Ahad, 19 April 2015
Rejab Datang Lagi.
Alhamdulillah, tahun ini masih dipertemukan aku dengan Rejab.

Rabu, 8 April 2015

Alhamdulillah, setelah sekian lama menyepi...

Anak-anak didik...
semoga jawapan ini dapat membantu

1(a)
2007
Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme?
Luas
Dasar sesebuah Negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
Kepentingan
Dengan menjajah Negara lain untuk kepentingan tertentu
1 (b)
Namakan kuasa Barat yang terlibat dalam imperialisme tersebut
i
Portugal
ii
Sepanyol
iii
Belanda
iv
Britain
v
Perancis
1(c)
2007
Mengapakah imperialis Barat meluaskan kuasa ke Asia Tenggara?
Revolusi
Berlaku revolusi perindustrian di Eropah
Bahan Mentah
Kekayaan bahan mentah di Asia Tenggara
Contoh
Seperti bijih timah, tebu, kelapa
Pengangkutan
Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan
Wap
Penciptaan kapal berkuasa wap
Suez
Pembukaan Terusan Suez
Telegraf
Penciptaan Telegraf
Persaingan
Berlaku persaingan antara kuasa-kuasa barat
Lambang
Tanah jajahan yang luas melambangkan kekuatan dan kekayaan
Slogan
Britain dan Belanda menggunakan slogan Beban orangPutih
Perancis
Manakala Perancis menggunakan slogan Tugas menyebarkan Tamadun
1(d)
2007
Berikan cara kemajuan sistem pengangkutan membantu peluasan imperialisme Barat
Muatan
Muatan lebih banyak
Cepat
Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat
Suez
Terusan Suez Memendekkan jarak perjalanan
Jimat
Menjimatkan kos
Selamat
Perjalanan lebih selamat
1(e)
2007
Mengapakah kuasa-kuasa Barat bersaing untuk meluaskan pengaruh di Timur?
Alat
Alat untuk menguasai ekonomi  di Timur
Imej
Meningkatkan imej negara
luas
Bagi meluaskan wilayah dan pengaruhnya
Banyak
Jika semakin banyak tanah jajahan diperoleh, maka semakin dipandang tinggi dan dihormati
Lumba
Kuasa barat berlumba-lumba untuk menjadi kuasa besar

 

1(f)
2007
Slogan “Beban orang Putih  digunakan oleh kuasa British dan Belanda atasa alas an untuk mempimpin masyarakat Timur ke arah kesejahteraan.
Apakah anda bersetuju dengan alas an tersebut?
Berikan pendangan anda.
Setuju
Dimajukan
Negara-negara Asia Tenggara dapat dimajukan
Diperintah
Negara Asia Tenggara dapat diperintah dengan lebih teratur melalui penubuhan biro
Pemodenan
Asia Tenggara melalui zaman pemodenan
H1
Mempelajari kemahiran yang diperoleh dari barat seperti penggunaan kapal korek
H2
Memperkaya ilmu pengetahuan tentang sains dan teknologi
Tidak Setuju
Alasan
Slogan tersebut hanya alas an untuk menguasai Asia Tenggara
Eksplotasi
Tujuan sebenarnya adalah untuk mengeksploitasi ekonomi
Pemimpin
Pemimpin tempatan digantikan dengan pemimpin barat
1 (g)
Pada pendapat anda, bagaimanakah bentuk imperialisme pada zaman moden ini?
H1
Penyebaran fahaman dan kebudayaan asing ke dalam Negara
H2
Penguasaan ekonomi oleh Negara asing ke atas ekonomi Negara
H3
Kepentingan penggunaan bahasa asing berbanding bahasa sendiri
H4
 Ekonomi negara masih bergantung kepada pasaran dunia
H5
Kebergantungan terhadap teknologi dan kepakaran barat
H6
Kemajuan teknologi maklumat menjadikan masyarakat negara kita hilang jati diri
1 (h)
Sebagai pemimpin masa depan, bagaimanakah cara anda menghalang imperialisme pada  zaman moden ini?
H1
 mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat
H2
 memantapkan jati diri rakyat
H3
 membina hubungan diplomatik antara negara serantau dan antarabangsa
H4
Meningkatkan ekonomi negara
H5
Memajukan system pendidikan
H6
Menanamkan semangat cita negara dalam kalangan rakyat

 

 

 

 

 

ISTEM BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA
2(a)
Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan.
Apakah ciri- ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara
Pusat
Penubuhan Kerajaan Pusat
Gabenor
Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai Ketua pentabir di tanah jajahan
Biro
Pelaksanaan pentadbiran melalui biro ( jabatan )
Pegawai
Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro
Undang-undang
Pengenalan undang –undang Barat
2(b)
Nyatakan sistem birokrasi kuasa British di Burma mulai tahun 1885.   
Pesuruhjaya
Pemerintahan tertinggi ialah Pesuruhjaya Tinggi British
Ulu Burma
Memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma (1887)
Akta
Memperkenalkan Akta Perkampungan Burma (1889)
Myo-ok
Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myo-ok
Undang-undang
Sistem undang-undang Barat diperkenalkan
Majlis
Majlis Perundangan diperkenalkan
Jabatan
Jabatan spt Jabatan Perhutanan, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pelajaran ditubuhkan
2(c)
Bagaimanakah pelaksanaan Sistem Encomienda di Filipina?
Barangay
Menggabungkan barangay-barangay
Encomiendero
Pemerintahannya dikenali sebagai encomiendero
Aman
Menjadi keagamaan
Cukai
Mengutip cukai
Kristian
Mengkristiankan penduduk
Benci
Dibenci oleh penduduk Filipina
Tinggi
Mengenakan cukai yang tinggi
tenaga
Kerahan tenaga kepada rakyat
2(d)
Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?
Raja
Pengurangan pengaruh raja dalam sistem pentadbiran
Singkir
Institusi raja telah tersingkir dan terhapus seperti berlaku di Burma dan         di Melaka
Pembesar
Pembesar tempatan telah kehilangan kuasa
Ambil alih
Kuasa diambilalih oleh pegawai barat dalam hal pemungutan cukai
Eksploitasi
Sumber ekonomi tempat dieksploitasi
Pembahagian
Pembahagian negara yang dijajah kepada beberapa daerah
Undang- undang
Berlakunya peminggiran undang-undang tradisional
Barat
Undang-undang diganti dengan undang-undang Barat
Gabung
Penggabungan wilayah-wilayah menjadi sebuah kerajaan pusat
Jabatan
Penubuhan jabatan seperti jabatan pertanian, kesihatan dan perhutanan
2(e)
Pada pendapat anda, apakah kebaikan sisem pentadbiran moden yang dijalankan di negara kita
Demokrasi
Negara kita mengamalkan pemerintahan demokrasi
Parlimen
Mempunyai Parlimen
Dewan
Mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan Negara
Pilihan raya
Menjalankan sistem pilihanraya
Raja
Mengamalkan sistem raja berperlembagaan
Parti
Parti-parti politik bebas bertanding
Bersuara
Rakyat bebas bersuara
Politik
Politik negara stabil
Ekonomi
Ekonomi negara membangun
Perpaduan
Berlaku perpaduan antara kaum
Munasabah
Mana-mana jawapan munasabah
2(f)
Apakah bentuk pentabdiran di Indonesia sebelum dijajah oleh Belanda?
Kerajaan
terdapat beberapa buah kerajaan yang berasingan
Bantam
Seperti kerajaan Mataram dan Bantam di Jawa
Raja
Diketuai oleh raja
Pembesar
Dibantu oleh golongan pembesar
2(g)
Jelaskan perubahan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia
Pentadbiran
Terdapat  pentadbiran pusat dan tempatan
Gabenor
pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
Pembesar
tempatan diketuai oleh pembesar tempatan
Diawasi
Pentadbiran tempatan diawasi oleh pegawai Belanda
Jabatan
Menubuhkan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian
Dewan tempatan
Menubuhkan dewan tempatan
Penasihat
Dewan tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda
Kuasa perundangan
Dewan tempatan tiada kuasa perundangan
Volksraad
Belanda menubuhkan Volksraad
Majlis rakyat
Volksraad merupakan majlis rakyat

 

2(h)
Mengapakah  Thailand  bebas daripada imperialisme Barat.
Kebijaksanaan
Kebijaksanaan rajanya iaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn
Pemodenan
Pemodenan pentadbiran yang dilakukan oleh raja
Birokrasi
Barat
Sistem birokrasi Barat diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut
Melantik
Melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan
Melatih
Penasihat Barat digunakan untuk melatih pegawai tempatan
Britain
Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis
Amerika
Penasihat Amerika dalam jabatan kastam
Perancis
Penasihat Perancis dalam ketenteraan
Penasihat rendah
 Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah
Mesyuarat tinggi
Majlis Mesyuarat Tinggi sebagai badan penasihat raja dalam pentadbiran
Kabinet menteri
Memperkenalkan Kabinet Menteri yang terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian
Bangsawan
Golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian
Juruaudit
Juruaudit Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara
Pelantikan
Pelantikan pentadbir berdasarkan tahap pendidikan
Raja berperlembagaan
Memperkenalkan sistem raja berperlembagaan
Pengaruh
Pengaruh pembesar tempatan dan raja dikurangkan.
2(i)
Apakah kesan pembaharuan birokrasi yang diperkenalkan di Thailand.
Muncul
Muncul golongan baru daripada pentadbir berdasarkan tahap pendidikan
Raja berperlembagaan
Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak
Pembesar
Pengaruh pembesar tradisional merosot
Merosot
Pengaruh institusi raja merosot
Kemerdekaan
Pemodenan pentadbiran oleh Raja Mongkut/ Chulalongkorn berjaya mengekalkan kemerdekaan Thailand
Revolusi
Berlaku Revolusi 1932 oleh rakyat yang menentang kuasa mutlak raja
2(j)
Mengapakah kuasa Barat memperkenalkan pemerintahan birokrasi Barat?
Ekonomi
Menguasai ekonomi tanah jajahan
Pentadbiran
Menguasai keseluruhan pentadbiran
Ganti
Mengantikan pemerintahan  beraja kepada birokrasi Barat
Ambil alih
Mengambil alih peranan pembesar
Eksploitasi
Mengeksploitasi bahan mentah di tanah jajahan
Mudah
Memudahkan pentabiran di tanah jajahan
Licin
Melicinkan pentadbiran di tanah jajahan
Jimat
Menjimatkan kos pentadbiran
(Munasabah)
( Mana-mana munasabah)
GERAKAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
3(a)
Huraikan faktor-faktor nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara
Dasar
Dasar penjajahan Barat
Tidak puas hati
menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat.
Pentadbiran moden
rakyat tidak diberi peluang dalam pentadbiran moden.
Kekal
rakyat tempatan kekal dalam ekonomi  tradisional yang serba kekurangan.
Tindas
dasar penjajah menindas rakyat
Tanaman Paksa
Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo
Jurang social
penjajah mewujudkan jurang sosial.
elit
mereka bergaul dengan golongan elit /bangsawan
Pendidikan barat
pegawai kerajaan berpendidikan Barat.
Imigran
dasar terbuka terhadap kemasukan imigran menimbulkan perasaan tidak puas hati rakyat
Agama
Pengaruh agama
Satukan
agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan dan pengaruh kebudayaan  Barat.
Islah
Gerakan Islah di Indonesia di Tanah Melayu
Belia Buddha
Persatuan Belia Buddha di Burma
Kristian
agama Kristian di Filipina menyatukan penduduk pribumi untuk menentang Sepanyol
Kesusteraan
Karya kesusasteraan
Bangkit
membangkitkan nasionalisme di Asia Tenggara
Mesej
menyampaikan mesej kesengsaraan dan
Kecewa
kekecewaan terhadap penindasan penjajah
Contoh
Noli Me Tanggere, Kerikil-KerikilTajam, Ke Makam Bonda, Putera
Pendidikan
Sistem Pendidikan
Pilih kasih
penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam menyediakan pendidikan
Bahasa penjajah
mengutamakan sekolah yang mengguna bahasa penjajah.
rendah
penjajah menyediakan pendidikan di peringkat rendah
Elit
terhad kepada golongan elit dan di bandar
Secular
pendidikan sekular dan mubaligh mengancam sekolah Buddha di Burma
Vernakular
di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar mendapat
pekerjaan
intelektual
Kemunculan golongan intelektual
Pelajaran
mendapat peluang melanjutkan pelajaran di Barat atau Asia Barat
Falsafah barat
didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam
Pimpin
golongan ini memimpin gerakan nasionalisme di tanah air
Media massa
Pengaruh media massa
Semarak
menyemarakkan idea nasionalisme
Sebar
dan menyebarkan
Idea
Idea nasionalis
Tanam
menanam perasaan anti penjajah
Contoh
Tribune Indegene, Cloche Felee di Vietnam / Ikhwan, Saudara, Warta Malaya, Majlis di  Tanah Melayu
Pengangkutan
Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan
Telefon
telefon
Telegraf
dan telegraf memudahkan hubungan antara nasionalis
Jalan raya / kereta api
pembinaan jalan raya dan kereta api dapat menghubungkan kawasan yang terpisah
Bertemu
memudahkan rakyat bertemu pemimpin dan
Ide nasionalisme
 membincangkan idea nasionalisme.
Pengaruh luar
Pengaruh luar
Aspirasi
membuka mata dan memberi aspirasi kepada rakyat
Jepun
kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia
Mahatma Ghandi
Perjuangan Mahatma Ghandi di India
3 (b)
Nyatakan  persamaan ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara.
Tahap Pertama
Terbuka
Penentangan masyarakat secara terbuka
Setempat
Bersifat setempat
Organisasi
Tidak berorganisasi
Kebudayaan
Memperjuangkan isu kebudayaan
Agama
Memperjuangkan isu agama
Pribumi
Memperjuangkan isu hak pribumi
Golongan
Dipimpin oleh golongan pertengahan
Asia Barat
Berpendidikan Barat/ Asia Bara
Merdeka
Tidak menuntut kemerdekaan
Kerajaan
Tidak menuntut kerajaan sendiri
Sederhana
Bersifat sederhana
gagal
Gagal
 
 

 

Tahap Kedua
Radikal
Gerakan yang lebih radikal
Organisasi
Berorganisasi
Berpendidikan
Dipimpin oleh golongan berpendidikan
Barat
Ilmu pengetahuan Barat
Tuntut
Menuntut kemerdekaan
Kerajaan
Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

 

4(a)
Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama dan tahap kedua di Filipina
Tahap Pertama
Dakyah
Gerakan dakyah pimpinan Jose Rizal
Sokong
Disokong oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat
Tuntut
Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
Bangsa
Bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol
Kebebasan
Diberikan hak kebebasan bersuara
Liga
Menubuhkan Liga Filipina
Desak
Bertujuan mendesak Sepanyol membuat pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
Terancam
Kerajaaan Sepanyol berasa terancam
Dibunuh
Jose Rizal ditangkap, dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao, dan dibunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan
Berakhr
Gerakan dakyah berakhir
Tahap Kedua
Andres
Bermula apabila Andres Bonifacio
Katipunan
menubuhkan Katipunan
Radikal
menentang secara radikal
Satukan
matlamat menyatukan bangsa Filipina
Revolusi
mencapai kemerdekaan melalui revolusi
Media cetak
menggunakan media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat
Kalayan
Kalayan merupakan akhbar rasmi
Bersenjata
melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan Sepanyol tetapi gagal
Lemah
Katipunan semakin lemah selepas Andres Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguilnaldo

 

 

 

4(b)
Apakah iktibar yang boleh kita warisi daripada gerakan nasionalis di Filipina?
H1
Perpaduan,kepimpinan dan kebijaksanaan amat penting dalam sesuatu perjuangan
H2
Kita seharusnya menghargai perjuangan nasionalis silam
H3
Kita hendaklah mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air
H4
Kita sewajarnya mengisi kemerdekaaan dengan kemajuan
H5
Semangat juang yang kental,keberanian dan pengorbanan merupakan elemen penting  dalam perjuangan
M
(mana-mana  munasabah)
4(a)
Namakan dua tokoh gerakan nasionalisme di Indonesia.
F1
Raden Adjeng Kartini
F2
Soekarno
4(b)
Senaraikan perubahan dalam sistem pentadbiran di Indonesia kesan penjajahan Belanda.
Dua
Pentadbiran Indonesia dibahagikan kepada dua bahagian
Pusat
Pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan
Gabenor
Pentadbiran Pusat diketuai Gabenor Jeneral
Tempatan
Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan
Awas
dengan pengawasan pegawai Belanda
Kerajaan
Penubuhan jabatan kerajaan
Jabatan
Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian
Dewan
Penubuhan Dewan Tempatan
Ahli
Ahli Dewan Tempatan menjadi penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan
Volksraad
Belanda Menubuhkan Volksraad
Majlis
Merupakan Majlis Rakyat yang dianggap sebagai satu langkah ke
arah kemerdekaan
4(c)
Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia
Pendidikan
Tumpuan terhadap isu – isu pendidikan
Nasib
Hanya pendidikan mampu mengubah nasib rakyat Indonesia
Raden
Perjuangan Raden Adjeng Kartini
Karya
Melalui karya Habis Gelap Terbitlah Terang/ Penulisan Seorang Puteri Jawa
Kemunduran
Mendedahkan kemunduranrakyat / penindasan penjajah
Muhammadiyah
Gerakan Muhammadiyah
Islam
Tujuan memperjuangkan Islam sebenar
sekularisme
menghindari ancaman sekularisme Barat / agama Kristian
Bina
Melalui pembinaan sekolah, klinik dan masjid

 

4(d)
Mengapakah gerakan nasionalisme di Indonesia berjaya mencapai matlamat kemerdekaan pada tahun 1945?
Kebijaksanaan
Kebijaksanaan / pengaruh pemimpin mempengaruhi rakyat
Radikal
F2     Bertindak secara kekerasan / radikal
Kemerdekaan
F3     Mendukung matlamat yang jelas – menuntut kemerdekaan
Lantang
F4     Berani bersuara lantang
Parti
F5     Perjuangan melalui parti
4(e)
Nyatakan ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Burma
Sami
Perjuangan oleh golongan sami Buddha
Elit
Perjuangan oleh golongan elit berpendidikan barat
Belia Buddha
Penubuhan Persatuan Belia Buddha 1906 untuk mengekalkan tradisi Buddha dan memajukan pendidikan rakyat Burma
Isu Kasut
Menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat

 

4(f)
Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Burma
Montagu
Muncul apabila laporan Montagu – Chelsford
Belum sedia
menyatakan Burma masih belum bersedia untuk memerintah sendiri
Revolusi
1920, tercetus Revolusi Pelajar yang menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka
Majlis Am
Gerakan nasionalisme oleh golongan sami Buddha melalui Majlis Am
Sangha Sametggi
Liga
Muncul Liga Antipemisahan
Lambat
yang menganggap pemisahan dengan India akan melambatkan
kemerdekaan Burma
Thakin
Golongan Thakin (siswazah university) Menubuhkan Parti Dobama
Asiayone pada tahun 1935 untuk menuntut kemerdekaan
4(g)
Pada pendapat anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Burma gagal?
Bersatu padu
Rakyat Burma tidak bersatu padu
Pendidikan
Tidak ramai rakyat Burma yang  mendapat pendidikan  tinggi menyebabkan kurangnya idea-idea perjuangan
Golongan
Gerakan di Burma hanya memperlihatkan perjuangan golongan tertentu sahaja seperti golongan sami Buddha
(Munasabah)
 
(Munasabah)
 
(Munasabah)
 

 

 

4(h)
Pada pendapat anda, apakah nilai yang patut menjadi asas kekuatan perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara?
H1
Keberanian
H2
Bersatu-padu / bekerjasama
H3
Semangat cinta akan negara
H4
Kegigihan
H5
Mana-mana jawapan munasabah
M
 
4(i)
Pada pendapat anda, apakah nilai yang patut menjadi asas kekuatan perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara?
H1
Keberanian
H2
Bersatu-padu / bekerjasama
H3
Semangat cinta akan negara
H4
Kegigihan
H5
Mana-mana jawapan munasabah
M
 
5(a)
Senaraikan perbezaan gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand dengan
yang berlaku di  Indonesia
Indonesia:
Pendidikan
Isu pendidikan
Kemunduran
F2  Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia
Penindasan
F3  Penindasan oleh penjajah Belanda
Pertubuhan
F4  Tertubuhnya pertubuhan yang tersusun
Thailand:
Kegelisahan
Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
Mutlak
F2  Penentangan terhadap  raja berkuasa mutlak
Pentadbiran
F3  Kelemahan sistem pentadbiran
boros
F4  Sikap boros Raja Vajiravudh
5(b)
Nyatakan gerakan nasionalisme  tahap kedua di Thailand
Kapitalis
Tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman  ekonomi kapitalis barat
Ekonomi
F2  Tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi orang cina
Phibul Songram
F3  Perdana Menteri, Phibul Songram meluluskan undang-undang menyekat kebebasan
Orang Cina
F4  dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina
Sekolah Cina
F5  Sekolah Cina dibubarkan
Akhbar
F6  Akhbar Cina dibubarkan
Galak
F7  Menggalakkan penduduk peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
Jawatan
F8  Jawatan tertinggi dalam kerajaan untuk penganut Buddha sahaja
Siam
nama Siam ditukar kepada Thailand / Tanah yang bebas
5(c)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,bagaimakah pengenalan birokrasi barat mampu mempertahankan kedaulatan Thailand.
H1
Kemunculan golongan baru   berdasarkan tahap pendidikan
H2
F2  dapat mengurangkan pengaruh pembesar tradisional
H3
F3  dapat mengurangkan pengaruh institusi raja.
H4
F4  Pemodenan pentadbiran
H5
M   (mana-mana yang munasabah)
M