Selasa, 16 Oktober 2012

Sambungan lagi....

1.            Pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara wujud mulai abad   

ketiga dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat.

(a)Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.

F1
F2
F3
F4
 
F5
F6
 
F7
F8
 
F9
 
F10
F11
 
F12
 
F13
F14
 
F15
Dibawa oleh golongan ksyatria / tentera / golongan penakluk
yang membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara
Dibawa oleh golongan vaisya / pedagang
Perdagangan antara Asia Tenggara dengan India berlangsung semenjak abad kelima sebelum Masihi
India berusaha mendapatkan logam emas dari Asia Tenggara
kerana Maharaja Vespian memberhentikan perdagangan logam emas dengan India
Dibawa oleh golongan Brahmin / pendeta
Melalui proses pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang disesuaikan dengan budaya tempatan
 berdasarkan jumpaan arca yang kasar mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara
Arca dengan ikatan tali kulit harimau hanya ditemui di Srivijaya
Aspek-aspek yang diambil dari India oleh seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara berbeza
Amalan kepercayaan di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha
Agama yang dianuti penduduk di Dieng,Indonesia ialah Hindu
Pada abad ketujuh Masihi, Kerajaan Takuapa / Pulau Bangka mengamalkan  agama Hindu mazhab Vishnu
Sumatera dan Jawa mengamalkan agama Buddha mazhab Mahayana                      
 
1
1
1
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
1
(2 Markah)

 
b)         Jelaskan kepentingan bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?

F1
F2
F3
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
 
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
 
Meningkatkan pencapaian dalam bidang intelek masyarakat
Batu bersurat  banyak terdapat di tapak-tapak sejarah awal di Asia Tenggara
Mengandungi maklumat tentang agama / bahasa keagamaan
Batu Bersurat di Lembah Bujang
Mengandungi maklumat tentang pemerintahan / bahasa pemerintahan
Mengandungi maklumat tentang raja
Mengandungi maklumat tentang  undang-undang
Batu Bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
Batu Bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan agama Buddha
Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan / amaran raja
 agar rakyat dan pembesar tidak menderhaka kepada raja
Menyampaikan arahan / pemberitahuan pemerintah kepada rakyat
Bahasa yang diguna untuk menulis  keagamaan Hindu / Buddha
Sesetengah perkataannya mengalami penyesuaian dengan Bahasa Melayu
dosa/dosa, dukkha/duka, dorhaka/durhaka, manusa/manusia, phala/pahala, rupa/rupa, samsara/sengsara, aksara/huruf
Pengaruh Bahasa Sanskrit dalam kitab Sastera Hindu / Buddha / Tamil
Bahasa Sanskrit menjadi bahasa ilmu
Bahasa komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara        
Digunakan untuk menulis epik Ramayana / Mahabharata / Puranas
Digunakan dalam puisi jawa / Sutasoma / Kunjarkarna
Digunakan dalam prosa Jawa / Nagarakertagama / Arjunwiwaha  
Bahasa Sanskrit dalam epik Mahabharatya / epik Ramayana diadun dengan unsur tempatan / Hikayat Pendawa Lima / Hikayat Pendawa Jaya / Hikayat Sang Samba / Hikayat Seri Rama.                                                       
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
(2 Markah)

 c)         Nyatakan kepentingan candi dalam kerajaan awal Asia Tenggara

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Untuk memperingati orang ternama
memperingati peristiwa penting
sebagai rumah ibadat   
tempat menyimpan abu jenazah raja / keluarganya
tempat menyimpan patung dewa utama
Lambang keagungan seseorang pemerintah
melambangkan orde kosmos  
lambang kehebatan ahli seni agama                                               
1
1
1
1
1
1
1
1
 
(2 Markah)

 d)         Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah monumen seperti candi perlu                    dikekalkan sebagai satu khazanah Negara.

F1
F2
F3
F4
F5
F5
F6
m
Mewujudkan sifat inovatif
Melahirkan masyarakat reaktif
Menambahkan ilmu pengetahuan pelajar
Mengingatkan generasi muda tentang peristiwa penting
Sebagai sumber tarikan pelancongan negara
Memupuk sikap toleransi
Menjadikan masyarakat yang lebih terbuka mindanya                                            
Mana-mana munasabah          
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)


e)         Mengapakah setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab memelihara dan memulihara warisan seni bina di Negara kita?


F1
F2
F3
F4
m
Lambang identiti bangsa
Menunjukkan kekayaan warisan
Menjadi Kebanggaan rakyat
Sebagai daya tarikan pelancong
Mana-mana munasabah
 
1
1
1
1
1
 
(2 Markah)
  

2.         Sepanjang 8 tahun kerajaan Islam didirikan di Madinah, kaum Quraisy Makkah telah melancarkan 4 peperangan terhadap kaum muslimin Madinah.


a)         Senaraikan dua peperangan yang berlaku di antara orang Islam Madinah dan Quraisy             
Makkah.
 

F1
F2
F3
F4
Perang Badar
Perang Uhud
Perang Khandaq
Perang Tabuk
 
1
1
1
1
(2 Markah)

 

b)         Nyatakan tindakan Nabi Muhammad s.a.w terhadap tawanan Quraisy Makkah dalam

perang Badar ? (2 Markah)

 

 

F1
F2
F3
F4
F5
Tawanan perang Badar diampunkan.
Tawanan wanita dibebaskan
Tawananan kanak-kanak dibebaskan.
Tawanan lelaki dibebaskan dengan  syarat  mengajar 10 orang kanak-kanak Islam Membaca dan menulis sehingga berjaya
 
 
1
1
1
1
1
 
(2 Markah)
 

c)         Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, buktikan bahawa Islam disebarkan bukan melalui mata pedang atau peperangan? (2 markah)

 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M
Nabi Muhammad  s.a.w menghantar perutusan ke negara lain
Tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam
Menggunakan kaedah diplomasi
Menyeru masuk Islam menerusi warkah / surat
Menunjukkan akhlak yang baik ketika berdakwah
Tawanan perang tidak dibunuh
Wanita / kanak-kanak dibebaskan
Berperang hanya apabila diserang oleh musuh
Berperang untuk menentang kezaliman
Berperang untuk menyelamatkan rumah ibadat
Mana-mana munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 
d)         Sebagai seorang pemimpin, apakah tindakan anda untuk memperkukuh negara anda daripada diserang kuasa asing ?

 
F1
F2
F3
 
F4
F5
F6
m
Memperkukuh angkatan tentera
Memberi latihan yang intensif kepada tentera kita
Membekalkan angkatan tentera kita dengan peralatan tentera yang canggih
Mengawal kawasan sempadan negara dengan ketat
Setiap rakyat dewasa diwajibkan menjalankan latihan ketenteraan
Menambah bilangan tentera
Mana-mana munasabah
 
1
1
1
 
1
1
1
1
(2 Markah)
 
 

e)         Pada pandangan anda, bagaimanakah kita dapat mengelakkan konflik atau peperangan daripada berlaku ?
 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
m
Saling bertolak ansur
Menghormati hak asasi
Menghormati orang lain
Menjalin hubungan diplomatik
Mengelakkan memperkatakan isu-isu sensitif
Menentang keganasan
Mengadakan rundingan damai
Menghormati negara lain
Mana-mana munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

   
3.         Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut.

(a)        Apakah yang maksud imperialisme ?

 

F1
F2
 
Dasar  sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
 
Dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu
 
 
1
1
 
(2 Markah)
 

(b)        Nyatakan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut.
           

F1
 
F2
F3
F4
Kedudukannya strategik antara laluan perdagangan laut antara China dengan India
Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China
Tanah yang subur untuk pertanian  
Kaya dengan bahan mentah
1
 
1
1
1
(2 Markah)

 

  (c)      Mengapakah perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.

(A) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez

 

F1
F2
F3
F4
F5
Membolehkan muatan  lebih banyak
Mempercepatkan perjalanan antara timur dan barat
Memendekkan jarak perjalanan
Perjalanan lebih selamat
Menjimatkan kos
 
1
1
1
1
1
(2 Markah)


(B) Penciptaan Telegraf

 

F1
F2
 
F3
F4
Arahan kepada pegawai di mereka di tanah jajahan  dengan cepat
Ahli perniagaan di Barat dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur
Urusan perniagaan lebih mudah
Perdagangan perdagangan lebih pesat
 
1
1
 
1
1
(2 Markah)

 

(d)        Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
 
F7
 
m
Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungannya
Keluasan tanah jajahan melambangkan  kekuatan  dan kekayaan
Mereka lebih maju dan bertamadun
Slogan beban orang putih / Bertanggungjawab  memimpin orang Timur ke arah  kehidupan yang lebih sejahtera
Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur
Bertanggungjawab menyebarkan agama kristian kepada penduduk tanah  jajahan
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
 
1
 
1
(2 Markah)

 

4.         Penjajahan British di negara kita telah membawa perubahan dalam pembangunan aspek  ekonomi dan sosial.

(a)        Apakah fungsi Bandar?

 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
 
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
M
Kawasan pusat kegiatan ekonomi penjajah
Pusat mengumpul hasil lombong
Pusat mendapatkan keperluan harian
Pusat perusahaan perlombongan
Pusat pertambahan pertambahan penduduk
Berfungsi sebagai tempat mengumpul hasil lombong
Perkembangan perusahaan perlombongan
 Pusat pentadbiran
 Pusat Perbankan
seperti Kuala Lumpur / Taiping / Seremban / Miri
Kemunculan bandar-bandar baru / Bandar satelite
 Pusat perniagaan
Dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur yang baik seperti
jalan raya / bekalan air bersih / sekolah / pusat kesihatan/Institusi kewangan / bank
Perkembangan sistem pengangkutan
Seperti jalan raya / jalan keretapi
Pengeluaran produk industry
Contoh bijih timah / petroleum
Menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain
Sebagai bandar pelabuhan
seperti Klang/ Melaka/ PulauPinang/Kucing
Perkembangan ekonomi pertanian
Seperti getah / gambir / lada hitam
Menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian
Pusat Pengeksportan hasil pertanian
gambir / lada hitam
mana-mana jawapan yang munasabah.
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (b)       Jelaskan perubahan yang berlaku dalam  sistem pendidikan kesan kedatangan British di Tanah Melayu.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
 
 
F9
F10
F11
 
F12
F13
F14
F15
 
 
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
 
F24
F25
F26
 
F27
F28
F29
 
F30
F31
 
F32
F33
F34
F35
 
F36
 
F37
 
 
F38
 
F39
 
 
F40
F41
 
F42
F43
 
F44
 
 
F45
F46
 
 
F47
F48
 
F49
F50
 
F51
F52
 
F53
F54
F55
F56
F57
 
F58
 
F59
F60
 
F61
F62
F63
F64
 
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71
F72
F73
F74
 
F75
F76
F77
F78
F79
 
 
 
Mengguna bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar
Tidak mampu pupukkan perpaduan kaum
Murid pelbagai kaum dipisahkan
Tidak melalui sistem pendidikan yang sama
Pendidikan Melayu
tidak terbela dan tidak ditingkatkan
ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat
Sekolah Melayu pertama dibuka di Teluk Belanga, Singapura (1856) / Sekolah Melayu kedua di Seberang Prai (1871) / di Kuala Kangsar dan Batu Gajah (1884)
Sekolah Melayu untuk murid perempuan di Negeri-Negeri Selat (1885)
Hanya di peringkat rendah sahaja
Kurikulum terbatas sesuai dengan cita-cita British untuk melahirkan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya
Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak
Melatih guru untuk sekolah Melayu
Sebagai institusi lanjutan sekolah rendah bagi anak Melayu
Sekolah khusus untuk golongan elit iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar (1905)
 
Sekolah Tamil bagi masyarakat India
Di buka oleh kerajaan di bandar
Dibuka oleh pihak pengurusan ladang di ladang getah
Sekolah awal ialah Sek. Tamil Vivekananda di Seremban (1912)
Berorientasi pendidikan negara India
Sukatan dan buku pelajaran dibawa dari India
Tenaga pengajar dari India
Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar
 
Sekolah Cina
Dibiayai oleh saudagar Cina
Sekolah awalnya ialah Sek. Chung Hwa / Sek. Cina Yuk Chai di Kuala Pilah
Dialek masing-masing sebaagaai bahasaa pengantar
Buku dan sukatan pelajaran dari negara China
Tenaga penganjar dari China
 
Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan untuk menyekat pengaruh Komunis / mengawal aktiviti dan pertumbuhan sekolah Cina
 
Pendidikan Inggeris
Diusahakan oleh golongan mubaligh Kristian / badan sukarela
Sebagai sekolah elit / pelajar dari golongan atasan
Kurikulum berasaskan sistem pendidikan England
 
Di Negeri-Negeri Selat dibuka sekolah seprti Penang Free School (1816) / Melaka Free School (1826)
Di Negeri-Negeri Melayu penubuhannya agak lewat seperti King Edward VII School di Taiping (1883) / Victoria Institution di Kuala Lumpur (1894)
Penubuhan Universiti Malaya di Singapura sebagai pendidikan tinggi dalam negeri selepas merdeka.
Dasar pendidikan Kebangsaan (DPK) diperkenalkan
British memperkenalkan Sistem Ahli
 
Laporan Barnes 1950
Mencadangkan semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan
Diganti dengan satu jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan.
Sekolah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah
Bahasa Inggeris pada peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi.
 
Laporan Fenn-Wu 1951
Mencadangkan sekolah vernakular Cina terus kelal walaupun bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan
 
Ordinan Pelajaran 1952
Mencadangkan dua sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar
Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
Pengajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibu bapa.
Bahasa Melayu diwajibkan diajar di sekolah Inggeris dan
Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah melayu. 
 
Penyata Razak 1956
Dua elemen penting untuk menyuburkan semangat perpaduan.
Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk.
Kurikulum bercorak kebangsaan yang seragam.
Penubuhan dua jenis sekolah rendah iaitu sekolah umum dan sekolah jenis umum.
Sekolah Menengah dibahagikan kepada sekolah menengah Melayu dan sekolah menengah Inggeris.
Penggunaan pengantar bahasa Melayu di Sekolah Umum.
Penggunaan pengantar bahasa Inggeris,Cina dan Tamil di Sekolah Jenis Umum.
Penggunaan pengantar bahasa Melayu di sekolah menengah Melayu.
Penggunaan pengantar bahasa Inggeris di sekolah menengah Inggeris
Mewajibkan Bahasa Melayu dan Bahasa inggeris di semua sekolah.
Penyata Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957 ?
 
 Laporan Rahman Talib 1960
Mencadangkan penukaran sekolah di peringkat rendah.
Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan.
Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan.
Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan /tanpa mengira keturunan dan agama
Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan.
Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu.
Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah.
Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan
yang mempunyai tidak kurang daripada 15 orang pelajar Islam.
Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan
sekira terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar.
Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
1
 
1
1
1
 
1
1
 
1
1
1
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
1
1
1
1
1
 
1
 
1
1
 
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
 
(3 Markah)

 

             

(c)        Pada pandangan anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengawal wabak penyakit di sesuatu kawasan.         

 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
m
Menjaga kebersihan alam sekitar
Menjaga kebersihan diri
Mendapatkan rawatan dengan segera
Menambah bilangan hospital dan klinik
Menambah bilangan doktor
Mengadakan kempen-kempen kesihatan
Mencegah penyakit lebih awal
Mendapatkan suntikan pelalian
Mengadakan ceramah
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

(d)        Sebagai generasi yang berwawasan, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan imej negara kita.

 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
m
Menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara
Menyertai kegiatan sukan di semua peringkat
Menjadikan Malaysia hub pendidikan di taraf dunia.
Menyertai program angkasawan
Menyertai Pasukan Pengaman PBB
Bekerjasa dengan negera-negara luar
Menjadi  Negara pendamai
Menghasilkan Inovasi
Menjalin hubungan perdagangan dan ekonomi
Menyertai pertubuhan antarabangsa
Melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan di peringkat antarabangsa.
Mana-mana jawapan munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(3 Markah)

 

5.         Jadual berikut menunjukkan keluasan tanah yang telah dipagar selepas Parlimen British menguatkuasakan Akta Pemagaran Tanah.

Tahun
Keluasan
1761-1792
500 000

 

(a)        Nyatakan dua sistem pemilikan tanah sebelum Revolusi Pertanian.

F1
F2
Sistem pemilikan tanah persendirian
Sistem pemilikan tanah awam
 
1
1
(2 Markah)

             

(b)        Nyatakan dua fungsi tanah awam kepada rakyat British.

F1
F2
F3
F4
F5
Bercucuk tanam secara kecil-kecilan
Memelihara ternakan
Memburu binatang
Memancing/menangkap ikan di sungai dan tasik
Fungsi sosial kerana memberikan peluang kepada orang biasa untuk menampung kehidupan
 
1
1
1
1
1
 
(2 Markah)

 

  (c)      Mengapakah tuan tanah menuntut tanah awam dipagar?

 

F1
F2
F3
 
Manfaat untuk pengeluaran hasil pertanian secara besar-besaran
Harga gandum meningkat pada abad ke-18
Pertambahan penduduk memerlukan peningkatan hasil pertanian
 
1
1
1
 
(2 Markah)

 

 (d)       Pada pandangan anda apakah kesan Revolusi Pertanian terhadap ciptaan baru.

 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
m
Hasil yang lumayan
Penanaman lebih efisien
Penanaman bergilir dijalankan
Tanah yang subur dikenalpasti
Wujud tanaman baru seperi ubi kentang, turnip
Teknologi baru dicipta seperti jethro tull
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (e)       Sekiranya anda menjadi pemimpin Negara, apakah cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan sektor pertanian di negara kita.

F1
F2
F3
F4
F5
M
 
Menggunakan baja yang baik
Melaksanakan pertanian komersial
Mengabungkan tanah petani yang kecil
Memberikan pinjaman kepada petani
Memberikan subsidi.
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

6.         Rajah berikut berkaitan dengan tahap gerakan nasionalisme di Indonesia menentang penjajah Belanda.                                                    
                                                    

(a)        Namakan dua tokoh gerakan nasionalisme di Insonesia.

 

F1
F2
Soekarno
Raden Adjeng Kartini
1
1
(2 Markah)

 (b)       Senaraikan perubahan dalam sistem pentadbiran di Indonesia kesan penjajahan Belanda.

F1
F2
F3
 
F4
 
F5
F6
F7
F8
F9
Indonesia dibahagikan kepada dua pentadbiran
Pentadbiran Pusat diketua oleh Gabenor Jeneral
Pentadbiran Tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan Belanda
Penubuhan Jabatan Kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian
Penubuhan Dewan Tempatan
Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan
Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat)
Sebagai langkah ke arah kemerdekaan.
Hasil desakan Sarekat Islam
 
1
1
1
 
1
 
1
1
1
1
1
(2 Markah)

(c)        Nyatakan  gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

F1
 
F2
 
F3
F4
F5
 
F6
 
F7
F8
F9
F10
F11
Tumpuan kepada isu-isu pendidikan yang mengubah nasib rakyat Indonesia
Raden Adjeng Kartini berusaha memajukan sistem pendidikan untuk wanita
Karyanya Habis Delap Timbulkah Terang
Dan Penulisan Seorang Puteri Jawa
Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan oleh Belanda
Perjuangannya memberikan inspirasi kepada pejuang-pejuang selepasnya
Pertubuhan yang lebih tersusun
Pertubuhan Muhammadiyah
Matlamatnya untuk menyebarkan Islam yang sebenar
Menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama Kristian
Pertubuhan ini membina sekolah, klinik dan masjis
 
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (d)       Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Indonesia berjaya mencapai matlamat kemerdekaannya?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
m
Soekarno pemimpin berwibawa
Semangat nasionalisme rakyat yang kuat
Rakyat bersatu padu
Sikap rakyat yang sanggup berkorban
Keberanian raklyat yang tinggi
Keberkesanan peranan media massa meniup semangat kebangsaan
PNI sebuah parti yang kuat
Kerjasama antara pejuang kebangsaan.
Semangat Patriotisme yang tinggi
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (e)       Sebagai generasi muda, apakah perkara yang boleh anda lakukan bagi menghargai kemerdekaan Negara kita?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
m
Bekerjasama antara satu dengan lain
Bertoleransi antara kaum
Mengujudkan perpaduan kaum yang utuh
Melahirkan semangat cinta akan Negara
Berdaya maju
Berinovatif
Bercita-cita tinggi
Berimu pengetahuan
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

7.         Senarai berikut menunjukkan wartawan akhbar yang membangkitkan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.

·        Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba)
·        Abdul Rahim Kajai
·        Dato’ Onn Ja’afar

(a)        Senaraikan akhbar yang membangkitkan kesedaran kebangsaan melalui penulisan.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
Warta Malaya
Utusan Melayu
Lembaga Malaya
Majlis
Warta Negara
Fajar Sarawak
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 (b)       Apakah isu sosial yang ditulis dalam akhbar tersebut?

 

F1
F2
F3
F4
F5
 
F6
F7
F8
F9
F10
Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
Meninggalkan sikap negatif seperti tidak mahu berusaha memilih kerja
Tabungan untuk pendidikan anak-anak
Mementingkan kemahiran tradisional seperti pertukangan dan kerja tangan
Pendidikan Bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu
Taraf sekolah Melayu dibaiki
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi
Pendidikan Islam tidak ditinggalkan
Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
 
1
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (c)       Apakah isu politik yang menjadi kritikan para wartawan?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu
Menkritik pembesar dan Raja-raja Melayu yang tidak bertanggungjawab terhadap rakyat.
Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan
Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S) untuk melindungi orang  Melayu dalam perkhidmatan kerajaan
Menyeru orang Melayu bersatu dalam pertubuhan kebangsaan
Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan.
 
1
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (d)       Pada pandangan anda, mengapakah akhbar berkesan dalam meniup semangat kebangsaan?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
m
Dibaca setiap hari
Murah
Pelbagai Bahasa
Mempunyai Isu Semasa
Mudah didapati
Murah
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 (e)       Sebagai generasi mudah, apakah bentuk penulisan yang boleh anda lakukan bagi meniup semangat cinta akan negara sentiasa berkembang.

F1
F2
F3
F4
F5
m
Menulis tentang kisah pejuang kebangsaan
Penulisan tentang semangat kerjasama
Penulisan tentang semangat perjungan
Penulisan tentang kesengsaraan dijajah
Menulis mengenai kesedihan semasa era penjajahan
Mana-mana yang munasabah.
 
1
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

8.

 

Tarikh
Tempat
Peristiwa
Julai 1950
King’s House
Perundingan antara British dengan wakil penduduk Tanah Melayu membawa kepada pembentukan Sistem Ahli.

 

 

 

(a)        Namakan seorang tokoh tempatan yang terlibat dalam peristiwa di atas.

 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
   Dato’ Onn bin Jaafar
   Dato’ Hamzah Abdullah
   Raja Uda
   Dato’ Nik Ahmed Kamil
   Dato’ E.E C. Thuraisingam
   Encik Yong Shook Lin
   Dr Lee Tiang Keng
 
1
1
1
1
1
1
1
(1 Markah)

 

 (b)       Apakah maksud Sistem Ahli 

 

F1
 
Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui  pentadbiran Tanah Melayu.
1
 
(1 Markah)

 

(c)        Mengapakah British bersetuju memperkenalkan Sistem Ahli?

 

F1
F2
F3
 
Mengelakkan rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM
Mengurangkan tekanan daripada PKM
Selaras dengan hasrat dekolonisasi / memberi kemerdekaan / menyahut 
seruan Piagam Atlantik
 
1
1
1
 
(2 Markah)

 

(d)        Nyatakan tiga ciri Sistem Ahli.

 
F1
F2
F3
F4
F5
F6
 
F7
Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan  tokoh masyarakat
Ahlinya dikenali sebagai Ahli.
Perlantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British.
dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.
Ahlinya terdiri daripada 9 anggota (5 penduduk T.Melayu dan 4 orang  pegawai British)
Ahli-ahli diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British
 
1
1
1
1
1
1
 
1
(3 Markah)

 

(e)        Jelaskan tiga kepentingan Sistem Ahli kepada penduduk Tanah Melayu?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
Tapak asas ke arah bekerajaan sendiri / melatih penduduk tempatan
Memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Melayu
Memberi peluang kepada pelbagai kaum menimba pengalaman dalam 
pentadbiran kerajaan / memberi pendedahan
Model kerajaan yang berasaskan perkongsian kuasa antara kaum.
Mengurangkan tekanan daripada  PKM
 
1
1
1
1
1
1
(3 Markah)

9.        

Suruhanjaya Reid
Mac 1956
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Ogos 1957

 

 

Suruhanjaya di atas diwujudkan bertujuan untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) pada tahun 1957.

(a)        Nyatakan tiga tugas Suruhanjaya tersebut.

F1
F2
F3
 
F4
 
F5
 
F6
F7
 
F8
F9
 
Membincang perlembagaan Persekutuan yang merdeka
Menyusun perlembagaan
Merangka sebuah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka
Berpandukan beberapa isu spt pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat
Mengambil kira isu kedudukan raja-raja Melayu / hak istimewa orang Melayu
Mewujudkan satu bangsa PTM
Menerima memorandum daripada pelbagai pihak iait raja , orang perseorangan dan parti politik
Menerbitkan cadangan-cadangan
Menyerahkan cadangan kepada Parlimen British untuk diluluskan
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
(3 Markah)

(b)        Nyatakan tiga isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

F1
F2
F3
F4
 
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
Institusi Raja sebagai Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara
Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuat Kuasa Undang-Undang, Permohonan dan Naturalisasi.
Prinsip Jus soli diterima
Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
Tanah Simpanan Melayu dikekalkan
Bahasa Melayu sebaga Bahasa kebangsaan
Yang di-Pertian Agong menjadi ketua negara
Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen
Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen
Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksanaan pentadbiran / dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO
 
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
(3 Markah)

 

 (c)       Namakan dua tokoh yang terlibat dalam suruhanjaya tersebut.

F1
F2
F3
F4
F5
Lord Reid
Sir Ivor Jennings
Sir William Mc Kell
Tuan B. Malik
Tuan Abdul Hamid
 
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

(d)        Sebagai rakyat PTM yang merdeka pada masa itu, nyatakan kepentingan  yang diperoleh apabila  termeterainya Perjanjian PTM 1957?
 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
 
M
Pakatan murni dicapai
Kerajaan Demokrasi ditubuhkan
Membentuk kerajaan berkonsep raja berpelembagaan
Pemimpin pelbagai kaum menyokong PTM
Wujud perpaduan yang jitu antara kaum
Keharmonian kaum dapat dicapai
Mengelak pertumpahan darah
Memberi hak mutlak  kepada penduduk tempatan mentadbir
PTM sebagai negara yang berdaulat
Negara merdeka mengikut acuan sendiri
Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
Mengenepikan perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa
Kini rakyat menikmati keamaanan dan pembangunan
Mendapat taraf bangsa yang merdeka sama dengan bangsa lain di dunia
Mana-mana yang munasabah
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
(2 Markah)

 

10.

ASA
1961

ASEAN
1967

MAPHILINDO
1963
    

Rajah di atas menunjukkan pertubuhan serantau yang terdapat di Asia Tenggara.

(ms254-260)

 
(a)        Namakan dua negara yang menganggotai pertubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASA ).

 

F1
F2
F3
Malaysia
Thailand
Filipina
 
1
1
1
(2 Markah)


 (b)       Nyatakan dua tujuan penubuhan ASA.                                         

 

F1
F2
F3
 
F4
Untuk menghadapi ancaman komunis
Menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial Menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi
Menjamin keselamatan dan kestabilan politik serantau
 
1
1
1
 
1
(2 Markah)

 
 (c)       Mengapakah ASA dibubarkan pada tahun 1963 ?   

 

F1
 
F2
 
F3
 
Pertelingkahan antara Filipina dan Malaysia tentang penubuhan Malaysia
Kesangsian timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Britain
Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat
 
1
 
1
 
1
 
(2 Markah)


(d)        Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

F1
 
F2
F3
F4
F5
F6
 
F7
F8
F9
 
F10
 
Menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean yang melahirkan Deklarasi Kuala Lumpur
Asean menjadi zon Aman ,Bebas dan Berkecuali
Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN memutuskan ASEAN Zon Bebas Senjata Nuklear
Membina projek baja urea di Bintulu
Mengemukakan idea agar Asean bekerjasama dengan China, Korea dan Jepun
Bina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik di P. Pinang
Menjadi tuan rumah sukan SEA
Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti festival kebudayaan dan kesenian
Menjayakan Tahun Melawat ASEAN
 
1
 
1
1
1
1
1
 
1
1
1
 
1
(2 Markah)

 

(e)        Berdasarkan pengetahuan anda , mengapakah Malaysia mengadakan hubungan yang baik dengan negara jiran di rantau Asia Tenggara ?

F1
F2
F3
F4
F5
Menjamin keselamatan
Memelihara kepentingan nasional
Mengekalkan kedaulatan Negara
Menggalakkan kemajuan ekonomi
Mengekalkan keamanan
 
1
1
1
1
1
(2 Markah)

 

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan