mongkut di Thailand.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut di Thailand ialah
F1 melantik 80 orang penasihat Barat
F2 penasihat kewangan dari Britain.
F3 penasihat pelabuhan dari Britain.
F4 polis dari Britain
F5 penasihat kastam dari Amerika Syarikat
F6 penasihat tentera dari Peranchis

9. Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di
Thailand.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn
F1 melantik juruaudit dari Britain
F2 menubuhkan Kabinet Menteri
F3 menubuhkan Majlis Penasihat Rendah.
F4 menubuhkan Majlis Mesyuarat Tertinggi
F5 sebagai badan penasihat raja

10. Nyatakan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia
Tenggara.

Faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
F1 menentang dasar penjajahan barat
F2 dasar ekonomi menindas penduduk
F3 Sistem Tanaman Paksa di Indonesia (Belanda)
F4 Sistem Polo di Filipina (Sepanyol)
F5 Pengaruh agama cetuskan nasionalisme
F6 Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu
F7 karya kesusasteraan bangkitkan nasionalieme
F8 sistem pendidikan pilih kasih

11. Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di
Filipina.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina ialah
F1 merupakan gerakan dakyah
F2 dipimpin oleh Jose Rizal
F3 menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
F4 menubuh Liga Filipina
F5 menuntut kebebasan bersuara
F6 ditangkap dan dibunuh

12. Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina ialah
F1 dimulakan oleh Andres Bonifacio
F2 menubuhkan Katipunan
F3 untuk menyatukan bangsa Filipina
F4 mencapai kemerdekaan
F5 melancarkan revolusi bersenjata tetapi gagal
F6 menggunakan akhbar kalayan
F7 diteruskan oleh Emilio Aguinaldo
F8 bekerjasama dengan Amerika Syarikat

13. Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia ialah
F1 dipelopori oleh Raden Adjeng Kartini
F2 memajukan pendidikan wanita
F3 mendedahkan kemunduran dan penindasan Belanda
F4 dalam penulisan Seorang Puteri Jawa
F5 melalui pertubuhan Muhammadiyah
F6 matlamat menyebarkan Islam
F7 menentang penyebaran agama Kristian

14. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Indonesia.

Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Indonesia ialah
F1 diperjuangkan oleh parti radikal
F2 seperti Parti Nasional Indonesia (PNI)
F3 dipimpin oleh Soekarno
F4 menuntut kemerdekaan
F5 walaupun secara kekerasan
F6 PNI diharamkan

15. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Thailand.

Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Thailand ialah
F1 penentangan penguasaan politik kerabat diraja
F2 raja berkuasa mutlak
F3 sikap boros raja
F4 pendedahan tentang raja berpelembagaan
F5 pendidikan Barat memberi kesedaran tentang demokrasi
F6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai
F7 menamatkan raja berkuasa mutlak.


16. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Thailand.

Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Thailand ialah
F1 rakyat tidak puas hati penguasan ekonomi orang Cina
F2 dan kapitalis Barat
F3 undang-undang digubal untuk menyekat penguasaan
F3 sekolah Cina dibubarkan
F4 akhbar Cina dibubarkan
F5 penduduk tempatan digalak menguasai ekonomi
F6 jawatan terttinggi hanya untuk penganut Buddha
F7 nama Siam ditukar kepada Thailand

17. Apakah ciri-ciri seorang warganegara yang nasionalis?

Ciri-ciri seorang warganegara yang nasionalis ialah
F1 cinta akan negara
F2 bangga akan negara
F3 berani mempertahankan negara
F4 sanggup berkorban
F5 semangat kental
F6 bersifat patriotik
F7 berilmu pengetahuan

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Senaraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu.

Faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu ialah
F1 pengenalan sistem politik Barat
F2 dasar pentadbiran British
F3 pendudukan Jepun yang kejam
F4 menggunakan idea baru menolak penjajahan
F5 Gerakan Pan-Islamisme sedunia
F6 kesedaran politik di Filipina
F7 perkembangan sistem pendidikan
F8 kemunculan mesin cetak
F9 penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM)

2. Senaraikan ciri-ciri Gerakan Islah.

Ciri-ciri Gerakan Islah ialah
F1 membetulkan pandangan masyarakat terhadap Islam
F2 dipimpin oleh Syed Syeikh al-Hadi dan Syeikh Tahir Jalaludin
F3 dikenali sebagai Kaum Muda
F4 menggunakan akhbar al-Imam, Pengasuh, Saudara
F5 bergerak di Negeri-Negeri Selat (NNS)
F6 menubuhkan madrasah
F7 untuk memberikan pendidikan dunia dan akhirat

3. Apakah saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu?

Saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu ialah
F1 menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2 menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3 mempelajari mata pelajaran Fardu Ain, Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris
F4 menggalakan pendidikan untuk perempuan
F5 mengkritik penjajah
F6 mengkritik raja dan pembesar Melayu
F7 memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan social

4. Bagaimanakah Kaum Muda menyampaikan ideanya?

Kaum Muda menyampaikan ideanya dengan
F1 menubuhkan madrasah
F2 menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3 peluang belajar kepada perempuan
F4 melalui akhbar al-Imam
F5 mengeluarkan buku dan risalah
F6 berdakwah

5. Jelaskan halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam
menyebarkan ideanya.

Halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan ideanya
F1 ditentang Kaum Tua
F2 British turut mehalang
F3 negeri-Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang
F4 tidak dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan
F5 risalah dan buku Kaum Muda disekat

6. Senaraikan akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.
F1 Majlis
F2 Utusan Melayu
F3 Warta Malaya
F4 Warta Negara
F5 Lembaga Malaya
F6 Fajar Sarawak

7. Nyatakan peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu.

Peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu ialah
F1 memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
F2 menggalakkan pendidikan anak perempuan
F3 menggalakkan tabungan untuk pendidikan anak
F4 menggalakkan syarikat kerjasama
F5 menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat
F6 mengkritik pembesar dan Raja Melayu
F7 mengkritik British mengurangkan kuasa raja Melayu

8. Senaraikan persatuan yang ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

F1 Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
F2 Persatuan Melayu Selangor
F3 Persatuan Melayu Perak
F4 Persatuan Melayu Sarawak
F5 Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
F6 Kesatuan Melayu Muda (KMM)

9. Apakah matlamat perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM)?
F1 mendapatkan kemerdekaan negara
F2 menggalakan perpaduan pemuda Melayu
F3 meningkatkan tahap pendidikan
F4 menubuhkan Melayu Raya

10. Bagaimanakah KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan?

KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan dengan
F1 bekerjasama dengan Jepun
F2 menghalau British
F3 menjadi badan propaganda Jepun
F4 membeli Warta Malaya
F5 untuk menyebarkan propaganda
F6 membuka cawangan KMM
F7 mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan
F8 membentuk tentera semut

11. Mengapakah persatuan sangat berkesan dalam meniup semangat kebangsaan?
F1 Beroganisasi F2 matlamat jelas
F3 ahli ramai F4 suara ramai
F5 Dianggotai intelek F6 mengatasi masalah bersama

12. Nyatakan tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu.

Tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu ialah
F1 dasar pemerintahan ketenteraan
F2 tindakan yang kejam
F3 mengharamkan semua akhbar
F4 menggunakan nama Jepun pada akhbar
F5 menyekat kebebasan bersuara
F6 kebebasan kepada pertubuhan yang menyokong
F7 menggunakan bahasa Jepun di sekolah

13. Senaraikan gerakan anti Jepun di Tanah Melayu.
F1 MPAJA
F2 Pasukan Bintang Tiga
F3 Force 136
F4 Pasukan Wataniah Pahang

14. Pada pendapat anda, apakah peranan media cetak dalam menyemai semangat
paatriotisme warga Malaysia.
F1 Melalui penerbitan akhbar, majalah dan novel
F2 Menyampaikan idea perjuangan
F3 Membangkitkan isu-isu kemunduran masyarakat
F4 Menganjurkan pertandingan
F5 Melahirkan ramai tokoh kewartawanan
F6 Komited dan sedar mengenai nasib bangsanya

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


1. Terangkan faktor-faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963.

Faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963 ialah

Faktor politik
F1 menghalang pengaruh komunis di Singapura
F2 mempercepat kemerdekaan Singapura, Sabah,Sarawak
F3 proses dekolonisasi
F4 arahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
F5 menstabilkan politik di Asia Tenggara

Faktor ekonomi
F6 pasaran luas
F7 galakan pelaburan
F8 memanfaat keistimewaan
F9 memanfaat kekayaan seperti bijih timah
F10 menikmati pembangunan

Faktor sosial
F11 Mewujudkan kesepakatan
F12 Semangat setia kawan
F13 Majukan anggota belum membangunkan
F14 Imbangi jumlah kaum
F15 Antara Melayu dan bukan Melayu

2. Jelaskan reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia.

Reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia ialah
F1 PAP dan Lee Kuan Yew
F2 bimbang pengaruh Barisan Sosiolis
F3 Barisan Sosiolis menentang
F4 menganggap penjajahan baru
F5 menuntut pandangan rakyat
F6 referendum diadakan
F7 rakyat Singapura setuju menyertai Malaysia

3. Jelaskan reaksi Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia.

Reaksi Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia ialah
F1 reaksi awal menolak
F2 ingin kekal di bawah British
F3 SUPP bimbang Sabah dan Sarawak dikuasai Persekutuan Tanah Melayu
F4 UMNO bimbang penguasaan orang Melayu
F5 mahukan merdeka dahulu
F6 akhirnya semua parti setuju kecuali SUPP

4. Jelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia.

Langkah-langkah pembentukan Malaysia ialah
F1 lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak
F2 menerangkan tujuan penubuhan
F3 mengadakan rundingan antara pegawai British, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan
Singapura
F4 Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
F5 berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
F6 mengumpulkan pandangan penduduk
F7 menubuhkan Suruhanjaya Cobbold (1962)
F8 dipengerusikan oleh Lord Cobbold
F9 bertujuan meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia
F10 satu per tiga menyokong tanpa syarat
F11 satu per tiga inginkan kemerdekaan dahulu
F12 penentukan tarikh penubuhan Malaysia
F13 bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
F14 penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
F15 membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah
F16 penubuhan Suruhanjaya PBB
F17 meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
F18 majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju

5. Apakah inti pati Perjanjian Malaysia 1963?

Inti pati perjanjian Malaysia 1963 ialah
F1 hal ehwal luar adalah kuasa persekutuan
F2 agama Islam agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak
F3 agama lain bebas diamalkan
F4 bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan
F5 bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan
F6 taraf yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu
F7 Singapura memperoleh 15 kerusi perwakilan parlimen

6. Apakah kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini?

Kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini ialah
F1 keluasan negara bertambah
F2 bilangan penduduk bertambah
F3 pertahanan negara lebh kukuh
F4 komunis dapat dibanteras
F5 penjajahan asing ditamatkan
F6 merapatkan hubungan antara kaum
F7 memperkaya budaya negara
F8 meluaskan pasaran dalam negara
F9 sumber hasil diperkaya
F10 negeri-negeri yang kurang maju dibangunkan

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

1. Jelaskan maksud institusi Raja Berpelembagaan.

Maksud institusi Raja Berpelembagaan ialah
F1 sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan perlembagaan
F2 bertindak berasaskan perlembagaan
F3 nasihat perdana Menteri
F4 tidak boleh bertindak sendirian
F5 kecuali perkara tertentu ikut budi bicara

2. Bagaimanakah Yang Di Pertuan Agong (YDPA) dipilih?

Cara Yang Di Pertuan Agong (YDPA) dipilih ialah
F1 dipilih daripada 9 raja-raja Melayu
F2 secara bergilir
F3 secara sulit oleh raja-raja Melayu
F4 mengikut peruntukan perlembagaan
F5 memegang jawatan 5 tahun
3. Nyatakan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong.

Bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong ialah
F1 ketua negara Malaysia
F2 ketua agama Islam bagi negeri Melaka
F3 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata
F4 melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Peguam Negara
F5 mentauliah duta
F6 mengisytihar undang-undang darurat
F7 memelihara hak istimewa orang Melayu
F8 membubar parlimen

4. Apakah yang dimaksudkan dengan badan perundangan?

Maksud badan perundangan ialah
F1 Parlimen
F2 terdiri YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat
F3 Parlimen berperanan menggubal undang-undang
F4 dinamakan akta

5. Nyatakan ciri-ciri Dewan Negara.

Ciri-ciri Dewan Negara ialah
F1 dewan tertinggi
F2 mengandungi 69 orang ahli
F3 40 ahli dilantik Yang di-Pertuan Agong
F4 Ahli digelar Senator
F5 tempoh keanggotaan 3 tahun
F6 berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
F7 taraf sama dengan Ahli Parlimen
F8 boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri

6. Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat.

Ciri-ciri Dewan Rakyat ialah
F1 ahlinya dipilih rakyat dalam pilihan raya
F2 mewakili kawasan pilihan raya
F3 tempoh keanggotaan lima tahun
F4 tugas menggubal undang-undang
F5 berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
F6 mengandungi 219 orang ahli

7. Nyatakan proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen.

Proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen ialah
F1 cadangan oleh kementerian
F2 rang undang-undang oleh Peguam Negara
F3 bacaan pertama di Dewan Rakyat bagi baca tajuk
F4 bacaan kedua di Dewan Rakyat dibahaskan
F5 perbincangan terperinci oleh Jawatankuasa di Dewan Rakyat
F6 bacaan ketiga di Dewan Rakyat. Dibahaskan semula dan diluluskan
F7 pembentangan di Dewan Negara
F8 diperkenankan oleh YDA
F9 pewartaan dalam Warta Kerajaan

8. Jelaskan ciri-ciri badan pelaksana.

Ciri-ciri badan pelaksana ialah
F1 pembuat dasar tertinggi negara
F2 terdiri daripada Jemaah Menteri /Kabinet
F3 diketuai Perdana Menteri
F4 Menteri mengetuai kementerian
F5 Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri
F6 KSN mengawasi perjalanan kementerian
F7 kakitangan awam melaksanakan dasar kerajaan

9. Apakah peranan mahkamah?

Peranan mahkamah ialah
F1 mentafsir perlembagaan Negara
F2 melaksanakan undang-undang
F3 mentafsir undang-undang
F4 mengisytiharkan undang-undang persekutuan atau negeri
F5 mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang

10. Jelaskan ciri-ciri hakim.

Ciri-ciri hakim ialah
F1 dilantik YDA
F2 dengan nasihat Perdana Menteri
F3 dilindungi daripada pengaruh politik
F4 bagi menjamin keadilan
F5 dan kesaksamaan undang-undang
F6 tidak dibenarkan terlibat dalam politik

11. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?

Peranan SPR ialah
F1 menjalankan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil
F2 dengan adil, dan saksama
F3 menjalankan pendaftaran pemilih
F4 menentukan sempadan pilihan raya

12. Apakah syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya?

Syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya ialah
F1 warganegara Malaysia
F2 berumur 21 tahun
F3 bermastautin di Malaysia
F4 sempurna akal
F5 bukan orang muflis
F6 tidak disabitkan dengan kesalahan mahkamah
F7 tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
F8 mengemukakan kertas penamaan calon

13. Apakah syarat-syarat untuk menjadi pengundi?

Syarat-syarat untuk menjadi pengundi ialah
F1 berumur 21 tahun
F2 bermastautin atau tidak bermastautin
F3 mendaftar daftar pemilih
F4 pasukan keselamatan mengundi melalui pos

14. Mengapakah pilihan raya kecil diadakan?

Pilihan raya kecil diadakan kerana
F1 kematian wakil rakyat
F2 peletakan jawatan wakil rakyat
F3 pelucutan jawatan wakil rakyat

15. Mengapakah negara kita mengadakan pilihan raya?

Negara kita mengadakan pilihan raya kerana
F1 melibatkan rakyat memilih pemimpin negara
F2 menentukan bentuk kerajaan
F3 menjamin kerajaan yang cekap
F4 melaksanakan sistem demokrasi

16. Nyatakan maksud lambang pada jata negara.

Maksud lambang pada jata negara ialah
F1 harimau – keberanian
F2 pokok Melaka – negeri Melaka
F3 pokok Pinang – Pulau Pinang
F4 bulan sabit – Islam agama rasmi
F5 Bintang – 14 negeri dalam Malaysia
F6 lima bilah keris – Perlis, Kedah, Kelantan,Terengganu, Johor
F7 bunga raya – bunga kebangsaan

17. Mengapakah cogan kata negara ditulis dalam tulisan Jawi?

Cogan kata negara ditulis dalam tulisan Jawi kerana
F1 tulisan pertama negara
F2 identiti bangsa
F3 warisan bangsa dan budaya

18. Jelaskan latar belakang penghasilan bendera negara.

Latar belakang penghasilan bendera negara ialah
F1 dipilih melalui pertandingan
F2 oleh Majlis Perundangan Persekutuan
F3 reka bentuk En. Muhamad bin Hamzah dipilih
F4 berkibar pertama kali di Istana Selangor

19. Bagaimanakah anda boleh mengambil inspirasi daripada cogankata negara bersekutu
bertambah mutu?

Inspirasi daripada cogankata bersekutu bertambah mutu ialah
F1 perpaduan membawa kekuatan
F2 bersatupadu menjamin keharmonian negara
F3 perpaduan pemangkin pembangunan
F4 bersatupadu membentuk kesejahteraan
F5 perpaduan menjamin keamanan

20. Mengapakah Jata Negara penting kepada negara?

Jata Negara penting kepada negara kerana
F1 lambang kemegahan penduduk
F2 lambang rasmi negara
F3 identiti sesebuah negara
F4 menjadi kebanggaan warga negara
F5 simbol perpaduan
F6 lambang kedaulatan negara
F7 memangkin semangat patriotik rakyat

21. Jelaskan maksud pada lambang bendera negara kita.

Maksud pada lambang bendera negara kita ialah
F1 Merah – berani
F2 Putih – kesucian
F3 Biru – perpaduan
F4 Kuning – kedaulatan raja
F5 Bulan sabit – Islam agama rasmi
F6 Bintang pecah 14 – gabungan 14 negeri

22. Apakah tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan?

Tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan ialah
F1 menghargai
F2 menghormati
F3 memuliakan
F4 mengibarkan
F5 memahami maksud lambang negara

23. Mengapakah negara kita mempunyai bendera kebangsaan?

Negara kita mempunyai bendera kebangsaan kerana
F1 membangkitkan semangat patriotik
F2 menimbulkan rasa bangga terhadap negara
F3 tanda ketaatan dan negara
F4 lambang kemegahan penduduk
F5 lambang rasmi negara
F6 identiti sesebuah negara
F7 simbol perpaduan

24. Apakah mesej dalam lagu kebangsaan negara kita?

Mesej dalam lagu kebangsaan negara kita ialah
F1 mencintai negara kita
F2 bangga terhadap negara
F3 setia pada negara
F4 metaati raja
F5 mengamal hidup bersatu
F6 memajukan diri dan negara
F7 bersyukur kepada tuhan

25. Mengapakah setiap negara mempunyai lagu kebangsaan?

Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan kerana
F1 memupuk kesetiaan rakyat
F2 melahirkan rasa bersyukur
F3 menyemai sikap sanggup berkorban
F4 membangkitkan semangat patriotik
F5 menimbulkan rasa bangga
F6 Simbol perpaduan, kebanggaan dan kedaulatan

BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

1. Apakah tujuan Rukun Negara dibentuk?

Tujuan Rukun Negara dibentuk ialah
F1 mengukuhkan perpaduan
F2 memelihara hidup diplomatik
F3 mencipta masyarakat yang adil
F4 menjamin sikap liberal terhadap tradisi budaya
F5 membina masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi

2. Nyatakan lima prinsip Rukun Negara.

Lima prinsip Rukun Negara ialah
F1 Kepercayaan kepada Tuhan
F2 Kesetiaan kepada raja dan negara
F3 Keluhuran perlembagaan
F4 Kedaulatan undang-undang
F5 Kesopanan dan kesusilaan

3. Jelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Prinsip-prinsip Rukun Negara ialah
F1 kepercayaan kepada Tuhan
F2 agama Islam agama rasmi tetapi agama lain boleh diamalkan
F3 kesetiaan kepada raja dan negara
F4 rakyat setia kepada raja dan negara
F5 keluhuran perlembagaan
F6 perlembagaan undang-undang utama
F7 kedaulatan undang-undang
F8 rakyat mesti hormati undang-undang

4. Apakah cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956?

Cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956 ialah
F1 sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu
F2 sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Inggeris, Tamil dan Cina
F3 sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu
F4 sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris
F5 bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diajar di semua sekolah
F6 Kurikulum diseragamkan

5. Nyatakan cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan.

Cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan ialah
F1 sekolah umum menjadi sekolah kebangsaan
F2 sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu
F3 bahasa Melayu digunakan di semua sekolah menengah
F4 pelajaran agama Islam diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F5 bahasa Cina dan Tamil diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F6 peperiksaan awam dalam bahasa kebangsaan
F7 pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah

6. Nyatakan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974.

Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 ialah
F1 menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M)
F2 kenaikan darjah secara automatik
F3 bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
F4 sukatan pelajaran sekolah swasta disamakan
F5 kokurikulum dan disiplin asas perpaduan
F6 penekanan sekolah vokasional

7. Jelaskan usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu.

Usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu ialah
F1 dijadikan bahasa kebangsaan
F2 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan
F3 Minggu Bahasa diadakan
F4 menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah
F5 menubuhkan UKM
F6 digunakan di mahkamah
F7 meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan


8. Nyatakan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Hasrat yang terkandung dalam FPK ialah
F1 memperkembang potensi individu
F2 secara menyeluruh
F3 melahirkan insan yang seimbang
F4 dan harmonis
F5 dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI)
F6 patuh kepada tuhan
F7 berilmu pengetahuan
F8 berakhlak mulia

9. Nyatakan cabaran dalam Wawasan 2020.

Cabaran dalam Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang
F1 bersatu padu
F2 berjiwa bebas, tenteram, yakin
F3 demokratik dan matang
F4 bermoral dan beretika
F5 liberal dan bertoleransi
F6 maju dan saintifik
F7 berbudaya penyayang
F8 adil dan saksama ekonomi
F9 makmur

10. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai
Wawasan 2020?

Pada pendapat saya, ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020 ialah
F1 bersatu padu
F2 berilmu pengetahuan
F3 kreatif dan inovatif
F4 bersifat patriotik
F5 bersifat penyayang
F6 berkeyakinan tinggi
F7 mengamalkan nilai murni

BAB 9 MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA PERANG DUNIA PERTAMA
Topik PENGUASAAN

1. Nyatakan sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama.

Sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama ialah
F1 nasionalisme yang kuat di Eropah
F2 persaingan meluaskan tanah jajahan
F3 persaingan meluaskan pengaruh
F4 persaingan dalam ekonomi
F5 mendapatkan bahan mentah
F6 mencari kawasan pasaran baru
F7 pembentukan sistem pakatan di Eropah


2. Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama.

Kesan-kesan Perang Dunia Pertama ialah
F1 Perjanjian Versailies ditandatangani
F2 peta Eropah berubah
F3 Liga Bangsa terbentuk
F4 inflasi berlaku
F5 masalah pengangguran
F6 hutang perang yang tinggi
F7 pemerintahan beraja ditamatkan


3. Nyatakan kepentingan dasar luar Malaysia.

Kepentingan dasar luar Malaysia ialah
F1 menjamin keselamatan rakyat
F2 menjamin keselamatan negara
F3 mengekalkan kedaulatan negara
F4 memelihara kepentingan nasional
F5 menggalakkan pembangunan
F6 meluaskan pasaran
F7 mengekalkan keamanan sejagat

4. Nyatakan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia.

Faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia ialah
F1 faktor sejarah
F2 Melaka pernah berdagang dengan China
F3 mengamalkan dasar pro-Barat dan anti komunis
F4 faktor ekonomi
F5 mengamalkan pasaran bebas
F6 faktor politik
F7 mengamal prinsip demokrasi berparlimen
F8 Malaysia berpegang kepada prinsip keamanan sejagat


5. Nyatakan matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

Matlamat penubuhan OIC ialah
F1 mengeratkan hubungan negara-negara Islam
F2 bersuara bagi kepentingan umat Islam
F3 mengekalkan keamanan antara negara-negara Islam
F4 memastikan tempat suci Islam dihormati

6. Apakah peranan Malaysia dalam OIC?

Peranan Malaysia dalam OIC ialah
F1 Tunku Abdul Rahman menjadi setiausaha pertama
F2 menjadi tuan rumah Persidangan OIC
F3 menyokong perjuangan rakyat Palestin yang ditindas Israel
F4 orang tengah menyelesaikan Perang Iran-Iraq
F5 menubuhkan Universti Islam Antarabangsa (UIA)
F6 memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar OIC
F7 mengesyorkan penggunaan dinar emas

7. Apakah faedah Malaysia menganggotai OIC?

Faedah Malaysia menganggotai OIC ialah
F1 mendapat pinjaman Bank Pembangunan Islam
F2 melaksanakan projek pembangunan
F3 mendapat bantuan menubuhkan UIA
F4 mendapat pengiktirafan daripada negara-negara OIC
F5 menjalin hubungan rapat
F6 memelihara tempat suci orang Islam
F7 menjadi tuan rumah persidangan

8. Apakah prinsip perjuangan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)?

Prinsip perjuangan NAM ialah
F1 mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
F2 menghormati kedaulatan sesebuah negara
F3 menyelesaikan persengketaan melalui perundingan
F4 menghormati hak asasi Malaysia

9. Nyatakan usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM.

usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM ialah

F1 isu Palestin yang ditindas Israel
F2 benua Antartika dijadikan warisan dunia
F3 dasar Apartied di Afrika Selatan
F4 serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq
F5 kerjasama ekonomi negara anggota
F6 menghidupkan kembali NAM

10. Apakah kejayaan Malaysia selaku tuan rumah siding Kemuncak NAM ke-13?

Kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13 ialah
F1 penyertaan tertinggi negara anggota
F2 mendaftar negara baru Timur Leste dan Pulau Catalina
F3 menganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC
F4 Deklarasi Kuala Lumpur untuk menghidupkan kembali NAM
F5 penyataan bersama tentang kedudukan Palestin
F6 penyataan bersama tentang serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

11. Nyatakan faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota komanwel.

Faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota Komanwel ialah
F1 perjanjian pertahanan Malaysia dengan Britain
F2 bantuan tentera menghapuskan PKM
F3 bantuan pertahanan semasa konfrontasi
F4 Cukai rendah ke atas eksport
F5 menerima bantuan teknikal dan biasiswa melalui Rancangan Colombo
F6 tuan rumah Sukan Komanwel 1998
F7 tuan rumah mesyuarat CHOGM 1989

12. Apakah tanggungjawab anda sebagai warga global?

Tanggungjawab saya sebagai warga global ialah
F1 mematuhi undang-undang
F2 menghormati hak asasi manusia
F3 mengelakkan pencemaran
F4 menderma wang bantuan bencana alam
F5 menyokong usaha keamanan sejagat

Tudingan 2010 Tingkatan 4

TAMADUN INDUS

1. Namakan bandar terancang dalam tamadun Indus
F1 Mohenjo-Daro
F2 Harappa


2. Nyatakan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus

Ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus ialah
F1 teratur dan sistematik
F2 terbahagi kepada dua bahagian
F3 dikelilingi tembok
F4 bahagian utama pusat pentadbiran/keagamaan
F5 bahagian kedua kawasan perumahan
F6 susunan blok segiempat
F7 dipisahkan oleh jalan raya yang lurus
F8 sistem kumbahan terancang
F9 sungai sebagai jalan pengangkutan

3. Apakah faktor perkembangan bandar terancang tamadun
Indus?

Faktor perkembangan bandar terancang tamadun Indus ialah
F1 maju dalam bidang geometri dan matematik
F2 kemajuan pembinaan
F3 sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba
F4 cinta akan keamanan

4. Apakah usaha yang dijalankan oleh masyarakat Tamadun
Indus untuk meningkatkan lagi mutu bahan binaan?

Usaha untuk meningkatkan mutu bahan binaan oleh masyarakat
Tamadun Indus ialah
F1 Pemahaman tentang ilmu geometri
F2 Tidak hanya bergantung pada panas matahari
F3 Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi
F4 Pengetahuan dalam ilmu matematik
5. Jelaskan aktiviti ekonomi masyarakat tamadun Indus?

Aktiviti ekonomi masyarakat tamadun Indus ialah
F1 Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi sepert
perdagangan / pertanian / pertukangan / pembuatan /
artisan
F2 Aktiviti perdagangan membabitkan perdagangan luar
termasuk dengan Mesopotamia
F3 Bukti penemuan cop mohor Indus di Mesopotamia
F4 Hasil perdagangannya ialah emas/gading gajah/manik/hasil pertanian
F5 Petani bercucuk tanam makanan seperti
barli/kacang
F6 Golongan artisan menghasilkan barangan logam dan tembikar

4. Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat
Keterbukaan tamadun Indus?

Iktibar daripada sifat keterbukaan tamadun Indus ialah
F1 cinta akan ilmu
F2 gigih,rajin
F3 perlu pertukaran teknologi
F4 perlu kreatif dan inovatif
F5 menjalin hubungan diplomatik
F6 sedia menerima pengaruh baik
F7 menjalin hubungan perdagangan


5. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengajaran sikap
yang perlu dicontohi oleh masyarakat hari ini daripada
Tamadun Indus?

Pengajaran sikap masyarakat Tamadun Indus yang perlu kita
contohi ialah
F1 Menerima pandangan dan pendapat
F2 Bertukar pandangan dengan pihak lain
F3 Pertukaran teknologi
F4 Meningkatkan hubungan antarabangsa
F5 Memajukan ekonomi
F6 Menjalin hubungan dagangan


TAMADUN HWANG HO

5. Nyatakan ciri-ciri pemerintahan dalam tamadun Hwang Ho?

Ciri-ciri pemerintahan tamadun Hwang Ho ialah
F1 sistem pemerintahan beraja
F2 anak lelaki /saudara lelaki raja pengganti raja
F3 putaran dinasti
F4 Raja-raja Shang berkuasa dalam politik, ekonomi, social dan agama
F5 percaya mandat daripada tuhan
F6 raja dibantu oleh bangsawan
F7 raja dibantu oleh pegawai kerajaan
F8 Bangsawan membantu bagi wilayah luar pusat pentadbiran
F9 Bangsawan mentadbir wilayah
F10 Bangsawan mewujudkan pentadbiran sendiri
F11 bangsawan memungut cukai dan undang-undang

6. Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?

Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ialah
F1 memperkenalkan sistem pengairan
F2 memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F3 menggunakan cangkul
F4 menggunakan sabit
F5 memperkenalkan teknologi pembajakan
F6 memperkenalkan batas untuk tanaman

7. Jelaskan ciri-ciri sistem tulisan tamadun Hwang Ho.

Ciri-ciri sistem tulisan tamadun Hwang Ho ialah
F1 tulisan Ideogram
F2 berbentuk gambar dan simbol
F3 terhasil daripada penilikan tulang oracle
F4 digunakan dalam penulisan
F5 digunakan dalam percetakan
F6 digunakan oleh orang Jepun dan Korea

8. Namakan karya Sun Tzu?

F1 The Art of War

9. Apakah yang dapat dipelajari daripada karya ‘Sun Tzu’?

Perkara yan dipelajari daripada karya ‘Sun Tzu’ ialah
F1 selok belok perang
F2 cara menangani musuh
F3 boleh guna dalam strategi perniagaan
F4 strategi mencapai kejayaan dalam hidup

10. Apakah kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho yang
diwarisi sehingga hari ini?

Kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho yang dapat
diwarisi sehingga hari ini ialah
F1 pemujaan roh nenek moyang
F2 konsep Yin dan Yang
F3 amalan Feng Hsui
F4 kepercayaan animisme dan politeisme
F5 amalan penilikan

11. Jelaskan sistem kalendar dalam tamadun Hwang Ho

Sistem Kalendar dalam tamadun Hwang Ho mengandungi
F1 30 hari dalam sebulan
F2 360 hari dalam setahun
F3 digunakan untuk menentukan musim menanam dan menuai
F4 guna dalam upacara perkahwinan, pengebumian dan perburuan

12. Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho terhadap peradaban
masyarakat China pada hari ini?

Sumbangan tamadun Hwang Ho terhadap peradaban masyarakat
China pada hari ini ialah
F1 Sistem Tulisan Ideogram
H1a Tulisan ideogram bentuk symbol hasil daripada amalan
penilikan tulang oracle.
H1b Digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan.
H3c Diajar disekolah

F2 Aspek kepercayaan.
H2a Pemujaan roh nenek moyang
H2b Unsur pemujaan.
H4c Unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan,
duit kertas dan barang perhiasan.
H4d Konsep Yin dan Yang ( Kuasa Pasif dan aktif )
H4e Konsep Feng Shui ( hubungan antara manusia dengan alam sekitar. )

F3 Sistem Kalendar ( Pemerintahan Shang )
H3a Terdapat 30 hari sebulan dan 360 hari setahun
H3b Digunakan untuk menentukan musim menanam dan musim menuai
H3c Digunakan juga untuk aktiviti harian seperti perkahwinan,
perburuan atau pengkebumian.

F4 Pengalaman falsafah perang Sun Tzu.
H4a Karya The Art of War
H4b Membincangkan selok belok perang dan cara menanganimusuh.
H4c Diaplikasikan sebagai taktik dalam urusan perniagaan

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

1. Nyatakan ciri-ciri ekonomi tamadun India.

Ciri-ciri ekonomi tamadun India ialah
F1 berlaku perdagangan dalam dan luar
F2 hasilkan barangan senjata
F3 hasilkan barangan emas
F4 wujud persatuan perdagangan
F5 menggunakan mata wang
F6 ada perusahaan sutera, emas, mutiara
F7 amalan sistem cukai
F8 ada pelabuhan perdagangan

2. Apakah matlamat persatuan perdagangan tamadun India?

F1 mengawal harga barang
F2 menjaga kualiti barangan
F3 men jaga gaji pekerja

3. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan
pertanian.

F1 pengairan
F2 sistem tanaman bergilir
F3 ada teres bukit
F4 guna tenggala
F5 penyisir tanah
F6 guna kereta kuda
F7 guna kolar kuda
F8 ada sistem pengairan

4. Bagaimanakah anda menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara?
Sumbangan saya untuk meningkatkan ekonomi negara ialah
F1 rajin kerja
F2 menggunakan teknologi moden
F3 bekerjasama dan bersatu padu
F4 menguasai ilmu pengetahuan
F5 kreatif dan inovatif
F6 berbelanja secara berhemah
F7 berjimat cermat
F8 menguasai pelbagai kemahiran
F9 berilmu

PENINGKATAN PENDIDIKAN

1. Apakah aspek yang dititikberatkan dalam pendidikan di Athens?

Pemerintah Athens menitikberatkan
F1 pendidikan sukan
F2 pendidikan muzik
F3 pendidikan seni berpidato
F4 pendidikan kesusasteraan
F5 pendidikan membaca, menghafal, menulis

2. Nyatakan tujuan pendidikan di Athens dan Sparta.

Tujuan pendidikan di Athens
F1 mementingkan pendidikan mental
F2 mementingkan pendidikan rohani dan jasmani
F3 melahirkan golongan sejarawan, ahli falsafah

Tujuan pendidikan di Sparta
F4 mementingkan latihan fizikal
F5 mementingkan kemahiran guna senjata
F6 melahirkan tentera yang gagah
F7 melahirkan warganegara yang setia

3. Apakah tujuan pendidikan di Rom?

F1 Menekankan ilmu yang praktikal
F2 Semangat setia kepada Rom
F3 Melahirkan jurutera
F4 Melahirkan ahli falsafah dan sejarawan

4. Pada pandangan anda, mengapakah negara perlu memberi
penekanan dalam pembangunan pendidikan?

Pembangunan pendidikan penting untuk
F1 melahirkan warganegara yang patriotik
F2 berdisiplin
F3 alat perpaduan
F4 berilmu pengetahuan
F5 menguasai kemahiran
F6 membangunkan negara
F7 melahirkan manusia yang seimbang dari segi rohani dan Jasmani

5. Nyatakan ciri-ciri pendidikan zaman Vedik di India.

Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik ialah
F1 didominasikan oleh kaum lelaki
F2 mementingkan keagamaan
F3 pembelajaran kitab veda
F4 kaedah penghafalan kitab
F5 diajar dalam bahasa Sanskrit
F6 karya saintifik dan falsafah yang dipelajari

6. Apakah tujuan pendidikan di India?

F1 menambah ilmu
F2 mengatasi buta huruf
F3 dapat jawatan dalam perkhidmatan
F4 menerap nilai-nilai murni
F5 menghadapi hari selepas mati

7. Apakah tujuan peperiksaan awam di China?

Tujuan peperiksaan awam di China
F1 menjadi pegawai kerajaan
F2 menjadi pendidik
F3 hafal tulisan ideogram
F4 mengarang sastera
F5 terjemahan kitab suci

8. Pada pandangan anda, bagaimanakah sistem pendidikan di
Malaysia dapat mewujudkan perpaduan kaum?

Pendidikan di Malaysia dapat mewujudkan perpaduan melalui
F1 sukatan pelajaran yang sama
F2 bahasa pengantar yang sama
F3 sistem persekolahan yang sama
F4 penglibatan semua pelajar dalam kegiatan kokurikulum
F5 menerap nilai-nilai murni
F6 perkenalkan sekolah wawasan
F7 perkenalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM
BAB 4 :
1. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang
perdagangan.

Pengalaman Nabi Muhammad dalam bidanng perdagangan
F1 diperoleh semasa baginda berusia 12 tahun.
F2 Pernah mengikuti rombongan bapa saudara baginda ke Syam.
F3 Giat berdagang semasa berusia 20 tahun.
F4 Berniaga secara berseorangan.
F5 Berkongsi berniaga dengan temannya.
F6 Menguruskan perniagaan Khadijah bersama Maisarah.
F7 Memperoleh modal yang besar daripada Khadijah.
F8 Memperolehi keuntungan berlipat-ganda.

2. Jelaskan keperibadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad
s.a.w. sehingga baginda layak mendapat gelaran al-Amin

Nabi Muhammad memiliki keperibadian terpuji
F1 Memiliki empat sifat terpuji iaitu siddiq, amanah, tabligh,
fatanah. Perbuatan baginda dipercayai.
F2 Sentiasa bercakap benar dan tidak berbohong.
F3 Amanah dalam menguruskan perniagaan Khadijah.
F4 Bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam walaupun menghadapi pelbagai
rintangan.
F5 Bijaksana dalam menyelesaikan isu perletakan Hajarul Aswad.
F6 Bjaksana dan berpandangan jauh semasa menandatangani Perjanjian Hudaibiyah.
F7 Pengasih dalam melayan / memberi pendidikan anak-anak.
F8 Bertimbang rasa membantu isteri dalam urusan rumahtangga.
F9 Merendah diri dalam pergaulan.
F10 Selalu memikirkan kehidupan masyarakat

3. Apakah cara penentangan yang digunakan oleh orang Arab
Quraisy terhadap nabi Muhammad?

Cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap N. Muhammad
F1 – Dicemuh
F2 – Diganggu semasa beribadat
F3 – Cubaan membunuh
F4- Diletakkan najis pada tenguk baginda

4. Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam
di Makkah?

Orang arab Quraisy menentang penyebaran Islam di Makkah
Kerana
F1 – Perbezaan kepercayaan dan amalan Arab Quraisy dengan Islam.
F2 – Islam menyarankan persamaan taraf
F3 – Orang Arab Quraisy menolak konsep persaudaraan Islam
F4 - Amalan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas

5. Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad
untuk menghadapi penentangan daripada orang Arab Quraisy?

F1- Berhijrah ke Habsyah.
F2- Tidak berputus-asa menghadapi rintangan dan halangan.
F3- Memikirkan strategi baru untuk menyebarkan agama Islam
F4- Berhijrah ke Madinah

6. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Nabi Muhammad
s.a.w. dalam usaha menghadapi penentangan.

Iktibar daripada usaha Nabi Muhammad s.a.w menghadapi
penentangan
F1 – Bersabar menghadapi dugaan
F2 – Terus berusaha tanpa jemu
F3 - Sentiasa mencari/memikirkan strategi untuk mengatasi masalah
F4 - Setiap usaha keras akan membuahkan kejayaan
F5 - Mengamalkan prinsip kerjasama pasukan asas kejayaan.

7. Namakan dua orang Bapa saudara nabi Muhammad s.a.w.
F1– Al- Haris
F2- Abu Talib
F3 –Abu Lahab
F4- Abbas
F5- Hamzah

8. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hira’?

Tujuan Nabi Muhammad bertahannuth di Gua Hira’ ialah
F1 - memikirkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang tidak bermoral
F2 - Masyarakat taksub dengan amalan Jahiliyyah
F3 - Berusaha mencari cara mengubah masyarakat sekeliling
F4- Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah
F5- Tempat beribadat yang sunyi dan tenang
F6- Menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga
F7- Memikirkan masalah yang dihadapi kaum Quraisy Makkah.
F8- Tempat Allah menurunkan wahyu pertama menerusi Jibril.

9. Mengapakah wahyu kedua surah Al-Muddasir yang diturunkan
sangat penting dalam perkembangan Islam?

Kepentingan surah Al-Muddasir dalam perkembangan Islam
F1- Pengisytiharan Nabi Muhammad sebagai rasulullah atau nabi.
F2- Mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia
F3- Sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat

10. Berdasarkan wahyu yang pertama,mengapakah amalan
membaca sangat penting dalam Islam?

F1- Memperoleh ilmu
F2- Menambah ilmu
F3- kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan
F4 - memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelbagai bidang
F5- Meningkatkan tamadun bangsanya
F6- Ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat

11. Terangkan dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad s.a.w secara terbuka.

Dakwah Islamiah secara terbuka oleh Nabi Muhammad
F1 Dakwah Islamiah disebarkan secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib
setelah turunnya ayat Al-Quran
F2 Baginda bermusyawarah dengan para sahabat
F3 Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali Bin Abu Talib
F4 Ada di antara kaum keluarganya menerima tetapi ada yang menolak.
F5 Orang yang paling hebat menentang ialah bapa saudara baginda iaitu Abu Lahab
F6 Dakwah Islamiah disebarkan secara terbuka kepada orang ramai di Bukit
Safa ,Makkah.
F7 Dihadiri oleh ketua Bani Abdul Muttalib, Bani Suhrah, Bani Tamin, Bani
Makhzum dan Bani Asad
F8 Abu Lahab berbahas hebat dengan baginda dan menghina baginda
F9 Dakwah Islamiah itu terganggu


12. Mengapakah sebilangan daripada masyarakat Arab dapat menerima agama yang
disampaikan oleh Nabi Muhammad ?

Sebilangan daripada masyarakat Arab dapat menerima agama yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad
F1 Ajaran Islam memberi layanan yang sama kepada semua manusia
F2 Kemurnian ajaran Islam
F3 Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah
H3a Baginda berdakwah secara lemah-lembut
H3b Baginda berdakwah secara berhikmah
H3c Tidak memaksa
H3d Memujuk dengan menggunakan akal
H3e Membandingkan antara akhlak jahiliah dan akhlak yang disaran Islam
H3f Menunjukkan teladan yang baik
F4 Membaca Al Quran untuk menjawab permasalahan
F5 Menanam keimanan yang kuat kepada pengikutnya
F6 Kekuatan Nabi
H6a Kekuatan mental


13. Sekiranya anda dilantik sebagai seorang ketua, bagaimanakah caranya anda
mengatasi sesuatu masalah ?

Cara mengatasi sesuatu masalah ?
F1 Menggunakan akal
F2 Bertindak secara rasional
F3 Adil
F4 Kekuatan mental
F5 Kekuatan fizikal
F6 Kekuatan rohani

BAB 5 : BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1. Jelaskan konsep hijrah

Konsep hijrah ialah
FI perkataan Arab iaitu berpindah
F2 perpindahan dari satu tempat ke tempat lain
F3 perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah
F4 dilambangkan semangat ingin berubah
F5 perubahan cara berfikir, tingkah laku
F6 meninggalkan keburukan
F7 menegakkan kebenaran

2. Nyatakan hujah yang menyangkal tafsiran Orientalis Barat menganggap hijrah sebagai
suatu pelarian.

Saya menyangkal pandangan tersebut kerana,
FI jemputan penduduk Madinah
F2 ketibaan orang Islam disambut meriah
F3 disambut dengan rela hati
F4 orang Islam diberi tempat tinggal
F5 diberi jaminan keselamatan.
F6 Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin


3. Nyatakan faktor berlakunya hijrah 622 M.

Faktornya berlakunya hijrah ialah,
FI penentangan berterusan Quraisy
F2 ada pakatan untuk membunuh baginda
F3 jemputan masyarakat Arab Madinah
F4 ingin menyebarkan Islam
F5 perintah Allah menerusi wahyu

4. Jelaskan kepentingan hijrah

Antara kepentingan hijrah ialah
FI tahun hijrah dalam takwim Islam diperkenalkan
F2 nama Yatrib ditukar kepada Madinah al- Munawwarah
F3 membina masjid al- Nabawi
F4 masjid menjadi tempat belajar, beribadat, berbincangkan masalah
F5 membentuk negara Islam Madinah
F6 merangka Piagam Madinah
F7 dakwah dapat dilaksanakan dengan aman
F8 menyatupadukan penduduk Madinah

5. Bagaimanakah konsep hijrah boleh digunakan dalam kehidupan harian seorang pelajar?

Konsep hijrah boleh diamalkan dalam kehidupan seharian seperti
F1 berubah daripada malas kepada rajin
F2 berubah daripada degil kepada patuh
F3 berubah daripada sifat negatif kepada positif
F4 berubah daripada ponteng sekolah kepada hadir penuh
F5 berubah daripada melanggar peraturan kepada berdisiplin
F6 berubah daripada sikap biadap kepada sopan

6. Sebutkan isi Perjanjian Aqabah Kedua.
Isi Perjanjian Aqabah Kedua
F1 Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
F2 Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam berhijrah
ke Madinah.
F3 Mereka menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan orang Islam
serta bersedia mempertahankan Islam

7. Apakah yang anda faham mengenai Piagam Madinah?

Perlembagaan Madinah ialah
F1 Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M
F2 Digubal berpandukan wahyu Allah
F3 Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah
F4 Berkaitan mengenai masyarakat Islam dan bukan Islam
F5 Mencatatkan mengenai peraturan berkaitan dengan
politik, agama, sosial, perundangan. Ekonomi , pertahanan dan kedudukan Yahudi
F6 Mengenai tanggung jawab ketua Negara dan rakyat
F7 Merupakan persetujuan di antara orang Islam dan bukan Islam

8. Nyatakan kepentingan Piagam Madinah dari aspek ekonomi?

Kepentingan Piagam Madinah dari aspek ekonomi
F1 Orang Islam dilarang mengamalkan riba dalam perniagaan
F2 Penipuan dalam perniagaan adalah dilarang
F3 Amalan rasuah tidak dibenarkan
F4 Orang Islam dilarang menindas golongan lemah/ miskin
F5 Menggalakkan sifat bertimbang rasa dan
F6 Bersedekah adalah dituntut dalam Islam
F7 Orang Islam mesti adil dan telus dalam perniagaan

9. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW mendirikan
kerajaan Islam Madinah

Nabi Muhammad SAW mendirikan kerajaan Islam Madinah

F1 Baginda menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan Kerajaan Islam
Madinah
F2 Masyarakat Madinah telah diikat dengan perjanjian yang Lengkap Sebelum bernaung
di bawah sebuah pemerintahan
F3 Baginda meletakan Allah sebagai kuasa tertinggi dalam pemerintahannya.
F4 Baginda telah menyusun kehidupan rakyat dengan sistematik
F5 Melalui musyawarah
F6 Melalui diplomasi

10. Pada pendapat anda, apakah nilai –nilai dari Piagam Madinah yang boleh
praktikan di negara kita ?

Nilai –nilai dari Piagam Madinah yang boleh dipraktikan di negara kita
F1 Mengutamakan perpaduan
F2 Mewujudkan suasana harmoni dalam kehidupan
F3 Mempunyai wawasan yang tinggi
F4 Berjiwa besar
F5 Bersikap pemaaf
F6 Tidak berputus asa
F7 Cekal menghadapi haling

11. Buat satu rumusan tentang kandungan Piagam Madinah.

Kandungan Piagam Madinah
F1 Mengandungi 47 fasal iaitu 23 fasal berkaitan orang Islam dan 24 fasal
tentang tanggungjawab orang bukan Islam.
F2 Nabi Muhammad sebagai pemimpin
F3 Baginda berperanan sebagai ketua hakim.
F4 Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing.
F5 Setiap individu mestilah menghormati agama yang dianuti oleh individu lain.
F6 Masyarakat Madinah merupakan satu
F7 Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri.
F8 Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh
F9 Peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam.
F10 Kerjasama dituntut demi memajukan ekonomi negara.
F11 Unsur riba dan penipuan dihapuskan dalam perniagaan.
F12 Anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar.
F13 Keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah.


12. Namakan dua peperangan yang berlaku pada zaman awal penyebaran Islam

F1 Perang Badar
F2 Perang Uhud
F3 Perang Khandak
F4 Perang Tabuk

13. Nyatakan dua sebab berlakunya peperangan tersebut?

Dua sebab berlakunya peperangan tersebut
F1 Penindasan Arab Quraisy
F2 Arab Quraisy menyerang orang Islam
F3 Mencari keamanan
F4 Memelihara tempat ibadat
F5 Menjaga maruah Negara
F6 Menentang kezaliman
F7 Mempertahankan diri

14. Apakah tindakan Nabi Muhammad ke atas tawanan Arab Quraisy dalam Perang Badar?

F1 Mengampunkan tawanan Arab Quraisy
F2 Membebaskan tawanan wanita
F3 Membebaskan kanak-kanak
F4 Tawanan lelaki diberikan syarat membebaskan diri dengan mengajar kira-kira 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis hingga pandai


15. Berikan tiga pengajaran daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW semasa
menyebarkan agama Islam.

F1 Umat Islam digalakan mengamalkan akhlak yang mulia
F2 Hendaklah bekerjasama dalam perjuangan
F3 Taat / patuh terhadap pemimpin
F4 Menunjukkan teladan yang baik
F5 Mengamalkan sikap bertolak ansur

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA


TEORI KEDATANGAN ISLAM

1. Senaraikan tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara?

F1 dari Semenanjung Tanah Arab
F2 dari China
F3 dari India

2. Mengapakah pengaruh luar mudah tersebar luas di Asia
Tenggara?

Pengaruh luar tersebar luas di Asia Tenggara ialah,
F1 kedudukan yang strategik
F2 Selat Melaka menghubungi China dan India
F3 ada banyak bandar-bandar pelabuhan
F4 tiupan angin monson mempertemukan pedagang
F5 boleh dihubungkan melalui jalan darat
F6 kekayaan hasil bumi

3. Namakan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke
Asia Tenggara?

F1 John Crawford
F2 Snouck Hurgronje
F3 Emanuel Gadinho
F4 S.Q. Fatimi

4. Nyatakan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara mengikut
Teori-teori yang dikemukakan

Dari Arab
Bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab
F1 melalui aktiviti pedagang Arab
F2 terdapat pusat perniagaan Arab di Canton
F3 terdapat perkampungan Arab
F4 pedagang Arab berkahwin dengan wanita tempatan

Dari China
Bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China
F1 Canton telah menjadi pusat peniaga Arab
F2 Peniaga China Islam berdagang ke Asia Tenggara
F3 Pedagang China Islam berpindah dari Canton ke A.Tenggara
F4 Terdapat persamaan unsur seni bina China pada masjid di Asia Tenggara
F5 Penemuan batu bersurat di Terengganu

Dari India
Bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India
F1 terdapat hubungan perdagangan
F2 terdapat persamaan budaya
F3 terdapat persamaan batu marmar batu nisan


5. Nyatakan nilai yang dapat dicontohi daripada pedagang yang
menyebarkan Islam di Asia Tenggara

Nilai yang dapat dicontohi daripada pedagang yang
menyebarkan Islam di Asia Tenggara

F1 berusaha meningkatkan ekonomi
F2 bijaksana menyebarkan dakwah
F3 berani meneroka ke kawasan lain
F4 ketinggian budi pekerti
F5 mahir dalam selok belok perdagangan

6. Terangkan bukti kedatangan Islam dari China.

Bukti kedatangan Islam dari China
F1 dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S.Q. Fatimi
F2 khan Fo atau Canton menjadi pusat perniagaan terkenal dalam kalangan peniaga
Arab sejak abad ke 9M
F3 jalinan hubungan antara peniaga
F4 peniaga China Islam berdagang ke Asia Tenggara
F5 berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton atau
Amoy ke Asia Tenggara sekitar 876M
F6 penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang, Terengganu
F7 persamaan unsur seni bina di China dengan masjid-masjid di Nusantara
F8 Di Melaka unsur seni bina China pada bumbung masjid yang sama dengan pagoda
F9 pengaruh atap genting China
F10 warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid
F11 jubin lantai/dinding/tangga/kolam air
F12 batu nisan mempunyai ayat-ayat al-Quran dan kalimah Arab bertarikh 1028M
ditemui di kampung Permatang Pauh di Pantai Timur pada 1953
F13 dibawa oleh mubaligh China ke Phang Rong di Indo China dan Pekan, Pahang

7. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan ajaran Islam yang
menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganutinya?

keistimewaan ajaran Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganutinya
F1 kemurnian ajaran Islam
F2 konsep tuhan yang maha esa
F3 keadilan hak individu
F4 kehidupan yang harmoni
F5 Islam menuntut manusia berfikir secara rasional

8. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk
menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

Cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk
menyebarkan Islam di Asia Tenggara
F1 Menjadikan kepercayaan dan amalan Islam sebagai tajuk perbualan.
F2 Mengamalkan sikap dan tingkah laku Islam untuk dijadikan ikutan penduduk
setempat
F3 Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam.
F4 Pedagang-pedagang berdakwah menyebarkan Islam.
F5 Sambil berdagang, pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam.
F6 Pedagang mengadakan hubungan baik dengan pemerintah tempatan.
F7 Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk berdakwah.
F8 Pedagang yang dianugerahkan jawatan Syahbandar menggunakan peranan tersebut
untuk menyebarkan Islam.

9. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan Islam
untuk menyekat perkembangan agama Kristian di Asia
Tenggara ?

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan Islam
untuk menyekat perkembangan agama Kristian di A. Tenggara
F1 Johor-Riau berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis.
F2 Acheh menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara
F3 Acheh menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu.

10. Sebutkan peranan pusat kebudayaan di Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan dan
pusat penyebaran Islam

Peranan pusat kebudayaan di Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan dan pusat
penyebaran Islam
F1 Menjadi pusat penterjemahan
F2 Ulama-ulamanya menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luar
F3 Sebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran Arab
F4 Tempat penghasilan puisi Islam
F5 Menghasilkan karya Islam

11. Berikan usaha yang dilakukan oleh mubaligh dalam menjalankan dakwah Islamiyah.

Usaha yang dilakukan oleh mubaligh dalam menjalankan
dakwah Islamiyah.
F1 Mengajar asas Islam secara tidak formal.
F2 Mengajar Islam secara formal
F3 Menjadikan masjid, istana dan rumah mereka sebagai pusat mempelajari ilmu
Islam
F4 Mendirikan pondok / pesantren sebagai pusat pendidikan
F5 Menasihati raja dalam pentadbiran
F6 Mempraktikkan Islam dalam politik dan pentadbiran.
F7 Menjadikan masjid sebagai markas dakwah Islamiyah.

TEMA 9 :BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

KEMASUKAN BURUH ASING

1. Jelaskan faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu.

F1 Pembangunan sektor pertanian dan perlombongan
F2 Kekurangan tenaga buruh
F3 Galakan British
F4 Tidak ditentang oleh orang Melayu
F5 Kestabilan politik di Tanah Melayu
F6 Hubungan tradisi dengan India

2. Nyatakan dua cara kemasukan buruh India

F1 sistem kontrak
F2 sistem kangani
F3 sistem buruh bebas

3. Senaraikan dua cara kemasukan buruh Cina

F1 sistem tiket kredit
F2 sistem pengambilan kakitangan
F3 sistem pengambilan rumah kongsi
F4 kemasukan secara berkumpulan

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MAJMUK

1. Apakah ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu?

F1 petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum
F2 orang India tinggal di ladang getah
F3 orang Cina tinggal di kawasan lombong dan bandar
F4 orang Melayu tinggal di kampong
F5 jenis pekerjaan kaum juga berbeza-beza
F6 kaum Melayu sebagai petani
F7 kaum India sebagai penoreh getah
F8 kaum Cina sebagai pelombong/peniaga

2. Sebagai warganegara Malaysia, apakah cadangan anda untuk mengekalkan perpaduan?

F1 sentiasa berunding
F2 sentiasa bertimbang rasa
F3 sentiasa bertolak ansur
F4 sentiasa bermuafakat
F5 sentiasa menghormati agama lain
F6 pengamalan Rukun Negara

UNDANG-UNDANG BERHUBUNG TANAH

1. Nyatakan sistem pemilikan dan penggunaan tanah masyarakat
Melayu tradisional sebelum kedatangan British.

F1 tanah tidak menjadi persoalan utama
F2 terdapat tanah yang luas
F3 kepadatan penduduk yang rendah
F4 pembesar memiliki tanah
F5 tanah diterokai boleh diwarisi
F6 perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu

2. Mengapakah British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah?
F1 tidak mempunyai rekod tanah
F2 memudahkan pembayaran cukai
F3 memudahkan pajakan, penjualan, pembelian
F4 tanah dijadikan cagaran untuk modal
F5 melindungi orang Melayu
F6 kepentingan ekonomi British

3. Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British.

F1 Peraturan Tanah Perak
F2 Kanun Tanah Selangor
F3 Peraturan Tanah Sungai Ujong
F4 Akta Tanah Simpanan Melayu

4. Nyatakan kesan pengenalan undang-undang berhubung tanah kepada masyarakat Melayu
tradisional.

F1 tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu
F2 perlu membuat permohonan di pejabat tanah
F3 perkembangan sistem ekonomi wang
F4 urusan jual beli, cukai dibayar dengan wang
F5 orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah
F6 terpaksa menjual tanah untuk bayar hutang
F7 orang Melayu dibiarkan dalam pertanian tradisional
F8 Wujud pembahagian tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial

5. Nyatakan bentuk perkhidmatan insurans yang ditawarkan pada masa itu.

F1 Insurans maritim/kelautan
F2 Insurans kebakaran
F3 Insurans harta
F4 Insurans perniagaan
F5 Insurans kemalangan
F6 Insurans nyawa

6. Siapakah yang dimaksudkan dengan komprador?

F1 Pemodal
H1 Mempunyai talian rapat dengan British


7. Namakan bank Eropah yang ditubuhkan di Tanah Melayu.

F1 Merchantile Bank
F2 The Chartered Bank
F3 Hong Kong and Shanghai Bank
F4 Algemene Bank Nederland

8. Pada pendapat anda,apakah faedah amalan menabung sejak usia muda?

F1 Menyemai amalan berjimat cermat
F2 Membantu sewaktu dalam kesusahan
F3 Menyemai sikap berdikari
F4 Untuk simpanan pada masa hadapan

9. Pada pendapat anda mengapakah British memperkenalkan undang-undang yang berhubung
dengan pemilikan tanah?

F1 Tanah menjadi elemen utama dalam ekonomi penjajah
H1a Sistem pemilikan tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu sebelum ini
tidak sesuai
F2 Sistem pemilikan tanah dalam kalangan masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod
F3 Catatan yang sempurna perlu dijadikan bukti pemilikan tanah
F4 Rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan
tanah
F5 Rekod bertulis dapat memudahkan sebarang urusan pentadbiran
F6 Rekod bertulis memudahkan sebarang urusan cukai
F7 Rekod bertulis dapat memudahkan sebarang urus niaga terhadap tanah
C7a Contoh urusan seperti pajakan, sewa beli, penjual dan pembelian tanah
F8 Tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal
F9 Undang-undang berkonsepkan sistem barat memudahkan pembangunan ekonomi
C9a Contoh undang-undang yang diperkenalkan oleh British di Perak ialah Peraturan
Tanah Perak 1879
C9b Kanun Tanah Selangor telah diperkenalkan di Selangor pada tahun 1891
C9c Di Sungai Ujong Negeri Sembilan, Peraturan Tanah Sungai Ujong telah
diperkenalkan pada tahun 1887

10. Berdasarkan pendapat anda mengapakah kerajaan menggalakkan rakyat menceburkan
diri dalam bidang pertanian pada hari ini?

F1 Memajukan industri pertanian
F2 Mengurangkan import barangan makanan
F3 Menggunakan tanah secara maksimum
F4 Menjimatkan perbelanjaan isi rumah
F5 Mengurangkan kebergantungan sumber bahan mentah dari negara luar
F6 Memajukan teknologi pertanian negara
F7 Dan lain-lain jawapan yang munasabah

11. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar- bandar baru

F1 Perkembangan pesat ekonomi menyebabkan proses pembandaran
F2 Pembandaran wujud kerana kawasan itu kaya dengan sumber semula jadi
F3 Pembandaran wujud dikawasan pusat kegiatan ekonomi penjajah
F4 Pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan akan mengalami pertambahan
penduduk
F5 Pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan berfungsi sebagai tempat
pengumpulan hasil lombong
F6 Pekan yang berhampiran dengan perlombongan akan menjadi pusat untuk
mendapatkan keperluan harian
F7 Pekan menjadi bandar akibat perusahaan perlombongan
F8 Bandar berfungsi sebagai pusat pentadbiran
F9 Bandar menjadi pusat perbankan
C9a Contoh Kuala Lumpur, Taiping, dan Seremban
F10 Bandar baru juga muncul hasil perlombongan petroleum
C10a Contoh bandar Miri di Sarawak
F11 Bandar baru muncul sebagai pusat perniagaan
F12 Bandar muncul akibat kemajuan ekonomi seperti pertanian komersial
F13 Bandar baru muncul akibat kedudukan yang strategik
H13a Lokasi bandar membolehkan bandar berhubung dengan beberapa buah bandar dan
kawasan lain
F14 Bandar baru muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengeksportan bahan mentah
C14a Contoh bandar Kuching merupakan pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir
dan lada hitam

12. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu

F1 Kekayaan sumber alam menarik minat imigran dari China dan India ke Tanah
Melayu
F2 Kemakmuran ekonomi menarik minat imigran China dan India ke Tanah Melayu
F3 Kestabilan politik menarik minat imigran China dan India ke Tanah Melayu
ketika zaman penjajah
F4 Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing
H4a Buruh asing menampung keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu
F5 Imigran Cina di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu bertambah dua kali ganda
F6 Imigran Cina di Negeri Selat juga meningkat
H6a Peningkatan ini menjelaskan pembentukkan masyarakat berbilang kaum di Tanah
Melayu
F7 Kewujudan masyarakat berbilang kaum berbeza-beza mengikut kaum
F8 Kewujudan masyarakat berbilang kaum menyebabkan jenis pekerjaan rakyat
berbeza-beza mengikut kaum
F9 Orang Melayu bertani
F10 Orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar
F11 Orang India menoreh getah
F12 Orang India tinggal di estet
F13 Orang Cina berniaga / bekerja di lombong
F14 Orang Cina tinggal di kawasan bandar
F15 Bahasa pertuturan berbeza antara satu sama lain
F16 Tidak terdapat kesepaduan
F17 Tidak terdapat interaksi antara kaum
F18 Keadaan ini menyulitkan proses perpaduan nasional
F19 Keadaan ini menyukarkan usaha membentuk bangsa di Tanah Melayu selepas merdeka

13. Pada pandangan anda mengapakah perpaduan kaum penting
untuk meningkatkan ekonomi negara

F1 Menjamin kestabilan politik
F2 Meningkatkan keyakinan pelabur asing untuk menanam modal di negara kita
F3 Memudahkan kerajaan menjalankan polisi yang dirancang
F4 Mewujudkan keamanan
F5 Memudahkan rakyat meningkatkan taraf hidup
F6 Menggalakkan sektor pelancongan
F7 Meningkatkan pertukaran wang asing
F8 Bekerjasama untuk meningkatkan ekonomi negara

Isnin, 16 Ogos 2010

Salam Ramadan.
(ingatan untuk diri sendiri)
Dalam kesibukan kita menangani rutin yang tidak pernah bernoktah, semoga pada Ramadan yang berkat ini, kita mampu mencari ruang untuk lebih mendekati-Nya.
Sejarah Ramadhan
1) Ramadhan: Ertinya panas terik
2) Bulan di turunkan Al Quran dan disebut (syahru ramadhana)
3) Berlakunya Perang Badar Kubra dan mendapat kemenangan.
4) Bulan dimana Nabi s.a.w mengambil semula Mekah dari tangan Musyrikin dan
berakhirnya penyembahan berhala.
5) Di dalamnya dipilih ada Malam Al-Qadar yakni lebih baik daripada 1000 bulan.
6) Di pilih untuk ibadat puasa.
7) Di pilih untuk lain2 ibadat (solat Tarawih, tadarus Al Quran dll)

Kelebihan Bulan Ramadhan
1) Kamu akan di naungi Ramadhan. (bagi yang telah meninggal dunia terlepas dari siksa
kubur)
2) Bulan penuh keberkatan
3) Di malamnya ada lebih baik daripada 1000 bulan
4) Amalan solat sunat menyamai dengan solat fardhu
5) Manakala solat fardhu mendapat 70 kali ganda
6) Bulan sabar dan pahalanya adalah syurga
7) Bulan menambah rezeki
8 ) Memberi berbuka banyak pahala
9) Bulan keampunan : – Doa yang paling makbul iaitu doa sebelum berbuka puasa. – juga
doa pada sepertiga malam.

Antara amalan pada bulan Ramadhan
1) Mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Ramadhan
2) Perasaan tidak sabar untuk menanti Ramadhan
3) Niat puasa sebulan pd permulaan Ramadhan
4) Hendak tidur bacalah 4 ayat terakhir Surah Al Kahfi supaya dapat bangun malam
5) Berazam melakukan Terawih
6) Bertadarus secara bersemak (bukan sendirian)
7) Solat berjemaah setiap waktu
8) Solat jemaah di masjid/surau
9) Amalkan Qiyamulail walaupun pendek
10) Sahur pada waktu akhir
11) Sahur – utk mengelakkan makanan tidak hadam elakkan makanan pedas dan tutup sahur
dengan air susu
12) Mandi Janabat sebelum Imsak
13) Kurangkan tidur
14) Tunaikan Solat sunat fajar (Solat Sunat Subuh)
15) Tunaikan Solat Dhuha
16) Tidur waktu cuti (satu jam sebelum Zohor)
17) Tunaikan solat Rawatib
18) Jaga pacaindera
19) Elakkan gosok gigi selepas tergelincir matahari hingga berbuka
20) Hadiri majlis ilmu
21) Buat baik kepada ibu bapa
22) Isteri hendaklah taat pada suami
23) Banyakkan bersedekah
24) Berbuka dengan 3 biji kurma
25) Berbuka bersama orang tua
26) Jemput tetamu berbuka
27) Kurangkan berat badan
28) Banyakkan i’tikaf di masjid (lelaki sahaja)
29) Baiki hubungan suami isteri
30) Baiki hubungan dengan jiran
31) Isteri jauhi drpd keluar memakai mekap & perhiasan
32) Elakkan berbelanja berlebihan
33) Kuatkan kesabaran
34) Banyakkan selawat,istighfar,bertasbih
35) Berazam beramal (pada malam Lailatul Qadar)
36) Mengejut anak dan isteri di malam Lailatul Qadar
37) Elakkan menonton TV dan melayari internet yang mengandungi nafsu
38) Elakkan mendengar radio berunsur hiburan hingga melalaikan
39) Berdoa dengan nada lembut dan merayu
40) Jauhkan bercumbu dengan suami/isteri pada siang hari
41) Mendoakan ibu bapa sama ada hidup atau yang meninggal dunia
42) Melazimkan solat awal waktu
43) Elakkan sebelum berbuka bersiar2 yg menjadikan pandangan liar
44) Elakkan banyak berhutang
45) Melepaskan perasaan sedih melepaskan Ramadhan ditakuti tidak bertemu lagi dengan
Ramadhan akan datang
46) Mengeluarkan zakat fitrah
47) Solat Witir
“Sebarkanlah artikel ini semoga Kita sama mendapat manfaat daripadanya

Khamis, 3 Jun 2010

Kita bercuti lagi


Minggu ini ( 31/5 - 4/6) merupakan minggu terakhir persekolahan bagi penggal pertama. Paling menggembirakan semua murid, Peperiksaan Pertengahan Tahun selesai. Bagaimana nanti keputusannya... tentu tolak ke tepi. Perkara paling penting... cuti. Cuti puas-puas-puas. Tidur puas-puas. Main puas-puas.

Namun anak-anak didik yang dikasihi, buka sekolah nanti kita sudah berada di penghujung Jun. Pastinya semua tugasan PBS sudah selesai. Tinggal sebulan dua untuk menduduki Peperiksaan Percubaan PMR/SPM. Tinggal tiga empat bulan untuk menduduki peperiksaan sebenar. Bila mahu bersedia?

Lantaran itu, cuti ini jadikan detik permulaan belajar secara sistematik. Bagi yang belum merancang jadual pembelajaran, inilah ketikanya. Usah bertangguh.JANGAN LUPA BUKU. Selamat Bercuti.

Rabu, 26 Mei 2010

Peperiksaan Pertengahan Tahun Sejarah 2010

Hujung Mei menuju awal Jun, merupakan tarikh penting kerana pada tempoh ini semua yang bergelar murid sedang menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. Justeru di sini disenaraikan tips ringkas bagi menghadapi peperiksaan Sejarah.Sebelum Peperiksaan:

1. Ulang kaji 'SMART' - bukan belajar pada saat-saat akhir.
2. Pastikan bab/topik yang akan disoal. Jika murid tingkatan 2, pastikan belajar juga
Sejarah tingkatan 1, jika tingkatan 3, belajar Sejarah tingkatan 1, 2 dan 3.
Begitu juga murid tingkatan 5.
3. Jawab soalan berformat peperiksaan.

Semasa Peperiksaan:
1. Mulakan dengan berdoa.
2. Baca setiap perkataan dalam soalan dan fahamkan. Garisi kehendak soalan.
3. Baca pilihan jawapan satu persatu, singkirkan pengganggu jawapan.
4. Tinggalkan dahulu soalan yang sukar (tidak dapat dijawab) dan beralih ke soalan
seterusnya.
5. Setelah selesai, kembali kepada soalan yang ditinggalkan. Cuba jawab.

Selesai Menjawab.
1. Semak jawapan.
2. Jumlahkan bilangan jawapan A, B, C dan D.
Jumlahnya mesti hampir sama banyak.
3. Tawakal.

Isnin, 24 Mei 2010

Suatu Perkongsian Idea

Alhamdulillah, hasrat untuk berkongsi ilmu melalui ruang maya ini terlaksana jua. Walau baru bertatih, namun diharapkan medan maya ini mampu menjadi wadah untuk para rakan guru Sejarah dan murid yang mencintai Sejarah berkongsi pentas ilmu ini.
pada yang kurang, mohon ditambah
pada yang silap, mohon diperbetul