Khamis, 19 Ogos 2010

Tudingan 2010 Tingkatan 5

BAB 1 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ?

F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
F2 Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu

2. Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat
menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut.

F1 Kedudukannya strategik, laluan perdagangan laut antara China dengan
India
F2 Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China
F3 Tanah yang subur untuk pertanian dagang
F4 Kaya dengan bahan mentah


3. Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.
(i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez
F1 Muatan lebih banyak
F2 Mempercepat perjalanan Timur-Barat
F3 Memendekkan jarak perjalanan
F4 Perjalanan lebih selamat
F5 Menjimatkan kos
(ii) Penciptaan Telegraf
F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat
F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur
F3 Urusan perdagangan lebih mudah
F4 Perdagangan antarabangsa lebih pesat

4. Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan
antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara
F1- Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan
F2- Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan & kekuatan
F3- Mereka lebih maju dan bertamadun
F4- Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah
kesejahteraan.
F5- Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur
F6- Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan

5. Nyatakan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara.

Ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara ialah
F1 menubuhkan kerajaan pusat.
F2 diketuai Gabenor Jeneral.
F3 menubuhkan biro.
F4 diketuai pegawai Barat
F5 pengenalan undang-undang Barat.

6. Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol
di Filipina.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina ialah
F1 wujud pentadbiran pusat
F2 Gabenor Jeneral pemerintah tertinggi
F3 wilayah diketuai Datuk Bandar
F4 bandar diketuai Gabenor Kecil
F5 barangay disatukan membentuk Ecomienda
F6 diketuai oleh Encomiendero
F7 Ecomeindero berperanan mengutip cukai

7. Senaraikan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia.
Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Belanda di Indonesia ialah
F1 wujud pentadbiran pusat
F2 diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3 tubuh jabatan kerajaan
F4 tubuh Dewan Tempatan sebagai penasihat
F5 Volksraad ditubuhkan sebagai langkah ke arah kemerdekaan
F6 pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan
F7 tetapi diawasi Belanda

8. Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja
Mongkut di Thailand.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut di Thailand ialah
F1 melantik 80 orang penasihat Barat
F2 penasihat kewangan dari Britain.
F3 penasihat pelabuhan dari Britain.
F4 polis dari Britain
F5 penasihat kastam dari Amerika Syarikat
F6 penasihat tentera dari Peranchis

9. Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di
Thailand.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn
F1 melantik juruaudit dari Britain
F2 menubuhkan Kabinet Menteri
F3 menubuhkan Majlis Penasihat Rendah.
F4 menubuhkan Majlis Mesyuarat Tertinggi
F5 sebagai badan penasihat raja

10. Nyatakan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia
Tenggara.

Faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
F1 menentang dasar penjajahan barat
F2 dasar ekonomi menindas penduduk
F3 Sistem Tanaman Paksa di Indonesia (Belanda)
F4 Sistem Polo di Filipina (Sepanyol)
F5 Pengaruh agama cetuskan nasionalisme
F6 Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu
F7 karya kesusasteraan bangkitkan nasionalieme
F8 sistem pendidikan pilih kasih

11. Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di
Filipina.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina ialah
F1 merupakan gerakan dakyah
F2 dipimpin oleh Jose Rizal
F3 menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
F4 menubuh Liga Filipina
F5 menuntut kebebasan bersuara
F6 ditangkap dan dibunuh

12. Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina ialah
F1 dimulakan oleh Andres Bonifacio
F2 menubuhkan Katipunan
F3 untuk menyatukan bangsa Filipina
F4 mencapai kemerdekaan
F5 melancarkan revolusi bersenjata tetapi gagal
F6 menggunakan akhbar kalayan
F7 diteruskan oleh Emilio Aguinaldo
F8 bekerjasama dengan Amerika Syarikat

13. Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia ialah
F1 dipelopori oleh Raden Adjeng Kartini
F2 memajukan pendidikan wanita
F3 mendedahkan kemunduran dan penindasan Belanda
F4 dalam penulisan Seorang Puteri Jawa
F5 melalui pertubuhan Muhammadiyah
F6 matlamat menyebarkan Islam
F7 menentang penyebaran agama Kristian

14. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Indonesia.

Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Indonesia ialah
F1 diperjuangkan oleh parti radikal
F2 seperti Parti Nasional Indonesia (PNI)
F3 dipimpin oleh Soekarno
F4 menuntut kemerdekaan
F5 walaupun secara kekerasan
F6 PNI diharamkan

15. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Thailand.

Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Thailand ialah
F1 penentangan penguasaan politik kerabat diraja
F2 raja berkuasa mutlak
F3 sikap boros raja
F4 pendedahan tentang raja berpelembagaan
F5 pendidikan Barat memberi kesedaran tentang demokrasi
F6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai
F7 menamatkan raja berkuasa mutlak.


16. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Thailand.

Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Thailand ialah
F1 rakyat tidak puas hati penguasan ekonomi orang Cina
F2 dan kapitalis Barat
F3 undang-undang digubal untuk menyekat penguasaan
F3 sekolah Cina dibubarkan
F4 akhbar Cina dibubarkan
F5 penduduk tempatan digalak menguasai ekonomi
F6 jawatan terttinggi hanya untuk penganut Buddha
F7 nama Siam ditukar kepada Thailand

17. Apakah ciri-ciri seorang warganegara yang nasionalis?

Ciri-ciri seorang warganegara yang nasionalis ialah
F1 cinta akan negara
F2 bangga akan negara
F3 berani mempertahankan negara
F4 sanggup berkorban
F5 semangat kental
F6 bersifat patriotik
F7 berilmu pengetahuan

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Senaraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu.

Faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu ialah
F1 pengenalan sistem politik Barat
F2 dasar pentadbiran British
F3 pendudukan Jepun yang kejam
F4 menggunakan idea baru menolak penjajahan
F5 Gerakan Pan-Islamisme sedunia
F6 kesedaran politik di Filipina
F7 perkembangan sistem pendidikan
F8 kemunculan mesin cetak
F9 penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM)

2. Senaraikan ciri-ciri Gerakan Islah.

Ciri-ciri Gerakan Islah ialah
F1 membetulkan pandangan masyarakat terhadap Islam
F2 dipimpin oleh Syed Syeikh al-Hadi dan Syeikh Tahir Jalaludin
F3 dikenali sebagai Kaum Muda
F4 menggunakan akhbar al-Imam, Pengasuh, Saudara
F5 bergerak di Negeri-Negeri Selat (NNS)
F6 menubuhkan madrasah
F7 untuk memberikan pendidikan dunia dan akhirat

3. Apakah saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu?

Saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu ialah
F1 menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2 menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3 mempelajari mata pelajaran Fardu Ain, Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris
F4 menggalakan pendidikan untuk perempuan
F5 mengkritik penjajah
F6 mengkritik raja dan pembesar Melayu
F7 memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan social

4. Bagaimanakah Kaum Muda menyampaikan ideanya?

Kaum Muda menyampaikan ideanya dengan
F1 menubuhkan madrasah
F2 menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3 peluang belajar kepada perempuan
F4 melalui akhbar al-Imam
F5 mengeluarkan buku dan risalah
F6 berdakwah

5. Jelaskan halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam
menyebarkan ideanya.

Halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan ideanya
F1 ditentang Kaum Tua
F2 British turut mehalang
F3 negeri-Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang
F4 tidak dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan
F5 risalah dan buku Kaum Muda disekat

6. Senaraikan akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.
F1 Majlis
F2 Utusan Melayu
F3 Warta Malaya
F4 Warta Negara
F5 Lembaga Malaya
F6 Fajar Sarawak

7. Nyatakan peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu.

Peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu ialah
F1 memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
F2 menggalakkan pendidikan anak perempuan
F3 menggalakkan tabungan untuk pendidikan anak
F4 menggalakkan syarikat kerjasama
F5 menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat
F6 mengkritik pembesar dan Raja Melayu
F7 mengkritik British mengurangkan kuasa raja Melayu

8. Senaraikan persatuan yang ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

F1 Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
F2 Persatuan Melayu Selangor
F3 Persatuan Melayu Perak
F4 Persatuan Melayu Sarawak
F5 Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
F6 Kesatuan Melayu Muda (KMM)

9. Apakah matlamat perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM)?
F1 mendapatkan kemerdekaan negara
F2 menggalakan perpaduan pemuda Melayu
F3 meningkatkan tahap pendidikan
F4 menubuhkan Melayu Raya

10. Bagaimanakah KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan?

KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan dengan
F1 bekerjasama dengan Jepun
F2 menghalau British
F3 menjadi badan propaganda Jepun
F4 membeli Warta Malaya
F5 untuk menyebarkan propaganda
F6 membuka cawangan KMM
F7 mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan
F8 membentuk tentera semut

11. Mengapakah persatuan sangat berkesan dalam meniup semangat kebangsaan?
F1 Beroganisasi F2 matlamat jelas
F3 ahli ramai F4 suara ramai
F5 Dianggotai intelek F6 mengatasi masalah bersama

12. Nyatakan tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu.

Tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu ialah
F1 dasar pemerintahan ketenteraan
F2 tindakan yang kejam
F3 mengharamkan semua akhbar
F4 menggunakan nama Jepun pada akhbar
F5 menyekat kebebasan bersuara
F6 kebebasan kepada pertubuhan yang menyokong
F7 menggunakan bahasa Jepun di sekolah

13. Senaraikan gerakan anti Jepun di Tanah Melayu.
F1 MPAJA
F2 Pasukan Bintang Tiga
F3 Force 136
F4 Pasukan Wataniah Pahang

14. Pada pendapat anda, apakah peranan media cetak dalam menyemai semangat
paatriotisme warga Malaysia.
F1 Melalui penerbitan akhbar, majalah dan novel
F2 Menyampaikan idea perjuangan
F3 Membangkitkan isu-isu kemunduran masyarakat
F4 Menganjurkan pertandingan
F5 Melahirkan ramai tokoh kewartawanan
F6 Komited dan sedar mengenai nasib bangsanya

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


1. Terangkan faktor-faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963.

Faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963 ialah

Faktor politik
F1 menghalang pengaruh komunis di Singapura
F2 mempercepat kemerdekaan Singapura, Sabah,Sarawak
F3 proses dekolonisasi
F4 arahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
F5 menstabilkan politik di Asia Tenggara

Faktor ekonomi
F6 pasaran luas
F7 galakan pelaburan
F8 memanfaat keistimewaan
F9 memanfaat kekayaan seperti bijih timah
F10 menikmati pembangunan

Faktor sosial
F11 Mewujudkan kesepakatan
F12 Semangat setia kawan
F13 Majukan anggota belum membangunkan
F14 Imbangi jumlah kaum
F15 Antara Melayu dan bukan Melayu

2. Jelaskan reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia.

Reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia ialah
F1 PAP dan Lee Kuan Yew
F2 bimbang pengaruh Barisan Sosiolis
F3 Barisan Sosiolis menentang
F4 menganggap penjajahan baru
F5 menuntut pandangan rakyat
F6 referendum diadakan
F7 rakyat Singapura setuju menyertai Malaysia

3. Jelaskan reaksi Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia.

Reaksi Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia ialah
F1 reaksi awal menolak
F2 ingin kekal di bawah British
F3 SUPP bimbang Sabah dan Sarawak dikuasai Persekutuan Tanah Melayu
F4 UMNO bimbang penguasaan orang Melayu
F5 mahukan merdeka dahulu
F6 akhirnya semua parti setuju kecuali SUPP

4. Jelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia.

Langkah-langkah pembentukan Malaysia ialah
F1 lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak
F2 menerangkan tujuan penubuhan
F3 mengadakan rundingan antara pegawai British, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan
Singapura
F4 Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
F5 berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
F6 mengumpulkan pandangan penduduk
F7 menubuhkan Suruhanjaya Cobbold (1962)
F8 dipengerusikan oleh Lord Cobbold
F9 bertujuan meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia
F10 satu per tiga menyokong tanpa syarat
F11 satu per tiga inginkan kemerdekaan dahulu
F12 penentukan tarikh penubuhan Malaysia
F13 bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
F14 penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
F15 membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah
F16 penubuhan Suruhanjaya PBB
F17 meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
F18 majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju

5. Apakah inti pati Perjanjian Malaysia 1963?

Inti pati perjanjian Malaysia 1963 ialah
F1 hal ehwal luar adalah kuasa persekutuan
F2 agama Islam agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak
F3 agama lain bebas diamalkan
F4 bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan
F5 bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan
F6 taraf yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu
F7 Singapura memperoleh 15 kerusi perwakilan parlimen

6. Apakah kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini?

Kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini ialah
F1 keluasan negara bertambah
F2 bilangan penduduk bertambah
F3 pertahanan negara lebh kukuh
F4 komunis dapat dibanteras
F5 penjajahan asing ditamatkan
F6 merapatkan hubungan antara kaum
F7 memperkaya budaya negara
F8 meluaskan pasaran dalam negara
F9 sumber hasil diperkaya
F10 negeri-negeri yang kurang maju dibangunkan

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

1. Jelaskan maksud institusi Raja Berpelembagaan.

Maksud institusi Raja Berpelembagaan ialah
F1 sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan perlembagaan
F2 bertindak berasaskan perlembagaan
F3 nasihat perdana Menteri
F4 tidak boleh bertindak sendirian
F5 kecuali perkara tertentu ikut budi bicara

2. Bagaimanakah Yang Di Pertuan Agong (YDPA) dipilih?

Cara Yang Di Pertuan Agong (YDPA) dipilih ialah
F1 dipilih daripada 9 raja-raja Melayu
F2 secara bergilir
F3 secara sulit oleh raja-raja Melayu
F4 mengikut peruntukan perlembagaan
F5 memegang jawatan 5 tahun
3. Nyatakan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong.

Bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong ialah
F1 ketua negara Malaysia
F2 ketua agama Islam bagi negeri Melaka
F3 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata
F4 melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Peguam Negara
F5 mentauliah duta
F6 mengisytihar undang-undang darurat
F7 memelihara hak istimewa orang Melayu
F8 membubar parlimen

4. Apakah yang dimaksudkan dengan badan perundangan?

Maksud badan perundangan ialah
F1 Parlimen
F2 terdiri YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat
F3 Parlimen berperanan menggubal undang-undang
F4 dinamakan akta

5. Nyatakan ciri-ciri Dewan Negara.

Ciri-ciri Dewan Negara ialah
F1 dewan tertinggi
F2 mengandungi 69 orang ahli
F3 40 ahli dilantik Yang di-Pertuan Agong
F4 Ahli digelar Senator
F5 tempoh keanggotaan 3 tahun
F6 berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
F7 taraf sama dengan Ahli Parlimen
F8 boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri

6. Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat.

Ciri-ciri Dewan Rakyat ialah
F1 ahlinya dipilih rakyat dalam pilihan raya
F2 mewakili kawasan pilihan raya
F3 tempoh keanggotaan lima tahun
F4 tugas menggubal undang-undang
F5 berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
F6 mengandungi 219 orang ahli

7. Nyatakan proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen.

Proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen ialah
F1 cadangan oleh kementerian
F2 rang undang-undang oleh Peguam Negara
F3 bacaan pertama di Dewan Rakyat bagi baca tajuk
F4 bacaan kedua di Dewan Rakyat dibahaskan
F5 perbincangan terperinci oleh Jawatankuasa di Dewan Rakyat
F6 bacaan ketiga di Dewan Rakyat. Dibahaskan semula dan diluluskan
F7 pembentangan di Dewan Negara
F8 diperkenankan oleh YDA
F9 pewartaan dalam Warta Kerajaan

8. Jelaskan ciri-ciri badan pelaksana.

Ciri-ciri badan pelaksana ialah
F1 pembuat dasar tertinggi negara
F2 terdiri daripada Jemaah Menteri /Kabinet
F3 diketuai Perdana Menteri
F4 Menteri mengetuai kementerian
F5 Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri
F6 KSN mengawasi perjalanan kementerian
F7 kakitangan awam melaksanakan dasar kerajaan

9. Apakah peranan mahkamah?

Peranan mahkamah ialah
F1 mentafsir perlembagaan Negara
F2 melaksanakan undang-undang
F3 mentafsir undang-undang
F4 mengisytiharkan undang-undang persekutuan atau negeri
F5 mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang

10. Jelaskan ciri-ciri hakim.

Ciri-ciri hakim ialah
F1 dilantik YDA
F2 dengan nasihat Perdana Menteri
F3 dilindungi daripada pengaruh politik
F4 bagi menjamin keadilan
F5 dan kesaksamaan undang-undang
F6 tidak dibenarkan terlibat dalam politik

11. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?

Peranan SPR ialah
F1 menjalankan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil
F2 dengan adil, dan saksama
F3 menjalankan pendaftaran pemilih
F4 menentukan sempadan pilihan raya

12. Apakah syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya?

Syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya ialah
F1 warganegara Malaysia
F2 berumur 21 tahun
F3 bermastautin di Malaysia
F4 sempurna akal
F5 bukan orang muflis
F6 tidak disabitkan dengan kesalahan mahkamah
F7 tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
F8 mengemukakan kertas penamaan calon

13. Apakah syarat-syarat untuk menjadi pengundi?

Syarat-syarat untuk menjadi pengundi ialah
F1 berumur 21 tahun
F2 bermastautin atau tidak bermastautin
F3 mendaftar daftar pemilih
F4 pasukan keselamatan mengundi melalui pos

14. Mengapakah pilihan raya kecil diadakan?

Pilihan raya kecil diadakan kerana
F1 kematian wakil rakyat
F2 peletakan jawatan wakil rakyat
F3 pelucutan jawatan wakil rakyat

15. Mengapakah negara kita mengadakan pilihan raya?

Negara kita mengadakan pilihan raya kerana
F1 melibatkan rakyat memilih pemimpin negara
F2 menentukan bentuk kerajaan
F3 menjamin kerajaan yang cekap
F4 melaksanakan sistem demokrasi

16. Nyatakan maksud lambang pada jata negara.

Maksud lambang pada jata negara ialah
F1 harimau – keberanian
F2 pokok Melaka – negeri Melaka
F3 pokok Pinang – Pulau Pinang
F4 bulan sabit – Islam agama rasmi
F5 Bintang – 14 negeri dalam Malaysia
F6 lima bilah keris – Perlis, Kedah, Kelantan,Terengganu, Johor
F7 bunga raya – bunga kebangsaan

17. Mengapakah cogan kata negara ditulis dalam tulisan Jawi?

Cogan kata negara ditulis dalam tulisan Jawi kerana
F1 tulisan pertama negara
F2 identiti bangsa
F3 warisan bangsa dan budaya

18. Jelaskan latar belakang penghasilan bendera negara.

Latar belakang penghasilan bendera negara ialah
F1 dipilih melalui pertandingan
F2 oleh Majlis Perundangan Persekutuan
F3 reka bentuk En. Muhamad bin Hamzah dipilih
F4 berkibar pertama kali di Istana Selangor

19. Bagaimanakah anda boleh mengambil inspirasi daripada cogankata negara bersekutu
bertambah mutu?

Inspirasi daripada cogankata bersekutu bertambah mutu ialah
F1 perpaduan membawa kekuatan
F2 bersatupadu menjamin keharmonian negara
F3 perpaduan pemangkin pembangunan
F4 bersatupadu membentuk kesejahteraan
F5 perpaduan menjamin keamanan

20. Mengapakah Jata Negara penting kepada negara?

Jata Negara penting kepada negara kerana
F1 lambang kemegahan penduduk
F2 lambang rasmi negara
F3 identiti sesebuah negara
F4 menjadi kebanggaan warga negara
F5 simbol perpaduan
F6 lambang kedaulatan negara
F7 memangkin semangat patriotik rakyat

21. Jelaskan maksud pada lambang bendera negara kita.

Maksud pada lambang bendera negara kita ialah
F1 Merah – berani
F2 Putih – kesucian
F3 Biru – perpaduan
F4 Kuning – kedaulatan raja
F5 Bulan sabit – Islam agama rasmi
F6 Bintang pecah 14 – gabungan 14 negeri

22. Apakah tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan?

Tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan ialah
F1 menghargai
F2 menghormati
F3 memuliakan
F4 mengibarkan
F5 memahami maksud lambang negara

23. Mengapakah negara kita mempunyai bendera kebangsaan?

Negara kita mempunyai bendera kebangsaan kerana
F1 membangkitkan semangat patriotik
F2 menimbulkan rasa bangga terhadap negara
F3 tanda ketaatan dan negara
F4 lambang kemegahan penduduk
F5 lambang rasmi negara
F6 identiti sesebuah negara
F7 simbol perpaduan

24. Apakah mesej dalam lagu kebangsaan negara kita?

Mesej dalam lagu kebangsaan negara kita ialah
F1 mencintai negara kita
F2 bangga terhadap negara
F3 setia pada negara
F4 metaati raja
F5 mengamal hidup bersatu
F6 memajukan diri dan negara
F7 bersyukur kepada tuhan

25. Mengapakah setiap negara mempunyai lagu kebangsaan?

Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan kerana
F1 memupuk kesetiaan rakyat
F2 melahirkan rasa bersyukur
F3 menyemai sikap sanggup berkorban
F4 membangkitkan semangat patriotik
F5 menimbulkan rasa bangga
F6 Simbol perpaduan, kebanggaan dan kedaulatan

BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

1. Apakah tujuan Rukun Negara dibentuk?

Tujuan Rukun Negara dibentuk ialah
F1 mengukuhkan perpaduan
F2 memelihara hidup diplomatik
F3 mencipta masyarakat yang adil
F4 menjamin sikap liberal terhadap tradisi budaya
F5 membina masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi

2. Nyatakan lima prinsip Rukun Negara.

Lima prinsip Rukun Negara ialah
F1 Kepercayaan kepada Tuhan
F2 Kesetiaan kepada raja dan negara
F3 Keluhuran perlembagaan
F4 Kedaulatan undang-undang
F5 Kesopanan dan kesusilaan

3. Jelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Prinsip-prinsip Rukun Negara ialah
F1 kepercayaan kepada Tuhan
F2 agama Islam agama rasmi tetapi agama lain boleh diamalkan
F3 kesetiaan kepada raja dan negara
F4 rakyat setia kepada raja dan negara
F5 keluhuran perlembagaan
F6 perlembagaan undang-undang utama
F7 kedaulatan undang-undang
F8 rakyat mesti hormati undang-undang

4. Apakah cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956?

Cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956 ialah
F1 sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu
F2 sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Inggeris, Tamil dan Cina
F3 sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu
F4 sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris
F5 bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diajar di semua sekolah
F6 Kurikulum diseragamkan

5. Nyatakan cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan.

Cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan ialah
F1 sekolah umum menjadi sekolah kebangsaan
F2 sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu
F3 bahasa Melayu digunakan di semua sekolah menengah
F4 pelajaran agama Islam diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F5 bahasa Cina dan Tamil diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F6 peperiksaan awam dalam bahasa kebangsaan
F7 pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah

6. Nyatakan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974.

Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 ialah
F1 menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M)
F2 kenaikan darjah secara automatik
F3 bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
F4 sukatan pelajaran sekolah swasta disamakan
F5 kokurikulum dan disiplin asas perpaduan
F6 penekanan sekolah vokasional

7. Jelaskan usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu.

Usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu ialah
F1 dijadikan bahasa kebangsaan
F2 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan
F3 Minggu Bahasa diadakan
F4 menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah
F5 menubuhkan UKM
F6 digunakan di mahkamah
F7 meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan


8. Nyatakan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Hasrat yang terkandung dalam FPK ialah
F1 memperkembang potensi individu
F2 secara menyeluruh
F3 melahirkan insan yang seimbang
F4 dan harmonis
F5 dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI)
F6 patuh kepada tuhan
F7 berilmu pengetahuan
F8 berakhlak mulia

9. Nyatakan cabaran dalam Wawasan 2020.

Cabaran dalam Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang
F1 bersatu padu
F2 berjiwa bebas, tenteram, yakin
F3 demokratik dan matang
F4 bermoral dan beretika
F5 liberal dan bertoleransi
F6 maju dan saintifik
F7 berbudaya penyayang
F8 adil dan saksama ekonomi
F9 makmur

10. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai
Wawasan 2020?

Pada pendapat saya, ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020 ialah
F1 bersatu padu
F2 berilmu pengetahuan
F3 kreatif dan inovatif
F4 bersifat patriotik
F5 bersifat penyayang
F6 berkeyakinan tinggi
F7 mengamalkan nilai murni

BAB 9 MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA PERANG DUNIA PERTAMA
Topik PENGUASAAN

1. Nyatakan sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama.

Sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama ialah
F1 nasionalisme yang kuat di Eropah
F2 persaingan meluaskan tanah jajahan
F3 persaingan meluaskan pengaruh
F4 persaingan dalam ekonomi
F5 mendapatkan bahan mentah
F6 mencari kawasan pasaran baru
F7 pembentukan sistem pakatan di Eropah


2. Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama.

Kesan-kesan Perang Dunia Pertama ialah
F1 Perjanjian Versailies ditandatangani
F2 peta Eropah berubah
F3 Liga Bangsa terbentuk
F4 inflasi berlaku
F5 masalah pengangguran
F6 hutang perang yang tinggi
F7 pemerintahan beraja ditamatkan


3. Nyatakan kepentingan dasar luar Malaysia.

Kepentingan dasar luar Malaysia ialah
F1 menjamin keselamatan rakyat
F2 menjamin keselamatan negara
F3 mengekalkan kedaulatan negara
F4 memelihara kepentingan nasional
F5 menggalakkan pembangunan
F6 meluaskan pasaran
F7 mengekalkan keamanan sejagat

4. Nyatakan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia.

Faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia ialah
F1 faktor sejarah
F2 Melaka pernah berdagang dengan China
F3 mengamalkan dasar pro-Barat dan anti komunis
F4 faktor ekonomi
F5 mengamalkan pasaran bebas
F6 faktor politik
F7 mengamal prinsip demokrasi berparlimen
F8 Malaysia berpegang kepada prinsip keamanan sejagat


5. Nyatakan matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

Matlamat penubuhan OIC ialah
F1 mengeratkan hubungan negara-negara Islam
F2 bersuara bagi kepentingan umat Islam
F3 mengekalkan keamanan antara negara-negara Islam
F4 memastikan tempat suci Islam dihormati

6. Apakah peranan Malaysia dalam OIC?

Peranan Malaysia dalam OIC ialah
F1 Tunku Abdul Rahman menjadi setiausaha pertama
F2 menjadi tuan rumah Persidangan OIC
F3 menyokong perjuangan rakyat Palestin yang ditindas Israel
F4 orang tengah menyelesaikan Perang Iran-Iraq
F5 menubuhkan Universti Islam Antarabangsa (UIA)
F6 memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar OIC
F7 mengesyorkan penggunaan dinar emas

7. Apakah faedah Malaysia menganggotai OIC?

Faedah Malaysia menganggotai OIC ialah
F1 mendapat pinjaman Bank Pembangunan Islam
F2 melaksanakan projek pembangunan
F3 mendapat bantuan menubuhkan UIA
F4 mendapat pengiktirafan daripada negara-negara OIC
F5 menjalin hubungan rapat
F6 memelihara tempat suci orang Islam
F7 menjadi tuan rumah persidangan

8. Apakah prinsip perjuangan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)?

Prinsip perjuangan NAM ialah
F1 mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
F2 menghormati kedaulatan sesebuah negara
F3 menyelesaikan persengketaan melalui perundingan
F4 menghormati hak asasi Malaysia

9. Nyatakan usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM.

usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM ialah

F1 isu Palestin yang ditindas Israel
F2 benua Antartika dijadikan warisan dunia
F3 dasar Apartied di Afrika Selatan
F4 serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq
F5 kerjasama ekonomi negara anggota
F6 menghidupkan kembali NAM

10. Apakah kejayaan Malaysia selaku tuan rumah siding Kemuncak NAM ke-13?

Kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13 ialah
F1 penyertaan tertinggi negara anggota
F2 mendaftar negara baru Timur Leste dan Pulau Catalina
F3 menganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC
F4 Deklarasi Kuala Lumpur untuk menghidupkan kembali NAM
F5 penyataan bersama tentang kedudukan Palestin
F6 penyataan bersama tentang serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

11. Nyatakan faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota komanwel.

Faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota Komanwel ialah
F1 perjanjian pertahanan Malaysia dengan Britain
F2 bantuan tentera menghapuskan PKM
F3 bantuan pertahanan semasa konfrontasi
F4 Cukai rendah ke atas eksport
F5 menerima bantuan teknikal dan biasiswa melalui Rancangan Colombo
F6 tuan rumah Sukan Komanwel 1998
F7 tuan rumah mesyuarat CHOGM 1989

12. Apakah tanggungjawab anda sebagai warga global?

Tanggungjawab saya sebagai warga global ialah
F1 mematuhi undang-undang
F2 menghormati hak asasi manusia
F3 mengelakkan pencemaran
F4 menderma wang bantuan bencana alam
F5 menyokong usaha keamanan sejagat

Tiada ulasan:

Catat Ulasan